Опитування за ОПП "Інженерія програмного забезпечення" ОС "Бакалавр"

Результати моніторингу якості освіти "Навчання та викладання за ОПП" -2020


ОПС "Фаховий молодший бакалавр", ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Бакалавр"

Анкетування "Навчання та викладання за ОПП"

Результати моніторингу якості освіти "Навчання та викладання за ОПП" - 2021

Результати моніторингу якості освіти "Навчання та викладання за ОПП" - 2022


Результати анкетування здобувачів освіти за ОС "Бакалавр"

Анкетування 1 "Про якість навчання"

Анкетування 2 "Про навчання і виховання"

Анкетування 3 "Про викладацький склад за ОПП "Облік і оподаткування"

Анкетування 4 "Про виховну роботу"

Анкетування здобувачів освіти за ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

Анкета-опитування здобувачів освіти стосовно освітньої програми та освітнього процесу у ВСП «РФК НУБіП України»

Результати анкетування за ОПП "Менеджмент"