Бібліотечно-інформаційний центр Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є обов’язковим навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом закладу освіти, який здійснює інформаційну підтримку його освітньої діяльності за профілем закладу фахової передвищої освіти.

Бібліотека коледжу започаткувала свою діяльність разом зі  створенням Ровенської обласної сільськогосподарської школи з підготовки голів колгоспів та однорічної школи рахівників колгоспів, на базі яких 1956 року був утворений Ровенський сільськосподарський технікум.

Новий етап розвитку бібліотеки пов’язаний з її реформуванням. 2009 року  відбулось структурно-організаційне оновлення, зумовлене розширенням традиційних бібліотечних функцій.  Бібліотечно-інформаційний центр об’єднав інформаційні ресурси бібліотеки та технічні можливості лабораторії технічних засобів навчання з метою активізації застосування сучасних інформаційних технологій у освітньому процесі та бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні.

     

Для забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів, а також власних баз даних: електронної бібліотеки навчальних ресурсів, електронних каталогів у читальному залі встановлений вільний  вайфай, створені автоматизовані робочі місця для користувачів. Віддалений доступ до електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання та самостійної роботи здобувачів освіти забезпечує електронна бібліотека на сайті коледжу.

     

Структура бібліотечно-інформаційного центру включає абонемент, читальний зал із комп’ютерною зоною, книгосховище та медіазал. Матеріально-технічна база бібліотечно-інформаційного центру оновлюється, є сканер, ксерокс, принтер, багатофункціональний пристрій. Медіазал оснащений відповідним сучасним обладнанням для дистанційного навчання, проведення відеоконференцій в режимі онлайн, демонстрації відеофільмів, електронних презентацій та інших аудіовізуальних матеріалів для навчальних цілей.

    

 

Електронні каталоги функціонують на основі сучасного фахового програмного забезпечення ІРБІС, яке відповідає вимогам міжнародних стандартів. База даних електронного каталогу містить  понад 100.000 бібліографічних записів книг та періодичних видань для усіх спеціальностей. Ефективне наповнення цієї бази даних відбувається завдяки участі бібліотечно-інформаційного центру в роботі Рівненського регіонального корпоративного об’єднання бібліотек.

За рік бібліотекарі виконують понад 8500 бібліографічних та фактографічних довідок на інформаційні запити користувачів.

      

 

Загальний фонд бібліотечно-інформаційного центру нараховує понад  54 000 документів на різних носіях інформації, це книги, фахові періодичні видання та електронні навчальні ресурси для усіх спеціальностей.

Всього впродовж року  бібліотечно-інформаційний центр обслуговує понад 2000 користувачів за єдиним читацьким формуляром. Це здобувачі освіти денної та заочної форм навчання, викладачі та співробітники коледжу, випускники, фахівці та ін.

За рік на абонементі та в читальному залі видається в середньому понад 120.000 документів. Кількість відвідувань за рік становить понад 110 000.

       

Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотечно-інформаційного центру ВСП «РФК НУБіП України» передбачає внутрішньобібліотечні та позабібліотечні заходи. Це інформування про освітні ресурси та послуги  у електронному просторі, використовуючи засоби вебсайту,  соцмережі; участь в онлайн-конференціях, вебінарах; співпраця з іншими бібліотеками та літературними, громадськими організаціями; взаємодія бібліотек і користувачів в системі соціальних комунікацій, у т.ч. електронних; сприяння розвитку творчих, літературних здібностей та активної життєвої позиції здобувачів освіти засобами бібліотечних проєктів; публікації про бібліотечно-інформаційний центр та коледж у друкованих фахових та презентаційних виданнях. На допомогу освітньому процесу підготовлені бібліографічні списки та покажчики, проведені виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури, у т. ч. віртуальні книжкові виставки, бібліографічні огляди, дні інформації, ділові зустрічі, літературні вечори, зустрічі з письменниками Рівненщини, презентації книг, у т. ч. видань викладачів коледжу, флешмоби, квести, інсценізації літературних творів, екскурсії в обласну бібліотеку та інші заходи. Впродовж року проводиться в середньому 100 бібліотечно-інформаційних заходів.

      

Бібліотечно-інформаційний центр співпрацює з Науковою бібліотекою НУБіП України та іншими бібліотеками міста та України з метою обміну досвідом роботи, підвищення ділового іміджу та вирішення спільних завдань бібліотечної та освітньої діяльності. Тісною та різноплановою є традиційна багаторічна комунікація з Рівненською обласною науковою універсальною бібліотекою: ділові зустрічі, презентації наукових досліджень Інституту сільського господарства Західного Полісся; презентації навчальних посібників викладачів та наукових досліджень здобувачів освіти коледжу, тренінги та правові консультації, майстер-класи, організація артвиставок творчості наших юних талантів та ін. Взаємодія з Рівненською організацією Національної спілки письменників України має на меті інтеграцію молоді у суспільне та культурне життя міста, а також вивчення і популяризацію краєзнавчої літератури.    

       

У бібліотечно-інформаційному центрі коледжу – кваліфікований, досвідчений, згуртований колектив. Працюють 4 бібліотекарі, всі з вищою фаховою освітою та великим стажем роботи. Це завідувачка Бурячинська Людмила Василівна, провідні бібліотекарі Петренко Галина Іванівна та Андрійчук Світлана Василівна, бібліотекар 1 категорії Денисюк Марина Олександрівна. Успіх коледжу залежить від висококваліфікованих фахівців, тому бібліотекарі постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, позитивним іміджем бібліотечно-інформаційного центру і коледжу в цілому, професійно виконують завдання організації інформаційно-комунікаційного середовища в умовах інформаційного суспільства. Роботою медіазалу керує адміністратор бази даних Концемал Юрій.

Розвиток інноваційних технологій не відкидає цінності друкованої книги.  Прикрасою та гордістю нашого бібліотечного фонду є видання, які стали справжніми духовними надбаннями українського народу. Це  ювілейне видання «Пересопницьке Євангеліє: витоки і сьогодення», сучасне видання «Острозької Біблії», наукове ілюстроване видання Володимира Недяка «Україна – козацька держава».    

       

Сьогодні бібліотечно-інформаційний центр – це сучасний навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ коледжу, визначальним фактором розвитку якого є інноваційна діяльність. Застосування нових технологій,  створення комфортних умов для освіти, спілкування та творчості користувачів перетворює бібліотечно-інформаційних центр у справжній комунікативний майданчик, відкритий не лише для здобувачів освіти та співробітників коледжу, а також для наших випускників та спеціалістів.  

"Люди перестають мислити, коли перестають читати", – писав французький філософ Д. Дідро.

 То ж читайте з користю та із задоволенням! А бібліотечно-інформаційний центр завжди готовий допомогти користувачам у пошуку необхідної якісної та достовірної  інформації для освітнього процесу.

Людмила Бурячнська, завідувачка БІЦ