ЧОРНА Ірина Василівна,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2019 року. З 2022 – голова циклової комісії будівельних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Будівельне матеріалознавство;

– Будівельне матеріалознавство та зварювання;

– Технології;

– Сучасні будівельні матеріали;

– Конструкції з деревини та пластмас;

– Комп’ютери та комп’ютерні технології;

– Водопостачання і водовідведення;

– Виробнича база будівництва;

– Надійність будівельної техніки;

– Технологія будівельного виробництва;

– Архітектура будівель і споруд.

Закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, 2010 р. за спеціальністю «Технологія будівельних виробів і матеріалознавства».

E-mailslipikshop@gmail.com 

Досвід роботи викладача:

• Патент 71198 Україна МПК51, С04В 28/14 (2006.01) «Спосіб виготовлення в’яжучого низької водо потреби», 2012р.

 • Учасниця всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», м.Ніжин, 2019р.
 • Учасниця всеукраїнської інтернет-конференції «Глобальні та локальні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення», м. Немішаєве, 2019р.
 • Учасниця всеукраїнського освітнього онлайн-марафону з підвищення кваліфікації на тему: «Траєкторія розвитку сучасного педагога», м. Київ, 2020р.
 • Учасниця Виставки педагогічного досвіду і творчості молоді у 2020 році представлені методичні вказівки для практичних робіт та самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Водопостачання і водовідведення».
 • пройшла курс підготовки за напрямом «Практичний web-дизайн: проектування, створення та супроводження web-вузла», обсягом 492 години, 2019р.

Наукові статті:

 • «Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна, В.В. Марчук // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. – К., 2012. – Вип. 43.– С. 73-81.
 • «Застосування пилоподібних техногенних продуктів у якості наповнювача сухих будівельних сумішей» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. – К., 2010. – Вип. 37. – С. 55-61.
 • «Застосування пилу клінкеровипалювальних печей для ефективних в’яжучих низької водопотреби» / О.Л. Дворкін, І.В. Чорна // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. - №2. – С.115-122.
 • «Використання пилу-виносу клінкеровипалювальних печей для отримання композиційних в’яжучих» / О.Л. Дворкін, І.В. Чорна // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. - №4. – С.135-141.
 • «Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.В. Гарніцький, І.В. Чорна, В.В. Марчук // Будівельні матеріали та вироби: наук.-техн. зб. – К., 2012. – № 3. – С. 2-8.
 • «Ефективні напрямки застосування цементного пилу» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, А.Ю. Чижевська // Бетон и железобетон в Украине – К., 2012. - Вип. 2 (66). – С. 2-6.
 • «Гідратація і міцність композиційних в’яжучих на основі портландцементу, доменного шлаку і цементного пилу» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві.: Міжнародна науково-практична конференція. – Рівне, 2012. – Вип. 24. – С. 47-55.
 • «Екологічні аспекти виробництва будівельних в'яжучих речовин» /Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Екологія плюс. – Полтава, 2012. - № 4(31). – С. 2-10.
 • «Вяжущие низкой водопотребности с применением цементной пыли» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Теория и практика повышения эффективности строительных материалов.: Мат. VII Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых " – Пенза, 2012. – C. 51-57.
 • «Композиційні в′яжучі низької водопотреби, що містять цементний пил» / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, І.В. Чорна, // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2012. – Вип. 48. – С. 121-129. 
 • «Ефективне застосування цементного пилу у виробництві композиційних в’яжучих»/ Чорна І.В., Сасовський Т.А.// Збірник матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції «Глобальні та локальні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення»/ ВСП НУБіП України «Немішаєвський агротехнічний коледж», м.Немішаєве. – НАК, 2019. – 414ст.
 • Номінант щорічного конкурсу "МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ РОКУ" за результатами діяльності у 2020 році, м. Київ, вересень 2021р.
 • «Візуалізація даних як основа формування професійних компетентностей здобувачів освіти» / Чорна І.В., Сасовський Т.А.// Збірник матеріалів Х Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти». // Рівненський ОІППО. – Рівне, 2021.

САСОВСЬКИЙ Тарас Анатолійович,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2014 року. З 2018 року – голова циклової комісії будівельних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Реконструкція і експлуатація будівель і споруд;

– Санітарно-технічне обладнання будівель;

– Технологія будівельного виробництва;

– Організація будівництва;

– Архітектура будівель і споруд;

– Виробнича ( технологічна та переддипломна) практика.

