ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України"

Акредитований з усіх спеціальностей

ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами

для здобуття освiтньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ (11 КЛАСІВ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2023-2024 н.р.

на основі БЗСО

(9 класів)

на основі ПЗСО

(11 класів)

денна

форма

заочна

форма

071

Облік і оподаткування

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

15 400 грн.

7 700 грн.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

15 600 грн.

7 800 грн.

073

Менеджмент

3 роки і

5 місяців

2 роки і

5 місяців

16 000 грн.

8 000 грн.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

15 900 грн.

7 900 грн.

081

Право

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

19 900 грн.

10 300 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

19 700 грн.

9 400 грн.

125

Кібербезпека

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

19 800 грн.

9 500 грн.

126

Інформаційні системи та технології

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

 

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

15 500 грн.

7 800 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Опорядження

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

15 900 грн.

-

193

Геодезія та землеустрій

3 роки і

10 місяців

2 роки і

10 місяців

15 800 грн.

7 900 грн.

Загальноосвітня підготовка (перший навчальний рік на базі БЗСО (9 класів) для всіх спеціальностей) - 17 300 грн.

для здобуття ОС "Бакалавар"

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Код 

спеціальності

Спеціальність

Терміни навчання

Вартість навчання 

на 2023-2024 н.р.

денна форма

071

Облік і оподаткування

1 рік і

10 місяців

21 600 грн.

121

Інженерія програмного

забезпечення

2 роки і

10 місяців

22 200 грн.

192

Будівництво та цивільна інженерія

2 роки і

10 місяців

21 500 грн.

193

Геодезія та землеустрій

2 роки і

10 місяців

21 700 грн.