Навчальна юридична консультація ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» працює уже близько 10 років. Відповідно до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 № 592 та згідно Наказу директора коледжу з 20.02.2008 у коледжі розпочала функціонувати Навчальна юридична консультація.

Положення про юридичну консультацію

Першим керівником навчальної юридичної консультації був викладач юридичних дисциплін, адвокат Шмерега Сергій Васильович. З вересня 2014 року керівником Навчальної юридичної консультації відповідно до наказу призначений викладач юридичних дисциплін, адвокат – Ільїн Вадим Анатолійович. Загальне керівництво Навчальною юридичною консультацією здійснює завідувач юридичного відділення Гулюк Сергій Іванович.

Навчальна юридична консультація – це формування у вигляді навчально-практичного центру, який створюється і функціонує на базі вищого навчального закладу І-ІІI рівня акредитації, що здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право», створюється за ініціативою навчального закладу, до складу якого входять викладачі та студенти старших курсів.

На початку своєї діяльності Навчальна юридична консультація була розташована в приміщені гуртожитку № 1 коледжу, а згодом була переміщена в гуртожиток № 2, що знаходиться за адресою вул. Дубенська, буд. 37.

Метою створення Навчальної юридичної консультації є забезпечення практичної підготовки студентів юридичного відділення до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

Завданням Навчальної юридичної консультації є:

 • забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичної сторони юридичної професії;
 • надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;
 • проведення правопросвітницької роботи.

Методами діяльності Навчальної юридичної консультації є безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладачів та (або) фахівців практиків у надані усних та письмових консультацій, складання позовних заяв, клопотань, скарг тощо.

Навчальна юридична консультація поєднує в собі два компоненти, кожен з яких є однаково важливим. Перший компонент – освітній, другий – соціальний. Вони взаємодоповнюють один одного. Більш того, якщо виключити хоча б один із них, існування консультації буде неможливим. Консультація є не просто освітньою методикою, а й інструментом соціальної взаємодії, який дозволяє ефективно забезпечити потребу суспільства у безоплатній правовій допомозі, підвищити правову культуру громадян, а відтак є й засобом сприяння підтримці правопорядку та законності в державі.

Всі громадяни є рівними при захисті ними своїх прав. У зв'язку з тим, що більшість громадян України мають статус малозабезпечених, для них є неможливим складання юридичних документів за плату. Частина 1 ст.59 Конституції України: «кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав».

Головними клієнтами Навчальної юридичної консультації є пенсіонери, інваліди, студенти нашого коледжу, їх рідні, переважно з сільської місцевості, викладачі та технічний персонал. При опитуванні відвідувачів встановлено, що вони дізналися про консультацію від студентів та викладачів коледжу, із оголошень в газетах та розповсюджених по місту флаєрів.

 

Ми надаємо безкоштовну правову допомогу не лише соціально незахищеним категоріям громадян, а всім хто її потребує.

Для отримання консультації Вам необхідно завітати до нас за вказаною адресою.

МИ КОНСУЛЬТУЄМО З ПИТАНЬ:

 • цивільного права,
 • сімейного права,
 • трудового права,
 • житлового права,
 • у сфері захисту прав людини

Роботу проводять студенти-консультанти під керівництвом викладачів-кураторів

 

   

 

ЕТАПИ КОНСУЛЬТУВАННЯ:

Етап 1 – звернення клієнта до юридичної консультації, обговорення його справи, вивчення матеріалів та документів, що стосуються юридичного питання;

Етап 2 – розв’язання справи клієнта, спільне рішення щодо можливих шляхів вирішення питання;

Етап 3 – повторна робота з клієнтом, що полягає в наданні юридичної консультації з його справи і питань, що виникають.

 

;   

 

Отримавши юридичну консультацію, ви зможете:

 • відстояти свої права та законні інтереси;
 • правильно звертатися до суду;
 • правильно й швидко оформити спадщину;
 • правильно дати гроші в борг та вчасно їх повернути;
 • правильно вступити в шлюб або розлучитися;
 • відстояти свої права при придбанні недоброякісного товару;
 • правильно оформити свої трудові відносини;
 • захистити свої права на роботі.

 

Незнання закону не позбавляє відповідальності. Проте незнання власних прав позбавляє нас багатьох можливостей.

 

Навчальна юридична консультація є найбільш ефективним засобом здійснення зазначених вище цілей. З перших днів існування Навчальної юридичної консультації студенти і викладачі взяли за кредо вислів «Той, хто не хоче, шукає причини, а той, хто хоче, – можливості». Це основна теза, якої дотримуються студенти та викладачі Навчальної юридичної консультації ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», яка є інноваційною навчальною програмою для студентів-правників, без якої неможливо уявити сучасну юридичну освіту незалежної держави.

Що стосується статистики, то на сьогодні з різних питань до Навчальної юридичної консультації звернулося понад півсотні осіб. За останній рік функціонування консультації це в середньому одна особа на тиждень.

 

 

 

Студенти юридичного відділення активно беруть участь у роботі Навчальної юридичної консультації: безкоштовно консультують малозабезпечених громадян, проводять бесіди і лекції на правові теми, є активними учасниками конференцій та круглих столів. Стали учасниками круглих столів: «Новели кримінально-процесуального законодавства України», «Юридична освіта та перспективи розвитку Навчальної юридичної консультації»; науково-практичних конференцій: «Нетерпимість насилля і жорстокості в молодіжному середовищі», «Фінансові відносини та фінансово-правова відповідальність».

 

Впродовж 2015-2016 навчальних років студенти коледжу мали можливість ознайомитися з діяльністю місцевих судів на «виробництві». Вони відвідали в День відкритих дверей Рівненський районний та Рівненський міський суди, разом з викладачами коледжу були присутніми на судових засіданнях з розгляду кримінальних і цивільних справ, перегляду рішень судів апеляційною інстанцією, ознайомилися з діяльністю КЗ «Рівненське бюро судово-медичних експертиз».

 

За допомогою студентів випускних курсів юридичного відділення розроблено та продемонстровано науково – методичну рольову гру «Судове засідання». Дана розробка дає можливість поєднати в комплексі та застосувати на практиці теоретичні знання з таких предметів як Кримінальне і Кримінально-процесуальне право, Цивільне право, Судові та правоохоронні органи.