Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»)