Про переоформлення ліцензій на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Сертифікати про акредитацію

  

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж

Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

Ідентифікаційний код:

Місцезнаходження

юридичної особи:

40266301

33001 м. Рівне,

вул. Коперніка, б. 44

 

п/п

Код галузі знань

Найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Сертифікат про акредитацію

Строк дії сертифіката

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж

Національного університету біоресурсів і природокористування України»

(адреса: 33001 Рівненська область, м. Рівне, вулиця Коперніка,

будинок 44, ідентифікаційний код – 40266301)

Перший (бакалаврський) рівень

1.     

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

№ 1635

від 25.05.2021

До 23.07.2025

2.     

12

Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

№ 1636

від 25.05.2021

До 26.05.2025

3.     

19

Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

№ 1637

від 25.05.2021

До 16.06.2025

4.     

19

Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

№ 1381

Від 29.04.2021

До 01.07.2026

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

1.        

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Серія НД

№ 1196999

від 19.12.2017

До 01.07.2025

2.        

07

Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Серія УД

№ 11010467

від 12.06.2019

До 01.07.2024

3.        

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 

 

4.     

07

Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Серія НД

№ 1196998

Від 19.12.2017

До 01.07.2025

5.     

08

Право

081 Право

Серія НД

№ 1196997

Від 19.12.2017

До 01.07.2025

6.     

12

Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Серія УД

№ 11010468

від 12.06.2019

До 01.07.2024

7.     

19

Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Серія НД

№ 1193857

від 19.12.2017

До 01.07.2025

8.     

19

Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Серія НД

№ 1193858

Від 19.12.2017

До 01.07.2025