Історія юридичного відділення

Цікава історія створення юридичного відділення. У 1989 році у Рівненському сільськогосподарському технікумі вводиться нова спеціальність «Правознавство» на денній формі навчання, в 1991 році ця ж спеціальність відкрилася і на заочному відділенні. Відкриттю спеціальності передувала досить клопітка і наполеглива робота, адже наш коледж був одним з перших навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в Україні, який почав підготовку кваліфікованих спеціалістів-юристів. Значна заслуга в цьому належить директорові коледжу Корсуну Я. П., який з метою вивчення досвіду впровадження даної спеціальності відвідав декілька навчальних закладів, які вже вели підготовку правознавців, зокрема Чернігівський юридичний технікум, Ходьковський радгосп-технікум в Московській області.

З 1989 до 1993 роки підготовка юристів велася впродовж 1 року 10 місяців, а з 1993 року в технікумі був введений новий навчальний план, що передбачав підготовку молодших спеціалістів впродовж 2 років і 10 місяців, що диктувалось необхідністю відповідного кадрового забезпечення.

В цьому ж році відповідно до висновку науково-методичної комісії з правознавства Міністерства освіти України був збільшений ліцензований обсяг прийому з 60 до 75 осіб.

Важливим фактором досягнень та здобутків юридичного відділення є творчий, високопрофесійний педагогічний колектив циклової комісії юридичних дисциплін. Суттєво змінився не лише кількісний, але і якісний склад.  Якщо на початку становлення навчальний процес на відділенні забезпечували лише декілька викладачів (Яцюк М.І., Коташевський О.В., Юненко М.О.), то на даний час циклова комісія юридично-соціальних дисциплін нараховує 14 викладачів, 9 з них мають вищу категорію, з них 6-викладачі-методисти, спеціалістів І-ї категорії – 4, 1 аспірант, двоє викладачів (Купчишина Т.В., Навозняк Л.М.) нагородженні знаком «Відмінник освіти України».

З вересня 1999 року завідувачем юридичного відділення є Гулюк Сергій Іванович. Освіта вища, закінчив Луцький Держаний педагогічний інститут ім. Л. Українки, 1993 р., Львівський національний університет ім. І.Франка, 2012 р. Стаж роботи: 24 роки. У колі науково-методичних інтересів: персоналізація професійної підготовки, формування соціального партнерства і мобільності майбутніх юристів. У 2006 році нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти і науки».

З вересня 2003 року головою циклової комісії юридично-соціальних дисциплін є Чорнобрива Ольга Вікторівна. Освіта вища, юрист, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича 1999 р. Стаж роботи: 14 років.

Деякі випускники після закінчення університетів повернулись у коледж, але вже в статусі викладачів, це, зокрема, викладач цивільного та сімейного права, помічник директора з кадрової роботи Яткевич І.П., викладач конституційного права Матковська І.Д., викладач соціальних дисциплін Лукянчук С.В., викладач теорії держави і права Басюк О.П , викладач фінансового права Гулюк Ю.С., які успішно передають свої знання новому поколінню студентів-юристів.

Випускники коледжу є конкурентноспроможними на ринку праці і знаходять своє місце в непростих економічних умовах сьогодення, багато з них займають високі посади в судових та правоохоронних органах, органах державної влади. Це, зокрема, начальник відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Рівненській області Драпчинська Л.А., начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології МНС України Масовець Б.П., Рогозін В.В – суддя Рівненського міського суду, Іванців М.Р., Кондратенко О.О., Огородник Н.С.– адвокати, Ковальчук І.В. – начальник ДВС Костопільського районного управління юстиції, Бабишкевич Ю.М. – заступник начальника Рівненського міського управління юстиції, начальник відділу Державної виконавчої служби, Бережнюк В.В. – суддя Господарського суду Рівненської області, Кострикін В.І. – нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, Мороз О.М. – старший інспектор з особливих доручень сектора професійної підготовки управління кадрового забезпечення УМВС України в Рівненській області, Опанасюк О.І. – керівник апарату Господарського суду Рівненської області, Чехомська О.І. – керівник апарату Рівненської обласної державної адміністрації, Ярощук М.М. – віце-президент Рівненської торгово-промислової палати, Юрчук М.І. – суддя Рівненського апеляційного господарського суду.

