Колектив бібліотечно-інформаційного центру забезпечує якісний інформаційний супровід освітнього процесу в коледжі.

Працюють 4 бібліотекарі, всі з вищою фаховою освітою та великим стажем. Роботу медіазалу, який структурно належить до бібліотечно-інформаційного центру, забезпечує адміністратор бази даних.

За високий рівень професійної компетентності, опанування інноваційними методами і технологіями надання фахових бібліотечних послуг колектив бібліотечно-інформаційного центру відзначений подякою НМЦ ВФПО, 2017 р.

Співпраця з Державною установою «Науково-методичний центр вищої фахової та передвищої освіти» сприяє розвитку фахових компетентностей та підтриманню позитивного ділового іміджу бібліотечно-інформаційного центру і коледжу в цілому. Це, зокрема, участь у всеукраїнських нарадах та семінарах, майстер-класах, підготовка публікацій в  інтерактивних виданнях  НМЦ «Освітня траєкторія» та «Фахова передвища освіта», а також у науково-методичному збірнику  «Модернізація основних напрямів діяльності бібліотек та запровадження сучасних інформаційних технологій». Досвід роботи бібліотечно-інформаційного центру був представлений  2020 року на всеукраїнському онлайн-семінарі завідувачів бібліотек закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна діяльність бібліотек закладів освіти та їх роль у формуванні інформаційної культури, творчої активності здобувачів освіти та педагогічного колективу», в якому взяли участь 210 учасників та слухачів.

Важливим напрямком зростання фахової компетеності бібліотекарів бібліотечно-інформаційного центру є комунікативна діяльність, співпраця з іншими бібліотеками та закладами вищої освіти, зокрема  з Науковою бібліотекою НУБіП України,  Науковою бібліотекою НУ «Острозька академія»,  Рівненською обласною науковою універсальною бібліотекою та ін.

Бурячинська Людмила Василівна,

завідувач бібліотечно-інформаційного центру, на цій посаді з 1994 року, у коледжі працює з 1986 року.

Освіта – вища, 1983 року закінчила Рівненський інститут культури за спеціальністю «бібліотекар-бібліограф».

Закінчила курси «Комп’ютерна графіка та дизайн» у ВСП «РФК НУБіП України», 2020 р.

Підвищила кваліфікацію на  курсах підвищення кваліфікації НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму, 2020 р.

Відзначена у конкурсі «Педагогічний ОСКАР-2020», здобула ІІ місце в номінації «Інноваційна діяльність структурних підрозділів».

Нагороджена дипломом І ступеня за результатами конкурсу професійної майстерності «Кращий бібліотекар-2018».

Автор бібліотечного проєкту «Літопис талантів альма-матер», який сприяє розвитку й самореалізації творчих здібностей здобувачів освіти та викладачів,  формуванню активної життєвої позиції, всебічному підтриманню престижу читання як надважливого елементу освіти та культури.

Улюблений вислів: «Люди перестають мислити, коли перестають читати» (Д. Дідро).

 

Петренко Галина Іванівна,

провідний бібліотекар бібліотечно-інформаційного центру.

У коледжі працює з 1991 року. З 2008 року – провідний бібліотекар.

Закінчила Рівненський державний інститут культури 1982 року за спеціальністю «бібліотекар-бібліограф».

Підвищила кваліфікацію у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти 2017 року. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Досвід роботи включає сприяння підготовці конкурентоспроможного фахівця, виховання інформаційної культури користувачів, постійний пошук нових методів та форм роботи, креативних та інноваційних.

Життєве кредо: Любити життя і цінувати кожну його хвилину, у книгах шукати істину, у людях – мудрість.

 

 

 

 

Андрійчук Світлана Василівна,

провідний бібліотекар бібліотечно-інформаційного центру.

Працює в коледжі з 1989 року.

Закінчила Рівненський державний інститут культури у 1988 р.

Спеціальність за дипломом – «бібліотекар–бібліограф».

Підвищила кваліфікацію у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти 2019 року, тема курсу: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Пройшла теоретичний курс та здобула практичні навички на курсах «Використання ІКТ в освіті» 2020 року.

Досвід роботи охоплює застосування інноваційних технологій у бібліотечній роботі та використання нових методів і форм виховних заходів.

Улюблений вислів: «Людину можна пізнати по тих книгах, які вона читає» (С. Самолов).

  

 

 

 

  

Денисюк Марина Олександрівна,

бібліотекар І категорії бібліотечно-інформаційного центру.

Працює в коледжі з 2003 року.

Освіта – вища, 2003 року закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія».

Підвищила кваліфікацію у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, за напрямком «Бібліотечні працівники аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних установ НААН» 2018 року.

Досвід роботи полягає у використанні сучасних методів  бібліотечного і бібліографічно-інформаційного обслуговування користувачів,  популяризації інформаційних ресурсів, організації самостійної роботи здобувачів освіти з електронними навчальними ресурсами, проведенні креативних виховних і бібліотечних заходів. 

Улюблений вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (Уінстон Черчілль).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарасюк Анатолій Володимирович,

адміністратор бази даних бібліотечно-інформаційного центру.

Забезпечує освітній процес необхідними технічними засобами, сучасним обладнанням для проведення навчальних занять, відеоконференцій та нарад в режимі онлайн, виховних заходів, демонстрації відеофільмів, електронних презентацій та інших аудіовізуальних матеріалів.