Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» здійснюють викладачі випускової циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін. Циклова комісія розпочала своє існування як циклова комісія електронно-обчислювальної техніки (наказ від 29.08.2003 № 131-ОС), а з 01.09.2004 увійшла до складу новоутвореного відділення програмування. За наказом від 30.08.2006 № 100-ОС перейменована на циклову комісію комп’ютерно-інформаційних дисциплін, а за наказом від 31.08.2016 № 90-ОД – на циклову комісію програмування та інформаційних дисциплін.

За роки існування відділення та циклової комісії було здійснено чотири випуски студентів, що навчались за спеціальністю 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», 12 випусків студентів, що навчалися за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення цього ж ОКР та три – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

У квітні 2019 року була проведена успішна акредитація ОПП «Інженерія програмного забезпечення» за цією ж спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст».

ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, завідувач відділення програмування з 2016 року. У коледжі працює з 2002 року. З 2004 до 2012 року – голова випускової циклової комісії. Гарант освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення" за ОКР "Молодший спеціаліст".

Викладає дисципліни:

Бази даних;

Технології програмування базами дани (силабус);

– Керівництво курсовою та дипломною роботою.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, 1996 р. за спеціальністю «Математика та інформатика»; Тернопільський національний економічний університет, 2013 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення систем». Навчається в аспірантурі НУБіП України

E-mail: rdak_vp@ukr.net

Досвід роботи викладача:

• неодноразові виступи на педагогічній раді та читаннях, семінарах-практикумах в ДУ «НМЦ «Агроосвіта», майстер-класах, методичних об’єднаннях;

• участь у науково-практичних конференціях, у конкурсах на виставках-презентаціях «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті»;

співорганізатор інноваційного проекту «Підсумкова конференція за результатами проходження виробничої практики», міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Проблеми українського суспільства: кіберзлочинність»;

учасник семінару-тренінгу «Освітні сервіси Microsoft для університетів» на факультеті інформаційних технологій НУБіП України;

неодноразово готувала студентів для Всеукраїнської олімпіади з інформатики як учасників І-ІІІ етапів;

постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

розробила та впровадила робочі зошити з дисциплін комп’ютерного циклу інших спеціальностей коледжу;

розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.

 

КУДЕЛЯ Оксана Олексіївна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2004 року як лаборант видавничого центру. З 2010 року працює викладачем. З 2020 року - голова циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін

Викладає дисципліни:

– Конструювання програмного забезпечення;

– Методи та засоби КПЗ;

– Бази даних.

Закінчила Рівненський державний аграрний коледж, 2004 р. за спеціальністю «Програмування для ЕОТ і АС»; Тернопільський національний економічний університет, 2009 р. за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

E-mail: autp1@ukr.net 

Досвід роботи викладача:

• учасник інноваційного проекту «Підсумкова конференція за результатами проходження виробничої практики», міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Проблеми українського суспільства: кіберзлочинність»;

• співорганізатор семінару-практикуму «Розробка навчальних матеріалів для впровадження дистанційної освіти» для викладачів коледжу;

• організатор святкових концертів «Google шукає таланти», «День першокурсника» на відділенні програмування;

• виступ «Аспекти морального та патріотичного виховання студентської молоді» на методичному об’єднанні кураторів коледжу;

• переможець у конкурсі «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Куратор навчальної групи»;

• організатор благодійних проектів коледжу для допомоги вихованцям Клеванської школи-інтернату для дітей з вадами зору;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.

01

СОБКО Валентина Григорівна,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 2020 року. Член проектної групи освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення". У 1998 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».

 

Викладає дисципліни:

– Аналіз вимог до програмного забезпечення;

– Математична логіка і теорія алгоритмів;

– Методи обчислень в інженерії програмного забезпечення;

– Економіко-математичне моделювання;

– Чисельні методи.

Досвід роботи викладача:

• закінчила аспірантуру при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної Академії Наук України;

• захист кандидатської дисертації на тему «Математичне моделювання процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 2019 рік;

• автор наукових публікацій у виданнях, що входять до міжнародних баз даних;

• неодноразовий учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

1

КОТ Василь Васильович,

кандидат технічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.  У коледжі працює з 2018 року.

2009 р. закінчив магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 113-прикладна математика;
2013 р. в спеціалізованій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла;
2020 р. закінчив магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 122-комп’ютерні науки;
На даний момент навчається в магістратурі Західноукраїнського Національного університету за спеціальністю 121-інженерія програмного забезпечення.
Автор наукових публікацій, неодноразовий учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Керівник гуртка "Робототехніки та основ кіберзахисту ІоТ пристроїв".

Викладає дисципліни:

– Програмування мобільних пристроїв;

– Логічне програмування;

– Розробка ігрових додатків;

– Крос-платформне програмування;

– Основи робототехніки. Інтернет речей.

1 

МАТВІЙЧУК Тетяна Адамівна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2003 року.

Викладає дисципліни:

– Інформатика та комп'ютерна техніка.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, 1996 р. за спеціальністю «Математика та інформатика» та Тернопільський національний економічний університет, 2013 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення систем».

E-mail: rdak41@ukr.net

Досвід роботи викладача:

• неодноразові виступи на педагогічних читаннях, спільному засіданні циклових комісій ВСП «РК НУБіП України» та семінарах-практикумах в ДУ «НМЦ «Агроосвіта», майстер-класах, методичних об’єднаннях;

• участь у науково-практичних конференціях, у конкурсах та виставках-презентаціях «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті»;

• співорганізатор інноваційного проекту «Підсумкова конференція за результатами проходження виробничої практики», міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Проблеми українського суспільства: кіберзлочинність»;

• співорганізатор та учасник обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області;

• співорганізатор семінару-практикуму «Розробка навчальних матеріалів для впровадження дистанційної освіти» для викладачів ВСП «РК НУБіП України»;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблений комплекс методичних матеріалів для проходження виробничої практики студентами спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на заняттях з дисциплін, які викладає.