 

Навчальна юридична консультація

Відповідно до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 року № 592 та згідно наказу директора коледжу, з 20 лютого 2008 року у коледж розпочала функціонувати Навчальна юридична консультація.

 

Студентське життя на юридичному відділенні

Вже більше як 30 років ВСП «РФК НУБіПУкраїни»  готує молодь з метою забезпечення країни кваліфікованими фахівцями-правниками. Наша філософія у сфері підготовки сучасного фахівця-юриста полягає не лише в забезпеченні глибоких знань з фаху, а й у відповідному морально-етичному вихованні, сприянні засвоєнню здобувачами освіти суспільних цінностей і реалізації їх у майбутній практичній діяльності. Така підготовка має сенс лише в контексті загального виховання особистості, сприянні широкій освіченості майбутнього юриста, його моральної удосконаленості, інтелігентності, ерудованості ще зі студентської лави.

З огляду на те, що повноцінний розвиток особистості  правознавця залежить не лише від вивчення теорії права та законів, а й від спілкування з людьми, які вже досягли певних результатів у роботі і мають великий досвід, ми забезпечуватимемо участь науковців і юристів-практиків, дипломатів та політиків у проведенні навчального процесу задля реалізації в стінах коледжу триєдиного діалогу – здобувач освіти – науковець – практик. Такі зв’язки не лише впливають розширення світогляду студентів, а й сприятимуть в подальшому організації проходження ними практики в державних адміністраціях, судових та правоохоронних органах і прокуратурі.

Це відбувається завдяки налагодженню ділових контактів між правниками і коледжем, встановленню конструктивних та творчих зв’язків, які відповідають стандартам освітньої діяльності.

Підготовка конкурентоспроможного фахівця, відповідно до вимог ринку праці включає в себе такі напрями роботи, як проведення конференцій; організація майстер-класів; проведення науково-дослідної роботи.

Для формування професійної юридичної компетенції здобувачів освіти ми розширимо тематику та географію майстер-класів провідних юристів-практиків та теоретиків. Їх організація та проведення є інноваційною формою організації навчання і має інтегративний характер, що, своєю чергою, дозволяє індивідуалізувати та оптимізувати зміст навчально-виховного процесу.

У ВСП «РФК НУБіП України» з метою підвищення рівня правової культури та свідомості молоді щорічно проводяться правоосвітні заходи, серед яких: місячник правових знань, тиждень правових дисциплін, огляди, конкурси тощо. Наш заклад  здійснює щомісячний моніторинг правоосвітніх заходів, ведеться фотолітопис.

Ми продовжуємо створювати умови для всебічного розвитку майбутнього правознавця. Молодь, яка має здібності до науково-дослідницької роботи, отримує у коледжі можливість безкоштовно брати участь у різних наукових конференціях, олімпіадах, науково-практичних семінарах, різноманітних заходах.

Особливої уваги заслуговує зв'язок з виробництвом та співпраця зі стейкхолдерами роботодавцями.

Підприємство, установа, організація

Студенти групи, відділення, які брали участь у заході

П.І.П. викладача,

який організував захід

Рівненський Міський суд

21-Ю, 22-Ю групи

 

Басюк О.П.

Рівненський районний відділ державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

32-Ю група

Гулюк С.І.

Адвокатське об’єднання «Удовиченко та партнери»

41-Ю, 42-Ю групи

Іванців М.Р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Патронус»»

41-Ю, 42-Ю групи

Ільїн В.А.

Адвокатське об’єднання «Верітас»

41-Ю, 42-Ю групи

Ільїн В.А.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області

41-Ю, 42-Ю групи

Чорнобрива О.В

Басюк О.П.

Матковська І.Д.

