На початку 2016 року у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» створено новий структурний підрозділ – «Комп’ютерно-інформаційний центр».

Головними завданнями цієї структури є:

  • забезпечення навчального процесу студентів коледжу в комп’ютерних лабораторіях та кабінетах;
  • створення та супроводження автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);
  • освоєння і впровадження в коледжі сучасних інформаційних та інноваційних технологій.

Комп’ютерно-інформаційний центр організаційно об’єднує працівників, що виконують роботи по забезпеченню навчального процесу в комп’ютерних лабораторіях, а також по обслуговуванню комп’ютерів і програмного забезпечення в службах і підрозділах коледжу.

До складу комп’ютерно-інформаційного центру входять такі структурні підрозділи:

  • комп’ютерні лабораторії;
  • комп’ютерні кабінети;
  • видавнича лабораторія.

Співробітниками комп’ютерних лабораторій є завідувачі лабораторій та лаборанти.

Графік роботи комп’ютерних лабораторій узгоджується з навчальною частиною для оптимізації використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Пріоритети, при формуванні графіку роботи комп’ютерних лабораторій, є наступні:

1) забезпечити проведення спеціалізованих занять з комп’ютерних дисциплін (основи інформатики, комп’ютерна техніка та програмування, комп’ютерна графіка тощо);

2) забезпечити проведення занять з інших дисциплін, які передбачають використання комп’ютерного обладнання при розгляді окремих тем або розділів навчального курсу;

3) передбачити години для самостійної роботи студентів та викладачів коледжу для підготовки до занять.

Комп’ютерно-інформаційний центр відповідає за підтримку та супровід автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, бібліотеки та іншої господарської діяльності) супроводження презентацій, семінарів, конференцій та інших заходів проекційною технікою, збір, узагальнення і систематизацію заявок викладачів на технічні засоби навчання і складання на цій основі графіка забезпечення навчальних занять технічними засобами навчання, здійснює супровід офіційної Web-сторінки коледжу в Інтернеті та профілів навчального закладу у соціальних мережах.

Комп’ютерно-інформаційний центр координує роботу з впровадження у навчальний процес елементів дистанційної освіти та хмарних сервісів. Працівники комп’ютерно-інформаційного центру залучаються до формування електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, надають консультації та сприяють працівникам коледжу в створенні та впровадженні дистанційних технологій навчання.

Видавнича лабораторія забезпечує підготовку до друку та друк навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних агітаційних і нормативних матеріалів коледжу. Видавнича лабораторія забезпечує видавництво літератури, відповідно до тематичних напрямів роботи Коледжу, разом із навчальною частиною складає план випуску цієї літератури та здійснює контроль за його виконанням.

№ з/п

Найменування комп’ютерних кабінетів та  лабораторій, площа

Найменування навчальної дисципліни

Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість

Найменування пакетів прикладних програм

(у тому числі ліцензованих)

Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)

1.

№ 14

Баз даних,

33,8 м2

Організація баз даних та їх захист,

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера,

Моніторинг та тестування систем кібербезпеки

Intel Pentium IV – 8 шт.

Core2Duo – 1 шт.

MS Windows ХР

MS Office 2003

LiberOffice 5

Microsoft Visual Studio 2010 Express

IB Expert

Turbo C

так

2.

№ 15

Комп’ютерно-інформаційний центр,

18,0 м2

Системи технічного захисту

Core2Duo CPU E7300 2,66GHz – 3 шт.

Intel Pentium IV – 2 шт.

MS Windows ХР

MS Office 2003

так

3.

№ 16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань,

80,1 м2

Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах,

Організація комп'ютерних і локальних мереж,

Безпека вебзастосувань,

Технології вебпрограмування

Intel Core2 Duo Processor E8400 6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB – 25 шт.

Intel Pentium IV – 1 шт.

MS Windows 7 Started MSDN Lic

MS Office 2010 MSDN Lic

Microsoft Visual Studio 2010 Express

 

так

4.

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

Основи безпеки розробки і підтримки додатків,

Комп'ютерна дискретна математика,

Комп’ютерна графіка, Основи комп’ютерного моделювання

Fujitsu-Siemens Esprimo P510/Intel G2020 2/9 GHz – 13 шт.

