Музей історії Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» почав діяти з вересня 2013 року.  Ініціатором створення музею був директор коледжу, заслужений працівник освіти України Ярослав Петрович Корсун.

Ідею створення музею підтримав весь педагогічний колектив коледжу. Для більш конструктивної роботи було створено пошукові групи. Завданням однієї із них була робота з архівними матеріалами, які знаходяться в архівних фондах коледжу. Основними джерелами інформації стали книги наказів директорів, починаючи з 1956 року, особові справи викладачів та працівників. Була також  організована робота з фондами обласного архіву. Уся інформація,  зібрана у такий спосіб, дала можливість встановити точну дату створення, основні віхи розвитку закладу. Шляхом пошуку в архівах вдалось відтворити інформацію про викладачів, які працювали у різні періоди, назвати приблизну кількість випускників а весь період функціонування закладу, визначити коли і як змінювалась назва коледжу, відкривались нові спеціальності. Робота з архівними матеріалами – це був один із базових напрямів у процесі створення музею коледжу.

Інша група викладачів працювала із ветеранами закладу. У такий спосіб одержали інформацію про викладачів, що раніше працювали в навчальному закладі. У ході цієї роботи була зібрана велика кількість фото, документів, які нині розміщені на стендах музею. Важливим джерелом стали особисті альбоми викладачів. Іноді траплялось так, що інформація з них ставала базовою для створення окремих стендів. Ветерани віддавали особисті речі, навчальні прилади, макети, які є в експозиції музею. Цінною була інформація про традиції у закладі, зустрічі студентів із відомими людьми, дозвілля студентів, конкурси та спортивні змагання.

Ще однією ланкою пошукової діяльності була робота із друкованими засобами масової інформації. У такий спосіб вдалось встановити де, коли, та за яких обставин згадувався навчальний заклад.

Важливим напрямом роботи був аналіз одержаної інформації. Під час створення музею були дібрані відповідні критерії. У роботі з архівними документами важливим було встановити автентичність, цінність одержаної інформації, хронологію, імена, власні назви. Під час відбору фотографій важливим було встановити осіб, які на них зображені, дисципліну та приблизний час проведення заняття. Головними умовами відбору фотодокументів стали: обов’язкова присутність викладача, студентів, наявність наочних приладів, засобів ТЗН. Тому кожна із таких фотографій відображає навчальний процес минулих років, а також висвітлює специфіку викладання певної дисципліни. У процесі пошуку матеріалів експозиції важливим було відшукати речі, прилади, навчальні підручники та посібники, аби передати атмосферу навчання того часу. Частково це вдалось зробити, однак робота у цьому напрямі ще триває.

Усі стенди у музеї є тематичними і відображають конкретний період історії закладу. В основі розташування – проблемно-хронологічний принцип. Стенди розташовані по периметру кімнати за годинниковою стрілкою. Усіх стендів є сімнадцять, матеріали експозиції розміщенні у шести вітринах, на трьох подіумах та чотирьох партах. Це переважно архівні документи, прилади,  навчальна література, нагороди, альбоми, газети. Суттєво доповнюють експозицію музею два тематичних турнікети. Один висвітлює інформацію про викладачів і наповнений переважно фотографіями, інший містить короткі біографічні дані найбільш успішних та відомих випускників коледжу. 

До 50-річного ювілею закладу була видана книга «Історія звершення особистості». Це була праця всього колективу коледжу, яка суттєво допомогла у процесі створення музею коледжу. До 60-річного ювілею була видана книга про випускників «Від знань - до успіху», яка стала основою для створення турнікету про випускників. До 70-річчя коледжу та в зв’язку з входженням закладу в структуру Національного університету біоресурсів та природокористування України була видана книга «Під крилом університету: професію обирають, а фахівцями утверджуються». З вищевказаними виданнями можна ознайомитися в музеї та бібліотеці коледжу.