В читальній залі бібліотечно-інформаційного центру для здобувачів освіти та викладачів представлені фахові періодичні видання на допомогу освітньому процесу. Розгорнуто постійну виставку «Новинки періодичних видань», на якій розміщені журнали та газети для усіх спеціальностей коледжу, загальнодержавні офіційні та місцеві періодичні видання. Розвитку фахової компетентності викладачів та здобувачів освіти сприятимуть видання «Все про бухгалтерський облік», «Вісник аграрної науки», «Юридичний вісник України», «Економіка АПК», «Землевпорядний вісник», «Проблеми програмування», «Український історичний журнал», «Фінанси України» та ін.

Крім друкованих видань, пропонуємо електронні версії періодичних видань України, доступні у режимі онлайн.

 

База законодавства України відкрита для користувачів  на сайті Верховної Ради за таким посиланням: https://www.rada.gov.ua/news/zak

Журнал «Аграрний тиждень. Україна», фахове спеціалізоване видання, публікує новини, що сталися у аграрній сфері. Ознайомитись з електронною версією видання, новими актуальними публікаціями можна на сайті: https://a7d.com.ua/ або за таким посиланням: https://www.facebook.com/a7dcomua/

 

Для здобувачів освіти та викладачів економічних спеціальностей – фахові публікації у таких виданнях:

«Економіка та держава», наукове фахове видання України з питань економіки  - www.nayka.com.ua

«Економіка України», науковий журнал - http://economyukr.org.ua/?lang=uk/

«Інфраструктура ринку», електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук - http://www.market-infr.od.ua/uk/

«Підприємництво та інновації» - http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/issue/archive

 

Для спеціальності «Облік і оподаткування» відкритий доступ здобувачів освіти та викладачів до електронної версії видання «Все про бухгалтерський облік». Кожний номер виходить у друкованому вигляді та електронному варіанті. Електронний номер не повторює, а доповнює паперовий, є спецвипуски. Доступний за посиланням: http://vobu.ua/ukr/profile/profile?layout=for_subscribers.

Видання «Бухгалтер 911», «Бюджетна бухгалтерія», «Оплата праці», «Податки & бух облік» доступні на сайті: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/

 

Для здобувачів освіти спеціальності «Менеджмент» доступна фахова інформація у електронному виданні «Менеджмент», рецензованому науковому журналі, який публікує оригінальні, інноваційні, новітні та високоякісні наукові статі за таким посиланням:https://menagement.knutd.edu.ua/

В журналі «Економіка, фінанси, менеджмент» розглядаються питання ефективності функціонування національного господарства та організаційні форми управління національною економікою. Приділено увагу проблемам маркетингу, менеджменту та ефективності виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств. Досліджуються питання прогнозування та моделювання економічних процесів, зовнішньоекономічна діяльність, товарні потоки суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення. Видання «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики» - це науковий журнал Вінницького Національного аграрного університету, публікації можна переглянути за посиланням: http://efm.vsau.org/

Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес» Державного університету телекомунікацій висвітлює актуальні питання економіки, теорії й практики управління, бізнесу. Переглянути можна за таким  посиланням: http://journals.dut.edu.ua/

 

Для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Кібербезпека» доступні періодичні фахові видання:

«Проблеми програмування», науковий журнал - http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177

«Комп’ютерні системи та мережі», науковий журнал- http://csn.lpnu.ua/

«Cучасний захист інформації» - http://journals.dut.edu.ua/

«Інформаційні системи та мережі», наукове видання НУ «Львівська політехніка» -http://www.vlp.com.ua/taxonomy/term/3832

«Кібербезпека: освіта, наука, техніка» - https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/20

«Системні дослідження та інформаційні технології» - http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11805

 

Для спеціальності «Право» доступні такі електронні фахові видання :

«ПРАВО.UA», науково-практичний журнал - http://pravo.unesco-socio.in.ua/

«Підприємництво, господарство і право», загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал -  http://pgp-journal.kiev.ua/

«Юридична Україна» - http://yu.yurincom.com/

«Вісник Верховного Суду України» - https://www.viaduk.net

«Приватне та публічне право» - http://pp-law.in.ua/index.php/archives

 