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2012 р. за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

Кандидат технічних наук, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» – Диплом кандидата наук ДК 039903, 13.12.2016 р. Тема: «Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень»

E-mail: tarik_work777@mail.ru

Досвід роботи викладача:

 • Для участі у конкурсі «Педагогічні інновації» з номінації «Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (або творча майстерня викладача)»  у 2020 році представлені методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Будівельне матеріалознавство», Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Промислова будівля» з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Учасник науково-технічної конференції «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (м. Рівне, 2010…2020 р.р.);
 • Учасник науково-технічної конференції 15-ий Міжнародний симпозіум “Современные строительные конструкции из металла и древесины” (м.Одеса, 2018);
 • Учасник науково-технічної конференції «Устойчивое развитие городов» (м. Харків, 2017);
 • Учасник науково-технічної конференції «Проблеми розвитку міського середовища» (Київ, 2016 р.);
 • Учасник науково-технічної конференції «Перспективи розвитку будівельної галузі» (Полтава, 2013 р.);
 • Участь у науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу аспірантів та студентів  НУВГП (м. Рівне, 2010…2018 р.р.).
 • Учасник міжнародної науково-технічної конференції «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности»  (Республіка Білорусь, м. Могилев, 2012 р.);

Наукові статті:

1. Куницький С. О., Сасовський Т. А., Чорна І. В. зелене будівництво в концепції нульового енергоспоживання / С. О. Куницький, Т. А. Сасовський, І. В. Чорна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки : зб. наук. пр..- Рівне.-2020

2. Сасовський Т.А., Шалай С.В., Чорна І.В. Розчинові суміші на основі композиційного в’яжучого з використанням пилу-виносу клінкеровипальних печей. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 93-105.

3. Сасовський Т.А., Шалай С.В., Циганенко І.В. Системи автоматизованого проектування при плануванні та реалізації проектних рішень у будівництві. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 64-73.

4. Сасовський Т.А. Дослідження впливу повторних навантажень на напружений стан та несучу здатність балок із клеєної деревини / С. С. Гомон, С. С. Гомон, Т. А. Сасовський //Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. № 35. – С. 141–150.

5. Сасовський Т.А. Робота елементів із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень / С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2017. – Випуск 33. – С. 112 –117.

6. Сасовський Т.А. Розрахунок дерев’яних балок прямокутного перерізу з врахуванням утворення складок в стиснутій зоні / С. С. Гомон, П. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2016. – Випуск 32. – С. 137-142.

7. Сасовський Т.А. Работа изгибаемых элементов из клеенной древесины при малоцикловых нагрузках» / С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Весник Белорусcко– Российкого университета, УПКП МЭУП. –№ 1(50). Могилев. –2016. – С.130–139.

8. Сасовський Т.А. Прогнозування залишкового часу працездатності конструкцій з деревини за повторних навантажень  / С. С. Гомон, С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2015. – Випуск 31. – С. 417–421.

 

ПАВЛЕНКО Олександр Іванович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2002 року.

 

Викладає дисципліни:

– Теоретична механіка;

– Опір матеріалів;

– Будівельна механіка;

– Дипломне проектування.

Закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування, 2002 р. за спеціальністю «Технологія будівельних  конструкцій, виробів і матеріалів» та Національний аграрний університет, 2006 р. за спеціальністю «Професійне навчання».

 E–mail: pavlenkosasha@ukr.net 

 Досвід роботи викладача:

