Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки згідно з ліцензійними умовами та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У навчальному закладі частково є умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Акт приймання-передачі

ВИТЯГ з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Державний акт на право постійного користування землею

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Лист Міністерства АПК

Наказ про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу 

Свідоцтво про право власності (Дубенська, 35)

Свідоцтво про право власності (Дубенська, 37)

Свідоцтво про право власності (Коперника, 44)

Звіт про проведення технічного обстеження Будови навчального корпусу щодо доступності для осіб з інвалідністю

Рівненський коледж має 52 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій, що містять 294 комп’ютери, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей та бакалаврів.

Найменування навчальної дисципліни

Вид засобу провадження освітньої діяльності

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, її площа, кв. метрів (адреса приміщення, в якому розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет)

1

Вступ до спеціальності

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Ed-era, Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 13 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 37 шт.

№ 52

Інформаційних технологій,

40,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

2

Іноземна мова

(за професійним спрямуванням)

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали, аудіозаняття.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Комп'ютери, 11 шт.

Магнітола ACD-7700, 1 шт.

Дошка інтерактивна SmartBoard1 шт.

Мультимедійний проектор ACER1 шт.

№ 19

Вивчення мов,

48,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

3

Фізичне виховання

Інформаційні матеріали: відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Штанга, 1 шт., Гирі, 6 шт.

Кінь гімнастичний, 1 шт.

Канат для перетягування, 1 шт.

Козел гімнастичний, 2 шт.

Стіл настільного тенісу, 4 шт.

Вага з ростоміром, 1 шт., динамометр, 1 шт.

Драбини гімнастичні, 4 шт., сітка в/б, 6 шт.

Канат для лазіння, 2 шт.

Планки для стрибків, 2 шт.

Секундомір, 7 шт.

Стійки для стрибків, 2 шт.

Стійки в/б, 7 шт., Гантелі, 12 шт.

Перекладина, 1 шт.

Ядра різної ваги, 6 шт.

№ 6

Фізичного виховання (спортзал),

198,7 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

4

Економічна теорія

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

№ 50

Економіки, підприємницької та біржової діяльності,

48,1 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

5

Культурологія

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

 

№ 29

Соціально-економічних дисциплін,

54,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

6

Основи екології

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Ed-era, Prometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Набори хімічних реактивів – 15 шт.

Набори лабораторного посуду – 15 шт.

№ 67 Екології,

39,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

7

Фізика (електрика)

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Ed-era, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт., Діапроектор 1 шт.

Сладпроектор, 1 шт.

Електронна таблиця Менделєєва, 1 шт.

Діафільми по фізиці, 54 шт.

Комплекси слайдів по фізиці та хімії, 20 шт.

Мікроскоп, 1 шт., Електронна вага, 1 шт.

Електрична плитка, 1 шт.

№ 12

Фізики, електротехніки,

50,2 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

8

Вища математика

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Еd-era, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Косинець, 4 шт.

Лінійка, 2 шт.

Транспортир, 3 шт.

Тригонометр, 1 шт.

Моделі просторових фігур, 10 шт.

№ 21

Математики і математичного програмування,

51,2 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

9

Комп’ютерна дискретна математика

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Сoursera, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп’ютери, 14 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

10

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Сoursera, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Набір навчальних відеофільмів, плакатів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці»

№ 39

Охорони праці та безпеки життєдіяльності,

29,8 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

11

Основи філософських знань

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Рrometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 29

Соціально-економічних дисциплін,

54,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

12

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Еdera, Рrometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 9 шт.

Стільці учнівські, 27 шт.

Дошка, 1 шт.

Стенди, плакати, (комплект)

№ 19

Вивчення мов,

48,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

13

Історія України

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Еdera, Рrometheus, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Набір плакатів

№ 53

Історії України,

50,8 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

14

Основи правознавства

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Еdera, тести, контрольні завдання.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 22 шт.

Дошка, 1 шт.

Діапроектор, 1 шт.

Слайдпроектор ,1 шт.

№ 37

Конституційного права,

70 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

15

Основи інформаційної безпеки

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Edera, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 13 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 37 шт.

№ 52

Інформаційних технологій,

40,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

16

Основи програмування та алгоритмічні мови

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 11 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна  парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 35 шт.

Мультимедійний проектор ACER, 1шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 51

Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

17

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 15 шт.

Навчальна  парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка 1 шт.

№ 14

Баз даних,

48,7 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

18

Операційні системи та їх захист

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 11 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна  парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 35 шт.

Мультимедійний проектор ACER, 1шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 51

Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

19

Системне програмне забезпечення

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 11 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна  парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 35 шт.

Мультимедійний проектор ACER, 1шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 51

Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

20

Алгоритми та структури даних

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 12 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 36 шт.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

21

Організація баз даних та їх захист

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 15 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 14

Баз даних,

48,7 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

22

Прикладна криптографія

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Smart телевізор, 1 шт.

№ 26

Програмної інженерії та системного аналізу

57,2 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

23

Основи системного аналізу

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Smart телевізор, 1 шт.

№ 26

Програмної інженерії та системного аналізу

57,2 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

24

Комплексні системи захисту інформації

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera,, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 23 шт.

Дошка, 1шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 47 шт.

 

№ 18

Систем захисту інформації,

60,9 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

25

Проектування засобів захисту інформації

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 23 шт.

Дошка, 1шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 47 шт.

 

№ 18

Систем захисту інформації,

60,9 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

26

Системи технічного захисту

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

27

Організаційне забезпечення захисту інформації

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 23 шт.

Дошка, 1шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 47 шт.

 

№ 18

Систем захисту інформації,

60,9 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

28

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 27 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Мультимедійна дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 50 шт.

№ 16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань,

80,4 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

29

Організація комп’ютерних і локальних мереж

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 27 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Мультимедійна дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 50 шт.

№ 16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань,

80,4 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

30

Проектний практикум

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 12 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 36 шт.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

31

Інформаційні технології

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси  Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 13 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 37 шт.

№ 52

Інформаційних технологій,

40,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

32

Основи архітектури і моделі безпеки

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 12 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 36 шт.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

33

Системи прийняття рішень

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 15 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 39 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 48

Навчальної бухгалтерії,

59,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

34

Теорія ймовірностей і математична статистика

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Косинець, 4 шт.

Лінійка, 2 шт.

Транспортир, 3 шт.

Тригонометр, 1 шт.

Моделі просторових фігур, 10 шт.

№ 21

Математики і математичного програмування,

51,2 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

35

Основи безпеки розробки і підтримки додатків

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Coursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

 

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

36

Об’єктно-орієнтоване програмування

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 11 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 35 шт.

Мультимедійний проектор ACER, 1шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 51

Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

37

Безпека експлуатації та обслуговування ІТ систем

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 15 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 39 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 48

Навчальної бухгалтерії,

59,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

38

Економіка та основи ІТ бізнесу

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

№ 50

Економіки, підприємницької та біржової діяльності,

48,1 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

39

Оцінка та управління ризиками

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

Мультимедійний проектор, 1 шт.

№ 50

Економіки, підприємницької та біржової діяльності,

48,1 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

40

Математична логіка

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 11 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 35 шт.

Мультимедійний проектор ACER, 1шт.

Проекційний екран, 1 шт.

№ 51

Інструментальних засобів візуального програмування,

43,0 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

41

Риторика

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Навчальна парта, 15 шт.

Стільці учнівські, 30 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 29

Соціально-економічних дисциплін,

54,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

42

Комп’ютерна графіка

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

43

Основи комп’ютерного моделювання

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 14 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 17

Безпеки розробки і підтримки додатків

50,3 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

44

Теорія інформації та кодування

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 12 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 36 шт.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

45

Безпека вебзастосувань

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 27 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Мультимедійна дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 50 шт.

№ 16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань,

80,4 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

46

Моніторинг та тестування систем кібербезпеки

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 15 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 38 шт.

Дошка, 1 шт.

№ 14

Баз даних,

48,7 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

47

Розслідування інцидентів кіберзлочинів

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 23 шт.

Дошка, 1шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 47 шт.

№ 18

Систем захисту інформації,

60,9 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

48

Технології вебпрограмування

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Сoursera, Codecademy, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 27 шт.

Мультимедійний проектор 1 шт.

Мультимедійна дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 8 шт.

Стільці учнівські, 50 шт.

№ 16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань,

80,4 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

49

Кросплатформне програмування

Інформаційні матеріали: презентації до лекцій, відеоматеріали.

Програмно-методичне забезпечення: електронні навчальні курси Cisco, Prometheus, Сoursera, тести, контрольні завдання, професійні програми.

Дидактичні матеріали: навчальні програми, індивідуальні завдання.

Комп'ютери, 12 шт.

Дошка, 1 шт.

Навчальна парта, 6 шт.

Стільці учнівські, 36 шт.

№ 27

Конструювання програмного забезпечення,

45,5 м2

м. Рівне, вул. Коперніка,44

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

№ з/п

Найменування приміщення

Площа приміщень, м2

усього

у тому числі

власних

орендо-ваних

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

3521,1

3521,1

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

2540,7

2540,7

-

-

 

комп’ютерні лабораторії

781,7

781,7

-

-

 

спортивні зали

198,7

198,7

-

-

2.

Приміщення для педагогічних працівників

322,0

322,0

-

-

3.

Службові приміщення

348,4

348,4

-

-

4.

Бібліотека

515,8

515,8

-

-

 

у тому числі читальні зали

378,6

378,6

 

 

5.

Гуртожитки

10875,5

9494,8*

-

448,8

6.

Їдальні, буфети

194,5

99,6

-

94,9

7.

Медичні пункти

65,1

65,1

-

-

8.

Інші (актова зала)

176,3

176,3

-

-

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ від 14.10.2016 р. № 14-ОД). Навчальна майстерня містить матеріально-технічне забезпечення для освітньої програми. Воно враховує вимоги провадження освітньої діяльності за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. Всього при підготовці бакалаврів використовується 12 кабінетів та лабораторій, з яких 7 (58% загальної кількості) забезпечені  мультимедійним обладнанням що відповідає п. 34 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347. Кожен навчальний кабінет укомплектований магнітною дошкою для крейди розміром не менше 120х200 см., навчальними партами та стільцями з розрахунку на 30 посадочних місць, комплексами методичного забезпечення, всі кабінети відповідають Вимогам пожежної безпеки для навчальних приміщень, що визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 N 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами і доповненнями).

Для виконання лабораторних робіт використовується лабораторія «Будівельного матеріалознавства та випробування будівельних матеріалів і виробів» (прес ПГ-10, муфельна піч, автоклав, набір зразків сучасних будівельних матеріалів та ін.).

Матеріальна база навчального закладу постійно вдосконалюється, кабінети переоформляються відповідно до плану роботи коледжу.

На кожну лабораторію та кабінет оформлено паспорти, які містять: перелік обладнання, приладів, комп’ютерної та обчислювальної техніки, наочних посібників тощо. Кожен кабінет містить комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, нормативні документи, посібники, бланки документів тощо.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій оновлюється відповідно до програми розвитку коледжу «Рівненська ініціатива 2025». На один комп’ютер у коледжі припадає 4,4 студента.   

Описане обладнання дозволяє забезпечити якісний навчальний процес для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується.

Відео про матеріальну технічну базу коледжу