Впродовж 2018-2021років здобувачі освіти під керівництвом викладачів з метою налагодження зв’язків із роботодавцями (стейкхолдерами) відвідали найбільш успішні підприємства та організації області, брали участь у спільних заходах, які проводили разом з роботодавцями.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР

Для виявлення та підтримки творчої діяльності педагогів, залучення широкого кола освітян до створення, вивчення та поширення сучасних інноваційних освітніх технологій та педагогічних практик у  поточному навчальному році в НМЦ «Агроосвіта» був проведений конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів  та коледжів «Педагогічний ОСКАР-2018». Конкурс проходив у два етапи: відбірковий – у навчальному закладі та заключний – у НМЦ «Агроосвіта». На заключний етап конкурсу представлено 215 творчих робіт за 10 номінаціями із 85 закладів вищої освіти.

5 квітня 2018 р. відбулося урочисте вручення нагород переможцям  конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2018» за участю  Кременя Василя Григоровича,  президента Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, голови конкурсної комісії, Констанкевич Ірини Мирославівни, народного депутата України, голови підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Козієвської Олени Іванівни,  заступника завідувача секретаріату  Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, членів конкурсної комісії. 

В номінації «Інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни» було представлено 19 творчих робіт (досвід проведення квестів, тренінгів, методичні рекомендації функціонування з проведення екологічних, спортивно-масових заходів, конкурсів,  студентських конференцій). Визначено три призових місця.

Викладач вищої категорії, викладач-методист Матковська Ірина Дмитрівна здобула  Педагогічний ОСКАР  за інтерактивний правовий проект «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: ПРОСТОРОВА ОСНОВА УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ».

Чорнобрива Ольга Вікторівна, голова циклової комісії юридично-соціальних дисциплін зайняла ІІ місце в конкурсі професійної майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР - 2020»  у номінації «Сучасні засоби унаочнення».

Навчальний посібник для студентів  з диципліни «Державна реєстрація актів цивільного стану», який розробила Матковська Ірина Дмитрівна,  зайняв I місце в конкурсі професійної майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР- 2018»  у номінації «Сучасні засоби унаочнення».

ПЕРЕМОГИ У КОНКУРСАХ

Чорнобрива Ольга Вікторівна - переможець  конкурсу «Лідер коледжівської освіти»у номінації «Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти», 2020 р.

Матковська Ірина Дмитрівна - переможець конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Викладач – лідер коледжівської освіти», 2018 р.

Купчишина Тетяна Володимирвна - переможець конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Викладач – лідер коледжівської освіти», 2017 р.

Фотоконкурс «Великі світлини маленьких місць: моя громада - наше майбутнє», який тривав з 23 квітня по 20 травня  2018 року, був організований  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Світлина «Захід сонця над річкою Горинь» студентки 22-Ю групи Сороки Анастасії - представника громади смт Степань Сарненського району Рівненської області, перемогла у конкурсі.

4 травня 2021 року  на юридичному факультеті Західноукраїнського національного університету відбувся V Відкритий Західноукраїнський інтелектуальний турнір "NATUSVINCERE" на кубок ректора університету. В турнірі змагалися близько півсотні команд.

У даному заході взяли участь студенти нашого коледжу: Кульчин Дар'я, Чумак Анастасія, Гомоль Валерія, Ворожбит Ірина та Блищик Діана, у складі команди "КАНТ"  під керівництвом викладача юридичних дисциплін Басюк Оксани Петрівни.

В рамках турніру учасники вирішували захоплюючі завдання та інтелектуальні рівняння, брали участь у дебатах, конкурсі капітанів, мозковому штурмі та демонстрували навички стрільби. Також було проведено семінари та майстер класи для керівників команд.

Команда "КАНТ" здобула нагороду у номінації "Командний дух і взаємодія", також отримали цінні подарунки та здобули звання "Найкращий оратор дебатів" Чумак Анастасія та "Муза турніру" Кульчин Дар'я.

 19 березня 2021 року авторитетне журі оголосило результати традиційного конкурсу «Краса НУБіП України – 2021». У конкурсній програмі брали участь 25 найвродливіших дівчат та 25 наймужніших юнаків факультетів, інститутів, відокремлених підрозділів НУБіП України.

