КОЛЕКТИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 Колектив фізичної культури в своїй роботі керується положенням «Про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» та входить до складу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Діяльність колективу фізичної культури Рівненського фахового коледжу НУБіП України спрямована на формування обов’язкової фізкультурної освіти для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах України і отримують кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, ”бакалавр”. К.Ф.К. вирішує організаційні питання щодо планування та розподілу годин серед викладачів ,а  також переглядає, аналізує  доповнює робочі програми з навчальних дисциплін. З метою реалізації індивідуального підходу та роботи з обдарованими студентами розроблені робочі програми. Важливим завданням кафедри є зміцнення здоров’я студентів, розвиток їхніх фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей, а також формування майбутніх професіоналів.

Колектив фізичної культури проводить заняття з студентами 1-4 курсів на всіх спеціальностях. Викладачі кафедри опрацювали методичні рекомендації до практичних занять, навчально-методичні посібники, тестові завдання, залікові нормативи з фізичної підготовки, а також теоретичні та практичні рекомендації студентів, які займаються у спеціальних медичних групах.

Спортивно-масова робота в Рівненському фаховому коледж НУБіП України проводиться згідно положення “Всеукраїнських Спортивних ігор серед студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації”, ”Спартакіади області і міста” та “Спартакіади коледжу”

Студенти є активними учасниками:

 Студентських Універсіад;

Всеукраїнських спортивних ігор серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

Чемпіонату України та Європи;

Олімпійських ігор.

Упродовж кількох років збірні команди коледжу займають перші загальнокомандні місця у спартакіаді області серед вищих навчальних закладів, та чемпіонаті міста Рівне.