Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»  надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації ВСП «РФК НУБіП України» здійснює у відповідь на інформаційний запит *.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково слід вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

Поштова адреса Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України» для подання інформаційного запиту:

Рівненська область, м. Рівне, вул. Коперніка, 44, 33001 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

 електронна пошта: rdak@rv.uar.net

                                         rcnubip@gmail.com

 * Згідно з п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ВСП «РФК НУБіПУ» як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.