Pentium Dual Core E2160 – 1 шт.

MS Windows 7 Started MSDN Lic

MS Office 2010 MSDN Lic

Microsoft Visual Studio 2010 Express

MapInfo

АВК-5

Electric_2014

GraphicSklady_2014

так

5.

№ 18

Систем захисту інформації,

33,8 м2

Комплексні системи захисту інформації,

Проектування засобів захисту інформації,

Розслідування інцидентів кіберзлочинів

Intel Pentium G3250 – 11 шт

MS Windows 7 Started MSDN Lic

MS Office 2010 MSDN Lic

Microsoft Visual Studio 2010 Express

Adobe Photoshop CS

так

6.

№ 25

Поглибленого вивчення іноземних мов,

27,56 м2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Intel Pentium III – 11 шт.

Дошка комп’ютерна 6,1, 1 шт.

MS Windows XP

MS Office XP

ЄШКО – електронні курси вивчення іноземної мови

так

7.

№ 26

Програмної інженерії та системного аналізу

57,2 м2

Прикладна криптографія,

Основи системного аналізу

Intel Pentium G840 – 13 шт.

MS Windows 7

MS Office 2010

ІПС «Консультант»

ІПС «Ліга-Закон»

ІПС «НАУ»

 «1С: Бухгалтерія 8 Управління торгівлею для України»

так

8.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

Алгоритми та структури даних,

Проектний практикум,

Кросплатформне програмування

Intel Celeron® D840

CPU 2.8 GHz – 11 шт.

MS Windows 7

MS Office 2010

Microsoft Visual Studio 2010 Express

MatLab 7

так

9.

№ 43

Архітектури і моделі безпеки,

27,8 м2

Основи архітектури і моделі безпеки

Операційні системи та їх захист,

Системне програмне забезпечення

Core2Duo 2,0 GHz – 1 шт.

Core2Duo 1,6 GHz – 8 шт.

MS Windows ХР, MS Office 2003

ІПС «Консультант», ІПС «Ліга-Закон», ІПС «НАУ»

так

10.

№ 45

Захисту інформації,

23,5 м2

Безпека експлуатації та обслуговування ІТ систем,

Теорія інформації та кодування

Fujitsu-Siemens Esprimo P510/Intel G2020 2/9 GHz – 11 шт.

Pentium Dual Core E2160 – 1 шт.

MS Windows 7 Started MSDN Lic

MS Office 2010 MSDN Lic

Microsoft Visual Studio 2010 Express

так

11.

№ 48

Навчальної бухгалтерії, 59,5 м2

Організаційне забезпечення захисту інформації,

Системи прийняття рішень

Intel LGA 775 – 15 шт.

MS Windows 7

MS Office 2010

1С: Підприємство 8.2. Комплект для навчання у ВНЗ України

(8 конфігурацій)

так

12.

№ 51 Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

Основи програмування та алгоритмічні мови,

Математична логіка,

Об’єктно-орієнтоване програмування

Intel Pentium G840 – 10 шт.

Intel Pentium IV –

1 шт.

MS Windows 7

MS Office 2010

 «1С: Бухгалтерія 8 Управління торгівлею для України»

так

13.

№ 52

Інформаційних технологій,

40,3 м2

Інформаційні технології,

Основи інформаційної безпеки,

Вступ до спеціальності

Intel Pentium E5200 – 13 шт.

MS Windows 7

MS Office 2010

 «1С: Бухгалтерія 8 Управління торгівлею для України»

так

14.

№ 54

Кабінет технічних засобів навчання,

53,1 м2

Дисципліни, які потребують технічних засобів навчання

Pentium III – 8 шт.

Pentium IV – 1 шт.

Інтерактивна дошка

комплект меблів

AS YAMAXA SY-15, 1 шт.

Asus M50 Sr(Msosr-T575 SCCGAW) сервер (ноубук) 06,08

IP4 LGA 775 3.0G 7.7

Відеокамера «Panasonik»

Відеомагнітофон «SAMSUNG SVR-800 D»

Цифровий апарат NIKON D 40 kit AF-SDX 18-55 Black

проектор Соні 1 шт.

телевізор 29 SAMSUNG Plano 1 шт.

так