 • учасник майстер класу в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2018 р. з виступом на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
 • Павленко О.І., Значення розумового виховання В.О. Сухомлинського під час проходження навчальної практики для майбутніх будівельників. Міжвузівська науково-методична Інтернет-конференція «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес», ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Рівне. 27 вересня 2018 р.
 • Павленко О.І., «Використання програмного забезпечення під час підготовки техніків-будівельників» IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта» НУБіП України, м. Київ 14-15 листопада 2018 р
 • Павленко О.І., «Педагогічні проблеми викладання дисциплін з комп’ютерної графіки» Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», м. Вінниця грудень 2018 р.
 • Павленко О.І., «Розумове виховання - складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості» Міжвузівська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Творча спадщина педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах», ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», сертифікат учасника конференції, м. Ірпінь 21 лютого 2019 р.
 • Павленко О.І., «Досвід роботи викладачів циклової комісії будівельних дисциплін у формуванні сучасного фахівця будівельної галузі» ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, м.Полтава, 18-22 лютого 2019 р.
 • виступ на методичній раді коледжу у 2017 р. на тему «Досвід роботи викладачів циклової комісії будівельних дисциплін у формуванні сучасного фахівця будівельної галузі»;
 • учасник Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, стаття на тему: «Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі студентами» у 2014 році;
 • виступ на методичній раді коледжу у 2016 р. на тему «Впровадження інноваційних підходів в організацію практичної підготовки студентів на технічному відділенні»;
 • постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;
 • розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів» та методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Теоретична механіка».

 

МАСЮК Григорій Харитонович,

Кандидат технічних наук, професор, Академік Академії Будівництва України, Член спеціалізованої Вченої Ради К 47.104.06 при Національному університеті водного господарства та природокористування, шифр спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди;. У коледжі працює з 2019 року.

У 1975 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” отримав кваліфікацію інженера-будівельника. В 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю 052301 “Будівельні конструкції, будівлі і споруди”і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. Науково-педагогічний стаж 38 років.

Нагороджений нагрудними знаками:відмінник освіти України, А.С. Макаренко. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами Обласної державної адміністрації і міської ради.

Масюк Г.Х. відомий вчений в галузі залізобетонних конструкцій, якого знають не тільки в Україні, а й за її межами. Опубліковано понад 110 наукових і науково-методичних праць, є автором навчального посібника для студентів будівельних спеціальностей з грифом МОНУ. Підготував 6 кандидатів наук і якерує науковою роботою аспірантів і магістрантів. Викладає дисципліни: “Будівельні конструкції”, “Залізобетонні і кам'яні конструкці”, “Залізобетонні конструкції інженерних споруд”

 Викладає дисципліни:

– Будівельні конструкції;

– Залізобетонні і кам’яні конструкції 


 

ШАЛАЙ Сергій Васильович,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2018 року.

Викладає дисципліни:

– Матеріалознавство;

– Інженерна геологія і основи механіки грунту;

– Основи проектної справи і конструювання;

– Основи і фундаменти;

– Сейсмологія;

– Основи автоматизованого проектування в будівництві.

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2020р., Спеціальність – «Будівництво та цивільна інженерія», Кваліфікація – інженер-будівельник, диплом РВ№72468244.

Рівненський державний технічний університет, 1999р., Спеціальність – Гідромеліорація, Кваліфікація – інженер – гідротехнік, диплом  МБ № НХ 007333;

Кандидат сільськогосподарських наук 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації  (сільськогосподарські науки), Тема: «Обґрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерміновим прогнозом», ДК№039011 – 18.01.2007р.

Атестат доцента 12ДЦ № 035100 – 25.04.2013р. 

E-mail: s.v.shalay@nuwm.edu.ua

Досвід роботи викладача:

1. Шалай С.В. Проектно-вишукувальні роботи у будівництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 33с.

2. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до завдання на виконання курсового проекту для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 23с.

3. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Визначення навантажень на основи фундаментів" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 20с.

4. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Проектування основ фундаментів мілкого закладення" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 33с.

5. Шалай С.В. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту "Проектування пальових фундаментів" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / С.В. Шалай. – Рівне: ВСП «РК НУБІП України», 2020. 22с.

Наукові статті:

1. Шалай С.В., Чорна І.В., Сафонов Г.І. Використання золи-виносу в якості мікронаповнювача в цементних розчинах. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 81-92.

2. Шалай С.В., Сасовський Т.А., Чорна І.В. Розчинові суміші на основі композиційного в’яжучого з використанням пилу-виносу клінкеровипальних печей. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 93-105.

3. Шалай С.В., Сасовський Т.А., Циганенко І.В. Системи автоматизованого проектування при плануванні та реалізації проектних рішень у будівництві. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 64-73.

4. Шалай С.В., Сафонов Г.І., Добровольський В.В. Порівняльний аналіз різних технологій улаштування бурових паль. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 57-68.

