ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України"

Акредитований з усіх спеціальностей

ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2018-2019 н.р.

9 класів

11 класів

денна форма

заочна форма

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

10 700 грн.

5 350 грн.

072

Фінанси, банківська

справа та страхування

Фінанси і кредит

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

11 100 грн.

5 550 грн.

076

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність

Комерційна діяльність

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

10 200 грн.

5 100 грн.

081

Право

Правознавство

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

15 400 грн.

7 700 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

Розробка програмного

забезпечення

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

13 200 грн.

-

193

Геодезія та землеустрій

Землевпорядкування

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

11 000 грн.

5 500 грн.

192

Будівництво та цивільна

інженерія

Будівництво та

експлуатація будівель

і споруд

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

10 900 грн.

5 450 грн.

192

Будівництво та цивільна

інженерія

Опорядження будівель

і споруд та будівельний

дизайн

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

10 500 грн.

-

Загальноосвітня підготовка (перший навчальний рік на базі 9 класів для всіх спеціальностей) - 12 200 грн.