Бібліотека коледжу розпочала свою діяльність 1956 року разом зі створенням Ровенського сільськосподарського технікуму. Першим працівником бібліотеки була Берестова Ніна Олександрівна, яка працювала на посаді завідуючої бібліотекою з 1956 до 1964 року. Бібліотечний фонд першого року діяльності становив 3250 книг, серед яких були не тільки підручники та навчальні посібники з сільського господарства, бухгалтерського обліку, статистики, а також енциклопедичні та довідкові видання, художня література. Фонд бібліотеки постійно поповнювався і вже через рік становив 5475 книг. Деякі енциклопедичні видання того часу збереглись у фонді бібліотечно-інформаційного центру до сьогодні. Крім обслуговування студентів та викладачів, бібліотека проводила і культурно-масові заходи, про це повідомляють записи у щоденнику роботи: книжкові виставки, бесіди-консультації, бібліографічні огляди, читацькі конференції та ін. Із 1964 по 1980 рік завідуючою бібліотекою була Романенко Лідія Василівна, а у 1970-1973 роках – Прокопчук Галина Климівна. За період 1974-1979 років у штаті бібліотеки працювали: Редько Наталія Георгіївна, Кльоц Софія Павлівна (роки роботи:1976-1978), Асман (Кисельова) Тамара Олександрівна (1978-1988) – бібліотекар, згодом – бібліограф. Посада бібліографа була введена у зв’язку з великим обсягом каталогів та картотек, які стали головним довідково-бібліографічним апаратом для пошуку необхідних видань. У наступні роки в бібліотеці працювали: Стельмах (Нимкович) Марія Андріївна (1979-1987), Халізова Тамара Григорівна (1981), Либак (Андрущенко) Алла Миколаївна (1981-1982), Корнійчук І. А. (1982), Павліченко Б. Ю. (1983), Рибка Вікторія Романівна (1983-1985), які в різні роки докладали чимало зусиль до розвитку бібліотеки та підвищення якості обслуговування викладачів та студентів Рівненського радгоспу-технікуму.

Окремою сторінкою в історії роботи бібліотеки стала діяльність колективу бібліотечних працівників на чолі з Таруліною Валентиною Георгіївною (1981-1992). У цей час в бібліотеку прийшли висококваліфіковані спеціалісти: Ринькова Алла Сергіївна (старший бібліотекар, посада введена у 1983 році), Мартинюк Раїса Миколаївна. Бібліотека технікуму стала методичним центром для бібліотек середніх навчальних закладів області, які підпорядковувались Міністерству агропромислового комплексу УРСР. На належному рівні проводились семінари бібліотекарів, надавалась різнопланова методична допомога. У 1988 році бібліотека зайняла 2 місце за підсумками республіканського огляду-конкурсу наукових та науково-технічних бібліотек. У 1981 році була створена громадська організація – бібліотечна рада, до складу якої увійшли викладачі, студенти та бібліотечні працівники. У 1988 році в бібліотеку технікуму прийшла працювати, а згодом очолила її (1992-1994) Парфенюк (Кондратюк) Алла Юріївна. Поруч з нею трудились також Прихода Олександра Володимирівна (1992-1996), Валюх Тамара Іллівна (1992-1995), Андрійчук Світлана Василівна та Петренко Галина Іванівна – працюють до сьогодні. З 1994 року посаду завідувача бібліотеки обіймає Бурячинська Людмила Василівна, з 1986 року працювала бібліотекарем. Бібліотечний фонд зростав з кожним роком та у 1997 році становив 41400 примірників книг.

Комп’ютеризація бібліотеки розпочалась 1998 року з придбанням першого комп’ютера і вже 1999 року на базі бібліотеки відбувся всеукраїнський семінар бібліотечних працівників вищих навчальних закладів на тему: «Комп’ютеризація – вимога часу». Участь у ньому взяли 26 бібліотек ВНЗ західного регіону. Згодом в бібліотеку додалось нове творче покоління бібліотечних працівників. Це - Мельнікова (Денисюк) Марина Олександрівна (з 2003 року), Горисюк Ірина Петрівна (2012 -2017 рр.), Ковенько Олена Сергіївна (2015-2016 рр). У 2003 році було придбане сучасне програмне забезпечення ІРБІС, яке відповідає світовим стандартам. А з 2004 року бібліотека стала учасником корпоративного об’єднання користувачів ІРБІС. Це Рівненська регіональна корпорація користувачів бібліотечно-інформаційної системи (РКБІС), мета якої – створення і підтримка регіонального електронного каталогу періодичних видань Рівненської області.

  

2009 року шляхом об’єднання ресурсів бібліотеки та лабораторії технічних засобів навчання з метою реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня навчання у вищих навчальних закладах України до європейських і світових стандартів був створений бібліотечно-інформаційний центр. Крім виконання традиційних освітніх, виховних функцій, БІЦ надає доступ до електронних журналів і баз даних в мережі Інтернет, а також власних баз даних: електронних каталогів, картотек, навчальних посібників на електронних носіях. У бібліотечно-інформаційному центрі коледжу працюють 4 бібліотекарі, всі з вищою фаховою освітою (див. розділ – Кадри БІЦ). Роботою медіа-залу, який входить в структуру БІЦ, керує адміністратор бази даних Концемал Юрій.

Людмила Бурячинська, завідувач БІЦ