ОПС "ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР"

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології"

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)»

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія (Опорядження будівель і споруд та  будівельний дизайн)»

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

ОС "БАКАЛАВР"

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня (06.04.2021 року)

Освітньо- професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня (2019 року)

Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня (2018 року)

Освітньо-професійна програма "Будівництво та цивільна інженерія" першого (бакалаврського) рівня (2018 року)

Зауваження та пропозиції до діючих освітньо-професійних програм

направляти електронною  поштою за адресою: navchast@ukr.net