Опитування за ОПП "Інженерія програмного забезпечення" ОС "Бакалавр" - 2020 р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вибору дисциплін

https://drive.google.com/drive/folders/1_7M_7MeCdID9t4O4_3U4Hewzn5QoE99M?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти  про знання цілей, змісту та результатів навчання

https://drive.google.com/file/d/1HXx0uwbFlB4QV4RbkrjI5j_aUqG0tSWb/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1TE2QUk4eJF6Gzc-VSKOLk5HGEKvlguPj/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти про безоплатний доступ до інфраструктури

https://drive.google.com/file/d/1p_6SogUAosWjqHB6cKobRlYpufMdypPW/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1lrT8ylNl8x9r0kkXBoT7ZCFPju2vEhnt/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктів

https://drive.google.com/file/d/1hfX957jhipkQAPyDVcN0OBNow-YYfmTh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p7w7m6BR89X-mr6dQjeH1qSx4XLD65_I/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм і методів навчання, академічній свободі.

https://drive.google.com/file/d/1nPhS7PiSAANum7p6std4pJJlaCff2vlU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1itkRo80ITzDR9XdRBoWipgdBTUU6CRfc/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо залучення студентів до перегляду ОП

https://drive.google.com/file/d/1AZxUshXJn_D892Vq05i-9WlcalmfPGm_/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1kJQDOaqf8W_sFtj2P5kqJ7PNyNmpPmmw/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо змісту ОП

https://drive.google.com/file/d/1HXx0uwbFlB4QV4RbkrjI5j_aUqG0tSWb/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1TE2QUk4eJF6Gzc-VSKOLk5HGEKvlguPj/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо знання та практики академ. доброчесності.

https://drive.google.com/file/d/1-cfUOYlhAIRFKxQOgfgKDogTREo2rW5p/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/11qyFrbVjVE_s7zg_GxLonudIiye5-sax/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1nPhS7PiSAANum7p6std4pJJlaCff2vlU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1itkRo80ITzDR9XdRBoWipgdBTUU6CRfc/view?usp=sharing.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо підтримки ЗВО їх потреб

https://drive.google.com/file/d/1p_6SogUAosWjqHB6cKobRlYpufMdypPW/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1lrT8ylNl8x9r0kkXBoT7ZCFPju2vEhnt/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо форм і правил контрольних заходів, об'єктивності екзаменаторі, оскарження результатів

https://drive.google.com/file/d/1nPhS7PiSAANum7p6std4pJJlaCff2vlU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1itkRo80ITzDR9XdRBoWipgdBTUU6CRfc/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів освіти «Викладач очима студентів»

https://drive.google.com/file/d/1-cfUOYlhAIRFKxQOgfgKDogTREo2rW5p/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/11qyFrbVjVE_s7zg_GxLonudIiye5-sax/view?usp=sharing

Результати опитування здобувачів освіти щодо залучення викладачів-практиків до аудиторних занять

https://drive.google.com/file/d/1-cfUOYlhAIRFKxQOgfgKDogTREo2rW5p/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/11qyFrbVjVE_s7zg_GxLonudIiye5-sax/view?usp=sharing

Результати опитування НПП та здобувачів освіти про культуру якості

https://drive.google.com/file/d/1LFET5ZBZ_1ta4cTqfnBwMoiMcKaEowb6/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1UU-CVKnLG29X2tDA0-YjFfkKOVK4ghgd/view?usp=sharing

Результати опитування НПП щодо щодо знання та практики академ. доброчесності.

https://drive.google.com/file/d/1LFET5ZBZ_1ta4cTqfnBwMoiMcKaEowb6/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1UU-CVKnLG29X2tDA0-YjFfkKOVK4ghgd/view?usp=sharing

Результати опитування стейкхолдерів щодо ОП

https://drive.google.com/file/d/1fxsLNFBVZ-PkQTAtjG72L1LTjbWWX6mi/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1tTCTTS_HU7HPrHX485PhGRG_fDAkgh_Q/view?usp=sharing

ОПС "Фаховий молодший бакалавр", ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Бакалавр" - 2021

Анкетування "Навчання та викладання за ОПП"

Результати моніторингу якості освіти "Навчання та викладання за ОПП"