Практичне навчання студентів ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності.

Основні завдання:

  • укладання договорів на проведення практики з підприємствами (установами, організаціями);
  • спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу студентів різних спеціальностей на бази практики;
  • контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
  • організація конференцій з практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.
  • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів;
  • надання інформації випускникам та студентам коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
  • накопичення бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Підготовка молодшого спеціаліста в ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і втілюється в різних видах практик, які становлять більше 60% всього змісту навчання.

Студенти всіх спеціальностей проходять навчальну практику в 13 лабораторіях, оснащених сучасною комп’ютерною технікою. Висока забезпеченість ПК дає змогу якісно оволодіти знаннями і здобути професійні навички за допомогою комп'ютерної техніки.

Молодшому спеціалісту для успішного вирішення нетипових виробничих завдань потрібно самостійно вибирати зі свого "арсеналу знань" відповідні знання та уміння і в комплексі застосувати їх у конкретних виробничих умовах.

Для того, щоб випускники вміли правильно і своєчасно оцінити і спрогнозувати свою професійну діяльність при взаємодії з колективом у процесі регулювання технологічних операцій для проходження виробничих практик направляються на передові підприємства міста і області.

Керівництво практикою здійснюють викладачі фахових дисциплін, які періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну допомогу.

Отже, організація практичного навчання у ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відповідає сучасним вимогам і готує молодших спеціалістів, які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про практичне навчання студентів ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально–практичний центр із землевпорядкування ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

 

 

УГОДА на проведення практики студентів ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»

 

Звіт Навчально–практичного центр із землевпорядкування ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»