Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки згідно з ліцензійними умовами та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У навчальному закладі частково є умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Акт приймання-передачі

ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Державний акт на право постійного користування землею

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Лист Міністерства АПК

Наказ про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу 

Свідоцтво про право власності (Дубенська, 35)

Свідоцтво про право власності (Дубенська, 37)

Свідоцтво про право власності (Коперника, 44)

Рівненський коледж має 52 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій, що містять 294 комп’ютери, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей та бакалаврів.

№ з/п

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість*

Опис обладнання, устаткування

1

№ 25

Поглибленого вивчення іноземних мов,

27,56 м2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Комп'ютери, 11 шт.

Магнітола ACD-7700, 1 шт

Дошка інтерактивна 1 шт

Мультимедійний проектор 1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 3 шт

IntelPentiumIV, 11 шт

Магнітола з можливістю відтворення CD для ЗНО

SMART Board М680V

AcerX118р.з. 1920 x 1200

Згідно з встановленими вимогами

2

№ 19

Української мови та літератури,

28,34 м2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Дошка, 1 шт

Стенди, плакати, (комплект)

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 1 шт

Дошка для крейди 120х200 см.

Український правопис

Згідно з встановленими вимогами

3

№ 21

Математики і математичного програмування,

39,5 м2

Вища математика,

Теорія ймовірностей та математична статистика

Дошка, 1 шт

Косинець, 4 шт

Лінійка, 2 шт

Транспортир, 3 шт

Тригонометр, 1 шт

Моделі просторових фігур, 10 шт

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 7шт

Дошка для крейди 120х200 см.

Прилади вимірювальні та креслярські (для роботи на дошці для крейди) промислового виробництва, комплект.

 

Згідно з встановленими вимогами

4

№ 39

Охорони праці та безпеки життєдіяльності,

46,6 м2

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Дошка, 1 шт

Мультимедійний проектор 1 шт.

Набір навчальних відеофільмів, плакатів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці»

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 2 шт

Дошка для крейди 120 х 200 см.

AcerX118 р.з. 1920 x 1200

Візуальні матеріали «Електробезпека», «Перша медична допомога», «Пожежна безпека», тощо.

Згідно з встановленими вимогами

5

№ 29

Соціально-економічних дисциплін,

53,7 м2

Основи філософських знань, Культурологія, Риторика

Дошка, 1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 3 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

Згідно з встановленими вимогами

6

№ 67

Екології,

39,5 м2

Основи екології

Дошка, 1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 1 шт.

Набори хімічних реактивів – 15 шт.

Набори лабораторного посуду – 15 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

Згідно з встановленими вимогами

Набори хімічних реактивів для проведення лабораторних занять згідно з програмою.

7

№ 50

Економіки, підприємницької та біржової діяльності,

45,0 м2

Економічна теорія

Економіка та основи ІТ бізнесу,

Оцінка та управління ризиками

Дошка, 1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисциплін, 3 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

Згідно з встановленими вимогами

AcerX118 р.з. 1920 x 1200

8

№ 6

Фізичного виховання (спортзал),

16,5; (198,7) м2

Фізичне виховання

Штанга, 1 шт., Гирі, 6 шт.

Кінь гімнастичний, 1 шт.

Канат для перетягування, 1 шт.

Козел гімнастичний, 2 шт.

Стіл настільного тенісу, 4 шт.

Вага з ростоміром, 1 шт., динамометр, 1 шт.

Драбини гімнастичні, 4 шт., сітка в/б, 6 шт.

Канат для лазіння, 2 шт.

Планки для стрибків, 2 шт.

Секундомір, 7 шт.

Стійки для стрибків, 2 шт.

Стійки в/б, 7 шт., Гантелі, 12 шт.

Перекладина, 1 шт.

Ядра різної ваги, 6 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 1 шт.

Згідно з встановленими вимогами

9

№ 37

Конституційного права,

120 м2

Основи правознавства

Дошка, 1 шт.

Діапроектор, 1 шт.

Сладпроектор ,1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 1 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

«Леті»

«Протон»

Згідно з встановленими вимогами

10

№ 12

Фізики, електротехніки,

50,2 м2

Фізика (електрика)

Дошка, 1 шт.

Діапроектор 1 шт.

Сладпроектор, 1 шт.

Електронна таблиця Менделєєва,

1 шт.

Діафільми по фізиці, 54 шт.

Комплекси слайдів по фізиці та хімії, 20 шт.

Мікроскоп, 1 шт.

Електронна вага, 1 шт.

Електрична плитка, 1 шт.

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 8 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

«Леті»

«Протон»

Згідно з встановленими вимогами

11

№ 53

Історії України,

50,8 м2

Історія України

Дошка, 1 шт.

Набір плакатів

Комплекс методичного забезпечення дисципліни, 2 шт.

Дошка для крейди 120х200 см.

Набір плакатів «Історія Української державності»

Згідно з встановленими вимогами

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури

(показника, нормативу)

Кількість

Площа (м2)

1.

Гуртожитки для студентів

2

9484,3

2.

Житлова площа на одного студента у гуртожитку

1

6,5

3.

Їдальні та буфети

1

194,5

4.

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

11

 

5.

Актові зали

1

176,3

6.

Спортивні зали

2

198,7

7.

Плавальні басейни

-

-

8.

Інші спортивні споруди:

стадіони

спортивні майданчики

корти

тощо

 

 

2

 

 

1717

9.

Студентський палац (клуб)

-

-

10.

Інші

-

-

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ № 14-ОД від 14.10.2016 р.). Навчальна майстерня містить матеріально-технічне забезпечення для освітньої програми. Воно враховує вимоги провадження освітньої діяльності за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. Всього при підготовці бакалаврів використовується 12 кабінетів та лабораторій, з яких 7 (58% загальної кількості) забезпечені  мультимедійним обладнанням що відповідає п. 34 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347. Кожен навчальний кабінет укомплектований магнітною дошкою для крейди розміром не менше 120х200 см., навчальними партами та стільцями з розрахунку на 30 посадочних місць, комплексами методичного забезпечення, всі кабінети відповідають Вимогам пожежної безпеки для навчальних приміщень, що визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 N 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами і доповненнями).

Для виконання лабораторних робіт використовується лабораторія «Будівельного матеріалознавства та випробування будівельних матеріалів і виробів» (прес ПГ-10, муфельна піч, автоклав, набір зразків сучасних будівельних матеріалів та ін.).

Матеріальна база навчального закладу постійно вдосконалюється, кабінети переоформляються відповідно до плану роботи коледжу.

На кожну лабораторію та кабінет оформлено паспорти, які містять: перелік обладнання, приладів, комп’ютерної та обчислювальної техніки, наочних посібників тощо. Кожен кабінет містить комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, нормативні документи, посібники, бланки документів тощо.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій оновлюється відповідно до програми розвитку коледжу «Рівненська ініціатива 2025». На один комп’ютер у коледжі припадає 4,4 студента.   

Описане обладнання дозволяє забезпечити якісний навчальний процес для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується.

Відео про матеріальну технічну базу коледжу