Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки згідно з ліцензійними умовами та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У навчальному закладі частково є умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Рівненський коледж має 52 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій, що містять 294 комп’ютери, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей та бакалаврів.

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ № 14-ОД від 14.10.2016 р.). Навчальна майстерня містить матеріально-технічне забезпечення для освітньої програми. Воно враховує вимоги провадження освітньої діяльності за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. Всього при підготовці бакалаврів використовується 12 кабінетів та лабораторій, з яких 7 (58% загальної кількості) забезпечені  мультимедійним обладнанням що відповідає п. 34 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347. Кожен навчальний кабінет укомплектований магнітною дошкою для крейди розміром не менше 120х200 см., навчальними партами та стільцями з розрахунку на 30 посадочних місць, комплексами методичного забезпечення, всі кабінети відповідають Вимогам пожежної безпеки для навчальних приміщень, що визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 N 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами і доповненнями).

Для виконання лабораторних робіт використовується лабораторія «Будівельного матеріалознавства та випробування будівельних матеріалів і виробів» (прес ПГ-10, муфельна піч, автоклав, набір зразків сучасних будівельних матеріалів та ін.).

Матеріальна база навчального закладу постійно вдосконалюється, кабінети переоформляються відповідно до плану роботи коледжу.

На кожну лабораторію та кабінет оформлено паспорти, які містять: перелік обладнання, приладів, комп’ютерної та обчислювальної техніки, наочних посібників тощо. Кожен кабінет містить комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, нормативні документи, посібники, бланки документів тощо.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій оновлюється відповідно до програми розвитку коледжу «Рівненська ініціатива 2025». На один комп’ютер у коледжі припадає 4,4 студента.   

Описане обладнання дозволяє забезпечити якісний навчальний процес для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується.

Відео про матеріальну технічну базу коледжу