ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України"

Акредитований з усіх спеціальностей

ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами

для здобуття освiтньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2019-2020 н.р.

на основі БЗСО

(9 класів)

на основі ПЗСО

(11 класів)

денна

форма

заочна

форма

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

11 800 грн.

5 900 грн.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

12 200 грн.

6 100 грн.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

11 200 грн.

6 100 грн.

073

Менеджмент

Менеджмент

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

-

-

081

Право

Правознавство

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

16 900 грн.

8 450 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

Розробка програмного

забезпечення

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

14 500 грн.

-

193

Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

12 000 грн.

6 000 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та

експлуатація будівель

і споруд

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 900 грн.

5 950 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Опорядження будівель

і споруд та будівельний

дизайн

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 500 грн.

-

Загальноосвітня підготовка (перший навчальний рік на базі 9 класів для всіх спеціальностей) - 13 400 грн.

для здобуття ОС "Бакалавар"

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2019-2020 н.р.

денна форма

071

Облік і оподаткування

1 рік і

10 місяців

14 200 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

2 роки і

10 місяців

15 600 грн.

193

Геодезія та землеустрій

1 рік і

10 місяців

14 400 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

1 рік і

10 місяців

14 300 грн.