Первинна профспілкова організація студентів ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП Укоаїни»

Голова – Панасюк Василь Олексійович – завідувач навчальної лабораторії "Комп'ютерно-інформаційний центр"

Члени профкому:

Лупак Віталій, студент 41-Ю групи, заступник голови студпрофкому;

Паламарчук Марія, студентка 31-О групи, секретар студпрофкому;

Клочок Андрій, студента 31-П групи;

Хавень Антон, студент 43-ІП групи;

Мойсієвич Олена, студентка 31-Ф групи;

Ковальчук Вікторія, студентка 41-Д групи;

Бабич Ганна, студентка 6-ЗБ групи;

Добровольський Василь, студент 6-ББ групи.

 

Первинна профспілкова організація студентів – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів коледжу, метою якої є представництво і захист студентських, трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, у відносинах з іншими громадськими організаціями, виходячи з принципів рівноправності, діалогу, пошуку компромісів, захист права кожного члена профспілки на навчання, отримання професії тощо.

Вона організовує свою діяльність на демократичних засадах і принципах:

- добровільності вступу до профспілки і виходу з неї;

- виборності всіх профспілкових органів з низу до верху;

- свободи дискусій на стадії обговорення питань, поваги до думки меншості, обов'язковості виконання прийнятих рішень;

- звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали;

- колегіальності в роботі, особистої відповідальності керівників та членів за виконання прийнятих рішень.

Проводить роботу, спрямовану на організаційне і фінансове зміцнення профспілки, виконання статутних вимог.

Членами профспілки є студенти державної форми навчання, студенти, що проживають в гуртожитку, та контрактної форми навчання. 

Всі члени профспілки мають рівні права, що не залежать від національності, мови, статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та інших відмінностей.

Члени профспілки мають змогу отримувати одноразову матеріальну допомогу один раз у календарний рік.

Робота первинної профспілкової організації студентів коледжу щодо соціально-економічного захисту прав та інтересів студентів визначається основними напрямками роботи:

 1. Вносить адміністрації коледжу пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, розвитку студентського самоврядування.
 2. Контролює правильність нарахування стипендій та інших виплат студентам.
 3. Спільно з адміністрацією:
 • розподіляє житловий фонд гуртожитків;
 • сприяє розвитку навчальної , науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-освітньої, спортивно масової та інших видів діяльності студентів;
 • вирішує питання розподілу стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів.

Ефективність студентського профспілкового органу забезпечують п’ять комісій у складі студентського профкому, зміст роботи і обов’язки яких визначенні відповідними положеннями:

Комісія громадського контролю та побуту:

 • на засіданнях члени цієї комісії розглядають питання щодо стану роботи закладів харчування в коледжі і поліпшення їх діяльності;
 • організовує систематичний нагляд за роботою їдальні;
 • розглядає питання щодо результатів перевірки роботи закладів харчування з різних питань (норми відпуску товарів і продуктів, дотримання правил збереження продуктів, контроль за правильністю використання ваговимірювальних приладів і касових апаратів, дотримання режиму роботи тощо);
 • проводить періодичний контроль за умовами проживання у гуртожитках, за ремонтними роботами у гуртожитках тощо.

Комісія з охорони здоров’я та спорту:

 • допомагає у проведенні відкритих першостей коледжу серед студентів з волейболу, настільного тенісу, шахів, баскетболу, футболу та інших видів спорту;
 • сприяє участі студентів коледжу у різноманітних спортивно-масових заходах загальноміського, міжвузівського рівнів;
 • допомагає у проведенні внутрішньо університетських спортивних ігор, спортивних спартакіад і визначає переможців серед студентів.

Комісія з інформаційного забезпечення:

 • здійснює підготовку і поширення інформації, пов’язаної з діяльністю профспілкової організації студентів;
 • систематично проводить аналіз тенденцій студентського середовища, вивчає запити студентів.

Культурно-масова комісія:

 • допомагає у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті;
 • підтримує молодіжну ініціативу студентів у проведенні різноманітних конкурсів студентської творчості.

Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за виконанням кошторису;
 • оцінює правильність та доцільність використання коштів;
 • аналізує роботу з заявами та скаргами членів профспілки;
 • перевіряє стан ведення профспілкового господарства.