Навчальна частина коледжу складається з шести відділень:

1) економічне відділення;

2) відділення програмування;

3) технічне відділення;

4) юридичне відділення;

5) заочне відділення.

Навчання студентів проводять викладачі восьми циклових комісій, п'ять з яких випускаючі, і готують фахівців з восьми спеціальностей та дев'яти спеціалізацій. Навчальний процес у коледжі здійснюється за спеціальностями:

1) «Облік і оподаткування»;

2) «Фінанси, банківська справа та страхування»;

3) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

4) «Маркетинг»;

5) «Право»;

6) «Інженерія програмного забезпечення»;

7) «Кібербезпека»;

8) «Геодезія та землеустрій»;

9) «Будівництво та цивільна інженерія» - спеціалізації «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Освітній процес забезпечують 102 педагогічних працівники, з них 18 кандидатів наук, 4 доценти, 2 доктори наук, 2 професори.

Основою методу викладання фахових дисциплін є поєднання теорії і практики засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань. Оцінювання знань і навичок студентів здійснюється шляхом поточного модульного контролю та  проведення диференційованих заліків та екзаменів.

Завершується навчання державною атестацією у формі державних комплексних іспитів та захисту дипломної роботи (проекту).

 1. Організаційна діяльність:
 • виконання навчальних планів з усіх спеціальностей і форм навчання;
 • розробка графіків навчального процесу;
 • складання розкладів навчальних занять та іспитів;
 • організація готовності коледжу до навчального року;
 • розподіл погодинного фонду;
 • координаційна робота з питань навчальних, навчально-виробничих практик студентів;
 • комплектування Екзаменаційної комісії;
 • оформлення документів для виготовлення студентських квитків;
 • оформлення документів для виготовлення дипломів про закінчення коледжу;
 • ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань освітнього процесу і контингенту студентів;
 • забезпечення відділень і циклових комісій бланками навчальної та облікової документації.

 

 1. Контрольна діяльність:
 • постійний контроль за виконанням графіків навчального процесу;
 • контроль за своєчасною розробкою планової та навчально-звітної документації по навчальному процесу та за її станом;
 • контроль за плануванням навчального навантаження викладачами;
 • контроль за використанням погодинного фонду;
 • контроль за організацією роботи Екзаменаційної комісії;
 • контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів;
 • контроль самостійного навчання студентів у міжсесійний період та за ходом складання студентами академічної заборгованості;
 • контроль за підвищенням кваліфікації викладачами.

 

 1. Планування:
 • розробка навчальних планів навчального процесу;
 • розробка пропозицій з удосконалення планування та організації навчального процесу;
 • розробка планів підвищення кваліфікації та стажування викладацького складу.

 

 1. Вивчення і поширення передового досвіду роботи з організації навчального процесу.