ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСП РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України

Акредитований з усіх спеціальностей

(сертифікат про акредитацію серія НД-1 №1875391, ліцензія серія АЕ № 636395)

ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2017-2018 н.р.

9 класів

11 класів

денна форма

заочна форма

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

9 600 грн.

4 800 грн.

072

Фінанси, банківська

справа та страхування

Фінанси і кредит

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

10 000 грн.

5 000 грн.

076

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність

Комерційна діяльність

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

9 200 грн.

4 600 грн.

081

Право

Правознавство

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

13 900 грн.

6 950 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

Розробка програмного

забезпечення

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 900 грн.

-

193

Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

9 900 грн.

4 950 грн.

192

Будівництво та цивільна

інженерія

Будівництво та

експлуатація будівель

і споруд

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

10 800 грн.

4 900 грн.

192

Будівництво та цивільна

інженерія

Опорядження будівель

і споруд та будівельний

дизайн

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

9 500 грн.

-