У найпрестижнішій номінації – «Містер Університету», переможцем став студент третього курсу юридичного відділення Самедов Тимур. Організатори заходу відзначили також елегантність та чарівність нашої конкурсантки, студентки третього курсу технічного відділення Форсюк Уляни.

05 лютого 2021 року здобувачка освіти 4 курсу Кухарук Світлана стала переможницею конкурсу Scholarship в Україні.

У світовій практиці, термін Scholarship позначає матеріальну виплату студентам, яка присуджується на конкурсній основі за певні академічні успіхи. Здійснюється університетами або незалежними комерційними організаціями, які бажають заохотити здібних студентів.

Широко поширена в європейських і американських навчальних закладах. В Україні такий вид стипендій/грантів лише нещодавно став доступним для здібних студентів. 

Мета соціальної програми полягає в заохоченні і стимулюванні здатних українських студентів, розвитку і підвищенні рівня фінансової грамотності та підприємливості серед нашої молоді. А також команда проєкту має на меті довести, що знання здатні приносити прибуток задовго до отримання диплома.

У рамках участі в конкурсі студент має можливість:

  оплатити своє навчання (для студента на контрактній основі - оплата 1 року навчання в його навчальному закладі, для бюджетника - оплата освітніх курсів на його вибір);

  випробувати вже набуті знання;

  попрактикувати публічні виступи;

  пізнати реалії і заглибитися в тематику обраного професійного спрямування або спробувати свої знання в іншій;

  отримати корисні знайомства та досвід нетворкінгу.

Для участі потрібно написати аналітичну статтю на одну із запропонованих організаторами тему. 

Світлана обрала тему «Фінансова грамотність як складова успішного життя». 

У роботі були наведені чіткі аргументи щодо причинно-наслідкового зв‘язку між фінансовою грамотністю, життям у період пандемії та щасливим життям. Члени журі оцінили новизну та актуальність аналітичної статті, тому студентка пройшла в трійку фіналістів, а згодом вдало захистила свою роботу в Zoom.

У рамках цього конкурсу проєктом Scholarship в Україні надавався грант переможцям в розмірі 10 000 грн, які Світлана використала для здобуття ще однієї спеціальності. 

25 січня 2021 року туденти коледжу подали роботи на VІІ Всеукраїнський (ХVІІ Всекримський) фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, що проводиться з ініціативи громадської організації «Культурно-просвітницьке Товариство «Джерело», Центру сучасного мистецтва «Steinbarg Gallery & Cafe», Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я майбутнього» та родини Бурбак за сприяння й підтримки Федерації професійних спілок України, Профспілок працівників освіти і науки України, Полтавської торгово-промислової палати, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської міської ради, Щербанівської об’єднаної територіальної громади, ПРАТ «Гравітон», Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

З метою сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини великої української поетеси Лесі Українки; виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини Цикун Валентина – здобувапчка освіти 4 курсу представила  своюї роботу у номінації «Вокал».

24 грудня 2020 року здобувачка освіти 4 курсу Кухарук Світлана отримала премію голови Рівненської ОДА Віталія Коваля. Загалом премії у розмірі 3 тисячі гривень присудили 97 студентам та 11 учням професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини.

Іменні сертифікати на отримання премій студентам місцевих вишів на загальну суму 329,4 тисячі гривень. Виплати здійснюються в рамках Обласної програми підтримки молоді на 2016-2020 роки.

Таке грошове заохочення призначають за вагомі успіхи у навчанні, перемоги на всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також за активну громадську роботу.

9 грудня 2020 року студентка 31-Ю групи Кухарук Світлана стала учасницею триденного тренінгу з поглибленого вивчення практичних аспектів складання конституційної скарги та її гендерного виміру, що організовувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції». Захід відбувся 03-05 грудня 2020 року у Конгрес-Готелі «Пуща» під Києвом.

Світлана активно брала участь в онлайн тренінгах з практичного та гендерного аспекту конституційної скарги, що вже відбулися у липні та листопаді 2020 року в рамках реалізації проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції».

