За наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 03.06.2016 № 591 у Рівненському фаховому коледжі створено Міжкафедральну навчальну лабораторію.

На базі лабораторії можна здобути освітній ступінь «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» або на базі повної загальної середньої освіти, які зараховуються на заочну форму навчання на підставі договору (для громадян України).

Міжкафедральна навчальна лабораторія дозволяє отримати ОС «Бакалавр» за спеціальностями:

  • Облік і оподаткування (Облік і аудит)
  • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
  • Право
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Геодезія та землеустрій

Набір студентів розпочато з вступної кампанії 2017 року. Це 12 студентів, які закінчили ВСП «РФК НУБіП України» та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і продовжать навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»:

  • за спеціальністю «Облік і аудит» – чотири студенти;
  • за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» – шість студентів;
  • за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» – двоє студентів.