Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки згідно з ліцензійними умовами та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У навчальному закладі частково є умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Рівненський коледж має 50 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів, що містять 256 комп’ютерів, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей.

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

За рік повністю оновлено два комп’ютерних класи для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», обладнано мультимедійною технікою – три аудиторії.

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ № 14-ОД від 14.10.2016 р.).