5. Шалай С.В., Чорна І.В., Хомлюк П.І. Оцінювання впливу якості заповнювачів та водоцементого відношення на відносну деформацію важкого бетону. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 69-80.

6. Шалай С.В., Чорна І.В., Поліщук Н.В. Визначення параметрів влаштування паль на підставі результатів статичних випробувань. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 44-56.

 

САФОНОВ Генадій Ігнатович,

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2018 року.

 

Викладає дисципліни:

– Металеві конструкції;

– Теоретична механіка;

– Будівельна механіка;

 

Закінчив Український інститут інженерів водного господарства, 1965 р., за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій».

Кандидат технічних наук, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» – Диплом кандидата наук ТН №014551, 1977 р. Тема: «Експериментально-теоритичні дослідження міцнісних і деформативних властивостей керамзитобетону».

Досвід роботи викладача:

• Сафонов Г.І. Будівельні конструкції. Конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Г.І. Сафонов – Рівне: ВСП «РК НУБіП України». –  128с.

• Сафонов Г.І. Методичні вказівки з виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», Рівне: ВСП «РК НУБіП України» 2020

• Сафонов Г.І., Павленко О.І., Чорна І.В., Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», Рівне: ВСП «РК НУБіП України» 2019.

• Сафонов Г.І., Чорна І.В., Сасовський Т.А., Дослідження бетонів на золовмісних цементах. The VIII th International scientific and practical conference “Modern problems in science”, November 09-12, 2020, Prague, Czech Republic. 722 p.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., «Принципи застосування САПР при плануванні проектних рішень у будівництві» Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 15 грудня 2020 р. Університет Григорія Сковороди, м. Переяслав.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., Чорна І.В., «Способи виробництва ніздрюватого бетону з використанням золи-виносу» I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020», 23 грудня 2020 року Київ, Україна.

• Сафонов Г.І., Шалай С.В., «Технологія блокчейн та її використання у державному земельному кадастрі та землеустрою» Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна землевпорядна наука: сьогодення та перспективи розвитку» Білоцерківський національний аграрний університет, 11-12 березня 2020 р

• Сафонов Г.І., Шолудько М.С., Особливості проектування металевих конструкцій. Інтернет конференція: «Майбутня професія – виклик сьогодення» м. Рівне, ВСП «РК НУБіП України». Рівне. 25 березня 2020р

Наукові статті:

 1. Сафонов Г.І., Шалай С.В., Чорна І.В., Використання золи-виносу в якості мікронаповнювача в цементних розчинах. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 81-92.
 2. Сафонов Г.І., Шалай С.В., Добровольський В.В., Порівняльний аналіз різних технологій улаштування бурових паль. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць (технічні науки). – Рівне, 2020. – Вип. 4 (92). – С. 57-68
 3. Сафонов Г.І. Дослідження деформативних властивостей бетону в процесі короткочасного нагрівання / Г.І. Сафонов , М.С. Зінчук, В.Б. Чух // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. № 35
 4. Сафонов Г.І., Дослідження деформативних властивостей бетону після короткочасного нагрівання та тривалого навантаження/ Г.І. Сафонов , М.С. Зінчук, Колосков А.А. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП, 2017. – Вип. № 33.
 5. Сафонов Г.І. Залежність модуля пружності керамзитобетону від попереднього тривалого навантаження. «Актуальні проблеми водного господарства». Збірник наукових статей.Т.3, Рівне, 2016.

ПЕТРИКОВСЬКА Алла Анатоліївна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2007 року.

 

Викладає дисципліни:

– Будівельні конструкції;

– Будівельне матеріалознавство;

– Інженерне креслення;

– Сільськогосподарські будівлі та споруди;

– Конструкції будівель і споруд та будівельний дизайн.

Закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування, 2003 р. за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 2015р. за спеціальністю «Гуманітарні науки. «Українська мова і література»».

  Досвід роботи викладача:

 • виступ на методичному об’єднанні викладачів креслення на тему: «Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни «Інженерне креслення»» у 2013р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Будівельні конструкції», «Будівельне матеріалознавство», «Сільськогосподарські будівлі та споруди» та методичні матеріали для виконання графічних робіт з дисципліни «Інженерне креслення» і методичні рекомендації по організації курсового та дипломного проектування.

