ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України"

Акредитований з усіх спеціальностей

ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами

для здобуття ОКР "Молодший спеціаліст"

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2019-2020 н.р.

на основі БЗСО

(9 класів)

на основі ПЗСО

(11 класів)

денна

форма

заочна

форма

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

11 800 грн.

5 900 грн.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

12 200 грн.

6 100 грн.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

11 200 грн.

6 100 грн.

081

Право

Правознавство

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

16 900 грн.

8 450 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

Розробка програмного

забезпечення

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

14 500 грн.

-

193

Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

12 000 грн.

6 000 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та

експлуатація будівель

і споруд

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 900 грн.

5 950 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Опорядження будівель

і споруд та будівельний

дизайн

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 500 грн.

-

Загальноосвітня підготовка (перший навчальний рік на базі 9 класів для всіх спеціальностей) - 13 400 грн.

для здобуття ОС "Бакалавар"

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2019-2020 н.р.

денна форма

071

Облік і оподаткування

1 рік і

10 місяців

14 200 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

2 роки і

10 місяців

15 600 грн.

193

Геодезія та землеустрій

1 рік і

10 місяців

14 400 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

1 рік і

10 місяців

14 300 грн.