Перелік матеріалів, які необхідно підготувати

для проходження атестації

 1. Атестаційний лист (2 екземпляри для викладачів, які атестуються тільки у коледжі, 3 екземпляри для викладачів, що атестуються на вищу категорію та педагогічні звання або підтверджують вище назване).
 2. Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (2 екземпляри).
 3. Науково-методична картка викладача.
 4. Звіт викладача про роботу в міжатестаційний період.
 5. Витяг з протоколу засідання циклової комісії.
 6. Звіт та довідка про стажування з відповідними підписами і печатками.
 7. Копії свідоцтв про підвищення кваліфікації.
 8. Копія документів про освіту.
 9. Копія атестаційного листа попередньої атестації.
 10. Копії публікацій.
 11. Копії документів, що засвідчують результативність педагогічної діяльності викладача (грамоти, подяки, сертифікати).

Атестаційний лист

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників ВСП «РК НУБіП України»

Типове положення зі змінами 2013р.

                                                             Секретар атестаційної комісії