  

СВІНТОЗЕЛЬСЬКИЙ Віктор Петрович,

 спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 1999 року. З 2007 по 2011 р. був на посаді завідувача будівельного відділення. З 2011 р. викладач будівельних дисциплін. Нагороджений знаком «Вімінник аграрної освіти та науки».

 

Викладає дисципліни:

Викладає дисципліни:

Безпека життєдіяльності;

Механізація опоряджувальних робіт та будівельна техніка;

Вступ до будівельної справи;

Навчальна практика (технологічна, переддипломна).

 Закінчив Таллінське вище військово-політичне будівельне училище, у 1984 р., військово політична, учитель історії і суспільствознавства.

Досвід роботи викладача:

• Створив комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», конспекти лекцій, тестові завдання, завдання для проведення контрольних робіт, заліків.

• Провів відкриті заняття за участю представників адміністрації коледжу: «Надання першої долікарської допомоги потерпілому», «Управління силами та засобами ОГ під час НС». Брав активну участь у проведенні тижнів будівельних дисциплін та олімпіадах будівельного відділення.

• 26 березня 2013 року брав участь у засіданні Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань з теми: «Перспективи покращення стану навколишнього природного середовища в Рівненській області».

• 01 листопада 2013 року брав участь у засіданні Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань з теми: «Інфекційні захворювання. Їх профілактика і заходи боротьби з ними ».

• Розробив програму навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для підготовки молодшого спеціаліста напряму 6.060101 «Будівництво» з спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації Міністерства освіти та науки України.

 

ІВАНЧЕНКО Анатолій Миронович,

Кандидат економічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, експерт Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. У коледжі працює з 2022 року.

Викладає дисципліни:

– Економіка будівництва;

– Ціноутворення в будівництві.

У 1995 році закінчив Український інститут інженерів водного  господарства за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” отримав кваліфікацію інженера-будівельника. В 1998 році  році закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю "Економіка підприємства" отримав кваліфікацію інженер-економіст. У 2001 р. у Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України (м. Київ), захистив дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата економічних наук. Науково-педагогічний стаж 26 років.

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації та Центральних органів влади (м. Київ).

Іванченко А.М. відомий вчений в галузі економіки будівництва, якого знають не лише в Україні, а й за її межами. Опубліковано понад 60 наукових і науково-методичних праць, є автором навчального посібника для студентів будівельних спеціальностей з грифом МОН України. Неодноразово опонував дисертації у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Займається вивченням зниження експлуатаційних витрат об'єктів нерухомості на різних етапах. Стажувався у Швеції, Франції, Італії та ін. країнах. Пройшов стажування на найбільших підприємствах Німеччини. Багато років поспіль викладає дисципліни: “Економіка будівництва”, “Основи економіки будівництва”, “Проектно-кошторисна справа” та ін.

 

ГРИЩУК Юрій Миколайович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2010 року.

 

Викладає дисципліни:

– Основи розрахунку будівельних конструкцій;

– Будівельні конструкції;

– Будівельна техніка;

– Інженерна геологія.

1999 р. – закінчив Рівненський державний сільськогосподарський технікум;

2004 р. – закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування (Промислове та цивільне будівництво);

2005 р. – закінчив магістратуру Національного університету водного господарства і природокористування (Промислове та цивільне будівництво);

2004-2008 р. – інженер-конструктор НДІ проектреконструкція;

2008-2010 р. – головний інженер проекті НДІ проектреконструкція;

 E–mail: ozerosam@gmail.com 

 Досвід роботи викладача:

• учасник майстер-класу «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2013 р. з виступом на тему «Використання прикладних програм під час виконання курсових і дипломних проектів. Співпраця з проектними та будівельними організаціями щодо виконання проектів»;

• учасник майстер-класу «Цифрова педагогіка – педагогіка формування творчої особистості студентів засобами інноваційних інформаційно – комунікаційних технологій» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2016 р. з виступом на тему «Використання власних програмних продуктів під час вивчення будівельних дисциплін»;

• виступ на педагогічних читаннях – 2015 у РДАК на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;

• підготував статтю на тему «Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та співпраця з проектними та будівельними організаціями щодо виконання курсових та дипломних проектів» у 2014 році для збірника статей ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Будівельні конструкції», «Інженерна геологія» та «Будівельна техніка», практичних заняттях з дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій» та «Будівельна техніка»;

• розроблені методичні вказівки «Організація дипломного проектування», для виконання архітектурно-конструктивного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

  

СОРОКА Тетяна Петрівна,

спеціаліст другої категорії. У коледжі працює з 2013 року викладачем дисциплін спеціалізації «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Викладає дисципліни:

–  Малюнок і живопис;

–  Технічний рисунок і основи графічного дизайну;

–  Основи композиції;

–  Історія мистецтва;

–  Моделювання та макетування в матеріалі;

–  Основи кольорознавства та колористика;

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2006 р., «Мистецтво».

