Програми навчальних практик за ОКР "Молодший спеціаліст"

193 "Геодезія та землеустрій"

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

121 "Інженерія програмного забезпечення"

081 "Право"

071 "Облік і оподаткування"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програми навчальних практик за ОС "Бакалавр"

121 "Інженерія програмного забезпечення"


Методичне забезпечення виробничої практики

ОКР "Молодший спеціаліст" та ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

 1. Витяг з навчального плану спеціальності.
 2. Витяг з Типової програми практик зі спеціальності.
 3. Паспорти баз практичного навчання.
 4. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Землевпорядкування".
 5. Методичні вказівки до виконання завдань технологічної (переддипломної) практики за спеціальністю "Землевпорядкування".
 6. Методичні рекомендації до проходження виробничої (технологічної) практики студентами спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".
 7. Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".
 8. Звіт-щоденник проходження технологічної практики студентом спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".
 9. Звіт-щоденник проходження переддипломної практики студентом спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".
 10. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності "Облік і оподаткування".
 11. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
 12. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".
 13. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн".
 14. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування», 193 «Геодезія та землеустрій»
 15. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 16. Методика виконання звіту-щоденника для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Методичне забезпечення виробничої практики

ОС "Бакалавр"

 1. Звіт-щоденник проходження переддипломної практики студентом спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".