Історія заочного відділення

З метою підготовки та перепідготовки кваліфікованих спеціалістів в нашому коледжі було відкрито заочне відділення. За роки існування навчального закладу освіту здобули понад 11 тисяч спеціалістів.

У різні роки заочну форму навчання очолювали: Бондаренко М. Д. (1958 – 1963 р.р.), Гаврилюк А.М. (1963 – 1967 р.р.), Молчанова Г. М. (1967 р., 1974 – 1984 р.р.), Катанаш Т.О. (1984 – 1994 р.р.), Бойко С.Т. (1994 – 1998 р.р.), Кліма І.В. (1999 – 2012 р.р.), Осадчук О.С.(2012 – 2016 р.р.).

Заочне відділення розпочало свою діяльність у 1958 році зі спеціальності «Бухгалтерський облік», на яку було набрано 39 студентів.

У 1960 році відбувся перший випуск зі спеціальності «Бухгалтерський облік у соціалістичних сільськогосподарських підприємствах». Налічувалось 34 випускники, але галузь потребувала значно більшої кількості спеціалістів.

У 1967 році відкрилась спеціальність «Планування сільськогосподарського виробництва».

У 1968 році – спеціальність «Бухгалтерський облік».

У 1971 році – спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

У 1982 році відбувся перший випуск двох груп зі спеціальності «Меліорація», яка у 1992 році була перейменована у спеціальність «Землевпорядкування».

Упродовж наступних років докладено багато зусиль для удосконалення організації заочної форми навчання.

У 1991 році відкривається спеціальність «Правознавство».

У2001 році – спеціальність «Комерційна діяльність», а у 2005 – «Фінанси».

На сьогодні заочне відділення готує фахівців з таких спеціальностей:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

080 «Право»;

193 «Геодезія та землеустрій»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Ліцензований обсяг набору студентів на заочну форму становить 275 осіб.

Взаєморозуміння, взаємодопомога, співпраця викладачів приносять високі результати успішності студентів-заочників.

Ґрунтовна, професійна підготовка, яку отримують студенти заочно форми навчання, дає змогу плідно працювати не тільки в аграрному секторі, а й у багатьох інших галузях.

 З 2020 року на відділенні розпочато набір за спеціальностями "Менеджмент" та "Інженерія програмного забезпечення".

  Штат працівників заочного відділення

Пастушенко Наталія Володимирівна – методист заочного відділення, освіта вища, загальний стаж роботи 22 роки, педагогічний – понад 10 років.

Заочне відділення забезпечено кваліфікованими кадрами з базовою та педагогічною освітою, що відповідає профілю закріплених за ними дисциплін. Понад 85 % викладачів атестовані на вищу і першу категорії.

На заочному відділенні працює понад 70 штатних викладачів.

Педагогічні працівники проводить заняття на високому професійному рівні, використовуючи інноваційні форми і методи навчання, використовуючи сучасні засоби комунікації.

 

ПОЛОЖЕННЯ  про заочну форму навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Загальні положення про організацію і проведення лабораторно-екзаменаційної сесії

 

Навчальний процес при заочній формі навчання у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Основна організаційна форма діяльності навчального закладу по підготовці спеціалістів без відриву від виробництва – лабораторно-екзаменаційна сесія, під час якої проводяться всі види навчальної роботи, передбачені навчальними планами.

Всі види навчальної роботи студентів, які навчаються без відриву від виробництва, складання заліків, строки проведення лабораторно-екзаменаційних сесій зазначені в навчальному графіку.

Впродовж навчального року може проводитись одна або дві-три лабораторно-екзаменаційні сесії, загальна тривалість яких становить до 40 календарних днів, залежно від терміну навчання та спеціальності.

Час проведення сесії слід встановлювати відповідно до навчальних планів із врахуванням інтересів підприємств, на яких працює більшість студентів.

Право на додаткову оплачувану відпустку отримують студенти, які не мають заборгованості за попередній курс і до початку лабораторно-екзаменаційної сесії з усіх дисциплін, які виносяться на сесію.

Довідку-виклик надсилають студентам до початку лабораторно-екзаменаційної сесії, її пред’являють керівникам підприємств для одержання додаткової оплачуваної відпустки на період сесії.