Згодом пройшла відбір, що відбувався за визначеними організатором критеріями на основі інформації поданої в заявці та мотиваційному листі, і здобула можливість стати учасницею третього, заключного тренінгу з цієї тематики, тепер вже в очному форматі, з метою закріплення та поглиблення отриманих знань та навичок з фокусуванням на практичних вправах, розборі окремих кейсів та інтерактивному спілкуванні між тренерами та учасниками.

Серед тренерів, запрошених на тренінг були Олександр Водянніков, LLM, к.ю.н., національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні; Олена Бориславська, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка та Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор Ужгородського національного університету.

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року» від 29.09.2020 року №1208 студентці третього курсу юридичного відділення Кухарук Світланіпризначено стипендію Президента України. Наполеглива у досягненні поставленої мети, ерудована, креативна, цілеспрямована Світлана за час навчання у коледжі стала одним із лідерів нашого студентського колективу. У 2018 році вона здобула перемогу у ІX етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  та XІX етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

За результатами фінального етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2020 році нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

У складі команди юридичного відділення у 2020 році виборола друге місце у ІV відкритому Західноукраїнському інтелектуальному турнірі «NATUS VINCERE» на Кубок ректора ТНЕУ.

У 2020 році Світлана відзначена премією Рівненської обласної державної адміністрації та за підсумками конкурсу «Лідер коледжівської освіти» стала переможцем у номінації «Студент року».

 У 4 підсумковому етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який відбувся 20 вересня 2020 року  взяли участь студенти Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування», Відокремленого підрозділу «Костопільський медичний коледж комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»,  Дубенського коледжу Рівненського гуманітарного університету. Вони виконували завдання різної складності на знання рідної мови.

Студентка ІІ курсу, 21-Ю групи (спеціальність «Право») ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» Кухарук Світлана показала один з кращих результатів серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (не гуманітарного профілю) та посіла ІІ місце. 

25 листопада 2020 року у Дубенському коледжі культури і мистецтв РДГУ  відбулося обласне методичне об’єднання викладачів української мови та літератури закладів фахової передвищої освіти на тему «Розвиток творчих здібностей, інтелектуального потенціалу молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу на заняттях з української мови та літератури». Участь у засіданні взяла Сорока Мирослава Василівна, викладач гуманітарних дисциплін.

В рамках обласного методичного засідання викладачів української мови та літератури було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів фахової передвищої освіти, у якому взяла участь студентка 21-Ю групи Кухарук Світлана та посіла І місце.

30 листопада 2019 року на базі Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 відбувся обласний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка. За перемогу змагалися учні закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних закладів,  студенти вищих закладів освіти усіх рівнів акредитації. 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928.

Метою Конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури. Основними завданнями Конкурсу є: виявлення творчо обдарованої молоді та розвиток її потенціалу; виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу; виявлення майбутньої плеяди митців художнього слова.

ВСП "РК НУБіП України" на обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка представляла студентка ІІ курсу юридичного відділення Кухарук Світлана, яка посіла почесне І місце. Студентка продемонструвала здатність до критичного мислення, фахового аналізу мовно-літературного та культурно-історичного матеріалу, творчі здібності, належне володіння художнім словом, грамотність.

06 березня2019 року у НУБіП відбувся конкурс "Краса НУБіП України - 2019". У конкурсі взяло участь 47 учасників з усіх підрозділів університету, 22 юнаки та 25 дівчат. ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" представляла студентка 21-Ю групи  КАНАВСЬКА ЗОРЯНА.У нелегкій боротьбі Зоряна здобула перемогу у кількох номінаціях одразу.Отримала звання МІС ГЛАМУР та грамоту від ректора НУБіП Станіслава Ніколаєнка .Найважливішою перемогою є визнання у номінації МІС ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ за результатами онлайн-голосування (880 голосів).

Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області з 01 вересня по 06 грудня 2017 року проводився конкурс короткометражного кіно, відеороликів присвячений правам людини.

