Бухгалтерія – один з найважливіших підрозділів коледжу, який підпорядкований директору. Вона забезпечує чіткий контроль фінансових потоків, своєчасність платежів, виміряє фінансовий пульс коледжу.

Дані бухгалтерського обліку це:

 • Джерело інформації, без якої не може обійтися керівництво та працівники коледжу, постачальники та кредитори;
 • Важливий засіб контролю за результатами роботи коледжу;
 • Фінансовий центр управлінської системи, який допомагає під час прийому рішень.

У своїй роботі бухгалтерія керується:

 • Чинним законодавством України;
 • Рішеннями уряду України;
 • Наказами Міністерства освіти і науки України;
 • Наказами і розпорядженнями ректора НУБіП України;
 • Наказами і розпорядженнями директора коледжу;
 • Положенням коледжу;
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу;
 • Положенням про бухгалтерію коледжу.

Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

 • Обачність;
 • Повне висвітлення;
 • Автономність;
 • Послідовність;
 • Безперервність;
 • Нарахування та відповідність доходів і витрат;
 • Єдиний грошовий вимірник;
 • Періодичність.

Основні принципи бухгалтера коледжу:

 • Чесність;
 • Сумлінність;
 • Об’єктивність;
 • Відповідність;
 • Справжня відданість своїй справі.

Склад відділу:

№ п/п

П.І.П.

Посада

1.

Черначук-Семенишина Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

2.

Кучерук Олена Миколаївна

Заступник головного бухгалтера

3.

Царук Марія Юріївна

Провідний бухгалтер

(знаходиться у відпустці по догляду за дитиною)

4.

Мимоход Галина Леонідівна

Провідний бухгалтер

(облік розрахунків із стипендіями, постачальниками та підрядниками, необоротними та оборотними активами)

5.

Ніжнік Людмила Степанівна

Провідний бухгалтер

(облік розрахунків з фізичними і юридичними особами за платними послугами, що надаються коледжем)

6.

Третяк Людмила Степанівна

Бухгалтер ІІ категорії (облік касових та банківських операцій юридичних та фінансових зобов’язань)

 

Порядок ведення бухгалтерського обліку в коледжі

 

Бухгалтерський облік в коледжі ведеться безперервно з дня його реєстрації згідно Закону України  № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який визначає організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку  та 
забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 
трьох років,  несе,  призначений на посаду керівником коледжу, головний бухгалтер, який йому безпосередньо підпорядковується.

Обов’язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією.

Склад бухгалтерії встановлюється штатним розписом. Обов’язки кожного працівника бухгалтерії регламентуються їх посадовими інструкціями.

Здійснюється забезпечення складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до Порядку складання фінансової,бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44.

Формування фінансової та бюджетної звітності проводиться з використанням ІАСУ та через систему «Фінзвіт-BtGoD».

 

Адреса бухгалтерії:

м.Рівне, вул. Дубенська, 37, гуртожиток № 2 (1 поверх)

тел./факс (0362) 62-35-47

ел.адреса: rdak_bug@ukr.net

 

Реквізити оплати за проживання в гуртожитку та додаткова плата за електроенергію

Одержувач: ВСП «РФК НУБіП України»

Код ЄДРПОУ: 40266301

Р/Р: UA728201720313241004202094537

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

Примітка: витяг з договору на проживання в гуртожитку п.п. 3.2. «Оплата послуг проводиться в національній валюті України гривні, через каси визначеного банку на початку семестру за 6 місяців вперед, або, в окремих випадках, з дозволу директора коледжу, помісячно».

 

Реквізити оплати за навчання

Одержувач: ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

Код: 40266301

Р/Р: UA718201720313271004201094537

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

Примітка: витяг із договору про надання освітніх послуг п. 5.4. «Замовник вносить плату до початку навчального семестру, за семестр, рік або за весь термін навчання».

 

Благодійні внески

Одержувач: ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

Код: 40266301

Р/Р: UA988201720313281004301094537

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ

 

Реквізити орендної плати

Одержувач: ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

Код: 40266301

Р/Р: UA738201720313211004203094537

МФО: 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