  

Розробила комплекси методичного забезпечення з дисциплін, які викладає та методичні вказівки та рекомендації  для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

 

 

 

МЕДВІДЬ Михайло Михайлович,

спеціаліст вищої категорії, викладач будівельних дисциплін. У коледжі працює з 2008 року.

 

Викладає дисципліни:

– Технологія і організація будівельного виробництва;

– Основи систем автоматизованого проектування;

– Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд;

– Електротехніка;

– Основи фотографії та фотошоп;

– Організація опоряджувальних робіт;

– Компютерне проектування, архікад, та 3D - графіка

 Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування, 2008р. за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», магістр, за кваліфікацією інженер-дослідник.

 Рівненський державний гуманітарний університет, 2012р. за спеціальністю «Психологія», спеціаліст, за кваліфікацією практичний психолог в закладах освіти.

Е-mail: w.o.r.k@i.ua 

Досвід роботи викладача:

• проходив курси підвищення кваліфікації викладачів з 24 листопада по 5 грудня 2014 року в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з дисциплін: «Технологія і організація будівельного виробництва», «Основи систем автоматизованого проектування», «Інженерне креслення»;

• виступ на засіданні циклової комісії – січень 2014р у РДАК на тему: «Впровадження новітніх комп’ютерних технологій при викладанні будівельних дисциплін»;

• брав участь у обласному методичному об’єднанні викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з креслення на базі Костопільського будівельно-технологічного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування 18 лютого 2015 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисципліни «Інженерне креслення», «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Технологія опоряджувальних робіт та захисту споруд» та курсове проектування з дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій».

 

ШАПЕРЧУК Степан Віталійович,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач будівельних дисциплін. У коледжі працює з 2000 року.

 

Викладає дисципліни:

– Технологія і організація будівельного виробництва;

– Основи комп’ютерних технологій;

– Інженерна геодезія;

– Експлуатація будівель та реконструкція.

Закінчив Український інститут інженерів водного господарства у 1994 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Національний університет водного господарства та природокористування у 2007році,   за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», магістр, за кваліфікацією інженер-дослідник.

Е-mail:shaperchuk7stepan@gmail.com 

 Досвід роботи викладача:

• учасник педагогічного семінару «Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у 2016 р. з виступом на тему «Цифрова педагогіка – педагогіка формування творчої особистості студентів засобами інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій»;

• член навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»);

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені методичні матеріали та прикладні комп’ютерні програми для використання на практичних, лабораторних заняттях, для проходження навчальних практик та курсового і дипломного проектуванні з дисциплін «Інженерна геодезія», «Технологія і організація будівельного виробництва».

  

 

КОВАЛЬЧУК Сергій Васильович,

спеціаліст вищої категорії,  викладач будівельних дисциплін, заступник директора  з адміністративно-господарської роботи. У коледжі працює з 1990 року.

 

Викладає дисципліни:

– Інженерна геодезія;

– Навчальна практика.

 

Закінчив Українську державну академію водного господарства у 1997 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», та Національний аграрний університет, 2001 р. за спеціальністю «Професійне навчання», кваліфікація інженер-педагог.

Розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисципліни «Інженерна геодезія», «Будівельні конструкції».

 

 

 

 

МАСЛО Ольга Андріївна,

спеціаліст другої категорії. У коледжі працює з 2013 року викладачем дисциплін спеціалізації «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Викладає дисципліни:

– Основи архітектурного проектування;

– Кольоровий та просторовий дизайн;

– Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів;

– Креслення та перспектива.

   Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» у 2011 року за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд»

Досвід роботи викладача:

• учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів», «Кольоровий та просторовий дизайн», «Основи архітектурного проектування» та методичні рекомендації для використання на практичних заняттях.