ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» У 2020 РОЦІ

Освітній ступінь «Бакалавр»

Зміни до Правил прийому на навчання до ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» за освітнім ступенем бакалавр в 2020 році