Про переоформлення ліцензій на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

  

 

Сертифікати про акредитацію

   

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж

Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

Ідентифікаційний код:

Місцезнаходження

юридичної особи:

40266301

33001 м. Рівне,

вул. Коперніка, б. 44

 

№ п/п

Код галузі знань

Найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Освітня програма

Сертифікат про акредитацію

Строк дії сертифіката

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж

Національного університету біоресурсів і природокористування України»

(адреса: 33001 Рівненська область, м. Рівне, вулиця Коперніка,

будинок 44, ідентифікаційний код – 40266301)

Перший (бакалаврський) рівень

1.     

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

№ 1635

від 25.05.2021

До 23.07.2025

2.     

12

Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

№ 1636

від 25.05.2021

До 26.05.2025

3.     

19

Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

№ 1637

від 25.05.2021

До 16.06.2025

4.     

19

Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

№ 1898

Від 25.06.2021

До 01.07.2026

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

1.      

07

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Серія ДС

№ 1212

від 03.02.2022

До 01.07.2025

2.      

07

Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Серія ДС

№ 1213

від 03.02.2022

До 01.07.2024

3.     

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Серія ДС

№ 3253

від 13.01.2023

До 01.07.2028

4.     

07

Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Серія ДС

№ 1214

Від 03.02.2022

До 01.07.2025

5.     

08

Право

081 Право

Право

Серія ДС

№ 1215

Від 03.02.2022

До 01.07.2025

6.     

12

Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Серія ДС

№ 1216

від 03.02.2022

До 01.07.2024

7.     

19

Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Серія ДС

№ 1217

від 03.02.2022

До 01.07.2025

8.     

19

Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Серія ДС

№ 1649

Від 01.04.2022

До 01.07.2025

9.     

19

Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Серія ДС

№ 1218

Від 03.02.2022

До 01.07.2025