ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» У 2020 РОЦІ

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освiтньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр