Студентські предметні гуртки є об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною діяльністю на некомерційній основі і створюються на базі кабінетів і лабораторій коледжу, у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством.

Студентські предметні гуртки – форма позааудиторної роботи студентів коледжу, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідницької діяльності студентів у вільний від навчання час.

Основними цілями роботи студентського предметного гуртка є:

- сприяння підвищенню рівня підготовки студентів;

- формування у студентів інтересу і потреби до творчості;

- розвиток творчого мислення, самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентських предметних гуртків:

- забезпечення активної участі студентів у проведенні конференцій, конкурсів на кращу роботу, семінарів;

- формування в студентів інтересу до творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування завдань в різних галузях й одержання навичок роботи в колективах;

- допомога студентам у оволодінні методикою й навичками проведення самостійних робіт і розробки деяких проблем;

- обмін досвідом організації і проведення роботи серед членів студентських предметних гуртків;

- сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу відповідної дисципліни;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності навчального процесу.

Основні форми науково-дослідницької роботи студентів:

- проведення екскурсій з метою вивчення досвіду роботи підприємств і організацій;

- виконання індивідуальних завдань в період навчальної практики;

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях гуртка, семінарах і конференціях;

- участь у конкурсах на кращі роботи.

Члени студентського предметного гуртка мають право:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- одержувати інформацію про організацію роботи студентів;

- за рекомендацією керівника гуртка й клопотанням директора коледжу одержувати можливість для роботи в архівах і організаціях;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі роботи студентів;

- публікувати кращі роботи й виступи.

Члени студентського предметного гуртка зобов’язані:

- впродовж навчального року систематично відвідувати засідання студентського предметного гуртка;

- виступати на засіданнях гуртка й конференціях;

- виконувати доручення керівника гуртка, пов’язані з організацією роботи гуртка.

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків ВСП «РФК НУБіП України»

 

 

ЗВІТ про роботу гуртка "Робототехніки та основ кіберзахисту ІоТ пристроїв"