Методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є центром організації навчально-методичної та виховної роботи, визначає її напрями, форми і зміст.

Методичний кабінет здійснює свою діяльність за планом роботи на навчальний рік, затвердженим директором коледжу.

Методичну роботу у коледжі очолює методист коледжу Балдич Людмила Володимирівна, Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Методичний кабінет – центр методичної роботи з викладачами, вищий консультаційний орган системи методичної роботи у коледжі.

Мета діяльності методичного кабінету – сприяння впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Основні завдання методичного кабінету ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»:

  • координація співпраці навчального закладу з Державною установою «Науково-методичний центр ВФПО»;
  • пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів;
  • допомога цикловим комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, вихователям гуртожитків з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи;
  • підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання;
  • налагодження і підтримання зв'язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання;
  • накопичення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання;
  • створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей;
  • розробка рекомендацій щодо удосконалення організації освітнього процесу, розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів з дисциплін та спеціальностей;
  • організація виставок методичних розробок викладачів; підготовка та надання методичних матеріалів для участі в міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських виставках і конкурсі «Педагогічний ОСКАР», що організований спільно НАПН України та ДУ «Науково-методичний центр ВФПО»;
  • підготовка та надання матеріалів для публікацій в педагогічних виданнях та ЗМІ.

 
АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зведена таблиця участі викладачів циклових комісій у заходах у 2019-2020 н. р.

Рейтинг викладачів ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» за 2019-2020 навчальний рік

Контакти:

Тел.: (0362) 26-59-23

E-mail: rdak_metodkab@ukr.net