Для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» пропонуємо такі видання:

«Будівельний журнал», професійне інформаційно-аналітичне видання про будівельний ринок і нерухомість, яке об'єднує інтереси органів влади, проєктувальників, забудовників, фінансових установ і виробників будівельних матеріалів  - за посиланнями:

https://journals.ua/home/budivelnuj-journal/

https://www.facebook.com/theconstructionmagazine/

Нормативні документи, Державні будівельні норми (ДБН), Державні Стандарти України (ДСТУ), Галузеві Стандарти України,  законодавство,  довідкові документи, накази,  розпорядження та інші документи  ви можете переглянути в онлай-сервісі Будстандарт за таким посиланням:

http://online.budstandart.com/ua/

Журнал «Наука та будівництво» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових  ступенів доктора  і кандидата  технічних наук. З публікаціями журналу можна ознайомитись за посиланням: http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-2019-3/

Київський національний університет будівництва і архітектури надає доступ до електронних версій таких видань:

«Архітектурний вісник КНУБА», «Будівельні конструкції. Теорія і практика» – за посиланням  https://library.knuba.edu.ua/node/30

        

Для спеціальності «Геодезія та землеустрій» фахові публікації журналу «Землевпорядний вісник» можна переглянути за таким посиланням:

http://zemvisnuk.com.ua/

Науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» входить до Переліку наукових фахових видань України. Журнал НУБіП України ввійшов до десятка науково-метричних баз і позиціонується профільним серед фахівців із питань землеустрою та науковців України та Європи. Публікації журналу з проблем земельної реформи, питань землеустрою, земельного кадастру, землевпорядної освіти та ін. доступні за посиланнями:

https://nubip.edu.ua/node/22713

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zD6obioAAAAJ&hl=uk

 

Наукову періодику України можна переглянути на сайті  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – найбільшої бібліотеки України, головного науково-інформаційного центру держави, однієї з числа десяти найбільших національних бібліотек світу –

http://www.irbis-nbuv.gov.ua

 

Медіатека електронних засобів навчання Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти пропонує матеріали електронного інтерактивного видання «Освітня траєкторія» та навчально-методичного журналу «Фахова передвища освіта» за посиланнями :

http://nmc-vfpo.com/

http://nmcbook.com.ua/

https://www.umoloda.kiev.ua/

Завжди у відкритому доступі:

Україна молода - https://www.umoloda.kiev.ua/

Журнал «ДИВОСЛОВО» - https://dyvoslovo.com.ua/archive/09-10_2021/

        

Інформацію про сучасні тенденції в педагогіці та методичні рекомендації для викладання загальноосвітніх навчальних дисциплін наші користувачі можуть отримати у читальному залі з таких періодичних видань: «Управління освітою», «Іноземні мови в школах України», «Український історичний журнал», «Українська мова і література в школі» та ін.

 

Перелік періодичних видань читального залу БІЦ ВСП «РФК НУБіП України» 2023

         Газети

33594 Все про бухгалтерський облік

60955 Голос України

89314 Головбух: бюджет

60974 Літературна Україна

40123 Освіта України

21616 Управління освітою

61035 Урядовий кур'єр

33938 Експрес (четвер)

33787 Юридичний вісник України

         Місцеві видання

30435 Вісті Рівненщини  

33674 Вільне слово

61325 За відродження

40790 Рівне вечірнє

8902   Сім днів

         Журнали

21950 Бібліотечна планета

91857 Безпека життєдіяльності

21911 Будівництво і стандартизація

74092 Вісник аграрної науки

74161 Економіка АПК

48783 Землевпорядний вісник

90853 Проблеми програмування

98848 Промислове будівництво та інженерні споруди

6222   Сучасна освіта України

74499 Український історичний журнал

74580 Фінанси України

60736 Фізичне виховання. Спорт і культура

71008 CONTROL SYSTEMS AND COMPUTERS (укр.)

 

Запрошуємо ознайомитись з новинками друкованих та електронних періодичних видань у читальній залі БІЦ.

 

Людмила Бурячинська, завідувачка БІЦ

NoneNone