На конкурс було подано більше 130 робіт з різних куточків України. Студенти юридичного відділення ВСП «РК НУБіП України» також взяли активну участь у даному конкурсі, відправивши свої роботи. За результатами конкурсу робота студента 41-Ю групи Чорнобривого Володимираоцінена грамотою Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області за активну участь у конкурсі короткометражного кіно, відеороликів.

На виконання пункту 2.3 спільного наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 289/1375 з метою обміну інформацією, здійснення просвітницької та правоосвітньої діяльності, спрямованої на набуття громадянами необхідних знань у сфері запобігання злочинності та корупції, проведення освітніх заходів серед студентів у сфері захисту прав людини, в листопаді-грудні 2017 року проведений Регіональний конкурс студентських робіт присвяченому прокурорсько-слідчій практиці.

Учасники конкурсу, які представляли навчальні заклади Рівненщини, зокрема: Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені С. Дем`янчука, Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук  України, Національного університету  «Острозька академія», Національного університету водного господарства та природокористування, та навчаються за спеціальністю 081 «Право» на всіх рівнях вищої освіти презентували 37 творчих робіт на теми: «7 кроків до покращення роботи прокурора» та «7 кроків прокурора назустріч суспільству».

 Комісія відібрала найкращі студентські роботи. Серед них роботи студентів юридичного відділення ВСП «РК НУБіП України»:

 студента   31-Ю групи ЯЦЮКА Миколи;

студентки 31-Ю групи  ЙОНТКО Анастасії:

студентки  32-Ю групи ХРИСТЮК Ірини.

 20 грудня 2017 року у прокуратурі Рівненської  області  організована публічна зустріч прокурора Рівненської області з його переможцями  та вручені  дипломи.

 

Діяльність гуртків

Гурток «Соціолог»

керівники гуртків викладачі юридично-соціальних дисциплін

 Лук’янчук С.В., Навозняк Л.М., Купчишина Т.В.

7 жовтня 2021 року  в рамках проведення тижня юридично-соціальних дисциплін відбулося відкрите спільне засідання гуртків «Соціолог», «Економіст», «Рівненщина. Історія рідного краю» на тему: «Славетні жінки України».

9 жовтня 2019 р. в рамках тижня юридично-соціальних дисциплін було проведене відкрите спільне засідання гуртків «Рівненщина. Історія рідного краю», «Економіст» та «Соціолог»  під девізом: «Велич кожного краю – в людях котрі своїми справами зробили внесок у його розвиток».

Засідання підготували та провели керівники гуртків Навозняк Л.М.,  Купчишина Т.В. та Лук’янчук С.В.Тема засідання: «Вони прославили Рівненщину».

Гурток «Істас» (Історія та сучасніть)

керівник- викладач юридичних дисциплін Захарчук В.М.

07 жовтня 2021р, в Бібліотечному-інформаційному центрі коледжу було проведено засідання гуртка «Істас» (Історія та сучасність) . Членами гуртка являються здобувачі освіти 21-Ю та 22-Ю групи юридичного відділення.

Тема засідання гуртка: «Впровадження Магдебурзького права на українських землях у XIV-XV століття ». Поява Магдебурзького права тісно пов’язана з перебігом державотворчого процесу.

09 жовтня 2020 року відбулося відкрите засідання історичного гуртка «Істас» для здобувачів освіти 21-Ю та 22-Ю групи з використанням Jooin Zoom Meeting  на тему: Причини та особливості запровадження Магдебурзького права на теренах Рівненщини в XV-XVII ст.».

3 грудня 2018 року у коледжі  відбулося засідання історичного гуртка «ІСТАС» (історія та сучасність) на тему «Впровадження Магдебурзького права в Рівненській області: історичний ракурс».

Робота історичного гуртка «ІСТАС» спрямована на поглиблення знань здобувачів освіти юридичного відділення з історії держави і права України.

Гурток діє  при кабінеті №42 «Теорія та історія держави і права України». Керівник гуртка – викладач юридичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Захарчук Володимир Михайлович.