 

МАСТАЛЯРЧУК Євгеній Володимирович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, інженер-електронік. У коледжі працює з 2011 року.

Викладає дисципліни:

– Технології вебпрограмування;

– Інструментальні засоби візуального програмування.

Закінчив Рівненський державний аграрний коледж, 2009 р. за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення»; Тернопільський національний економічний університет, 2011 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

E-mail: jeniabox@mail.ru

Досвід роботи викладача:

• виступ на семінарі-аукціоні педагогічних ідей «Персональний сайт викладача – інструмент інноваційної діяльності»;

• організатор майстер-класу «Персональний сайт викладача» для викладачів коледжу;

• науковий керівник студентів-учасників інноваційного проекту «Підсумкова конференція за результатами проходження виробничої практики»;

• учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інструментальні засоби візуального програмування»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.

 

ПАНАСЮК Василь Олексійович,

спеціаліст першої категорії, завідувач видавничою лабораторією. У коледжі працює з 2015 року.

Викладає дисципліни:

– Економіка програмного забезпечення;

– Комп’ютерна обробка фінансової інформації;

– Інформаційні системи і технології у комерційній діяльності.

Закінчив Рівненський державний аграрний коледж, 2010 р. за спеціальністю «Бухгалтерський облік»; Тернопільський національний економічний університет, 2013 р. за спеціальністю «Економічна кібернетика».

E-mail: vasya150191@gmail.com

Досвід роботи викладача:

• учасник семінару-тренінгу «Освітні сервіси Microsoft для університетів» на факультеті інформаційних технологій НУБіП України;

• виступи на тему «Освітні сервіси. Інноваційний хмарний сервіс Офіс 365», «Оподаткування ІТ-індустрії» на засіданні круглого столу циклової комісії;

• організатор майстер-класу «Організація машинної обробки інформації» для студентів економічних спеціальностей;

• учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.


НОВІЦЬКИЙ Сергій Броніславович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, завідувач лабораторією «Навчальна бухгалтерія». У коледжі працює з 1993 року. З 2004 до 2016 року – завідувач відділення програмування.

Викладає дисципліни:

– Інформатика;

– Охорона праці.

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1983 р.; Національний аграрний університет, 2000 р., за спеціальністю «Професійне навчання».

E-mail: novizkij@ukr.net

Досвід роботи викладача

• призер конкурсу виставки-презентації «Сучасні заклади освіти» в номінації «Застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації»;

• переможець у конкурсі «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Завідувач кабінету (лабораторії)»;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.

 

СТРИК Павло Миколайович,

спеціаліст другої категорії. У коледжі працює з 2018 року.

Закінчив Рівненський державний аграрний коледж, 2014 р. за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення»; Тернопільський національний економічний університет, 2018 р. за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Викладає дисципліни:

– Алгоритми і структури даних;

– Комп'ютерні технології в юридичній діяльності;

– Комп'ютерна графіка;

– Аналіз вимог до програмного забезпечення.

E-mail: pashkinstruk@gmail.com

Досвід роботи викладача:

• організатор майстер-класу «Створення відеолекцій із використанням програмного забезпечення Adobe Premiere Pro CC»;

• учасник тренінгу «Створення відкритих онлайн-курсів, відеолекцій, впровадження їх у освітній процес» у Науково-методичному центрі «Агроосвіта»;

• організатор гри «Інтелектуальний батл 2020» серед команд відділення програмування;

• постійний учасник відбіркового туру конкурсу «Педагогічні інновації»;

• переможець конкурсу «Лідер коледжівської освіти 2021» у номінації "Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти"; 

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лабораторних заняттях з дисциплін, які викладає.

    

НІКІТСЬКА Оксана Віталіївна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2007 року.

Викладає дисципліни:

– Проектування програмного забезпечення;

– Групова динаміка і комунікації;

– Якість програмного забезпечення та тестування.

Закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, 2007 р. за спеціальністю «Прикладна математика»; Тернопільський національний економічний університет, 2018 р. за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

 E-mailoxaniks@ukr.net

Досвід роботи викладача:

• проведено відкриту виховну годину «Чим книга краща за комп’ютер», 2019р.;

• проведено відкритий інноваційний проект «Підсумкова конференція за результатами проходження технологічної практики», 2017р.;

• для викладачів циклової комісії економічних дисциплін проведено майстер-клас «Використання хмарних технологій», 2017р.;

• проведено міні-конференцію «Комп’ютерні злочини в мережі Інтернет: правова оцінка, правила їх попередження та запобігання», 2017;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованим ДУ НМЦ «Агроосвіта».

 

ЧЕРНЯК Тетяна Григорівна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2004 року.

 Викладає дисципліни:

– Основи програмування та алгоритмічні мови;

– Технології.

Закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, 2005 р. за спеціальністю «Прикладна математика».

E-mail: chamchiachda@ukr.net

Досвід роботи викладача:

• постійний учасник відбіркового туру конкурсу «Педагогічні інновації»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін, які викладає;

• проходила навчання а академії «Cisco» 2019р.

 

 КОНДЮК Сергій Миколайович,

спеціаліст. Інженер-програміст (ЄДЕБО). У коледжі працює з 2017 року.

Закінчив Рівненський державний аграрний коледж, 2018 р. за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення»; Тернопільський національний економічний університет, 2018 р. за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Викладає дисципліни:

– Операційні системи;

- Основи системного програмування.

 E-mail:  skondyuk112@gmail.com

     

 

 

 

 

 

  

 

БАБИЧ Сергій Васильович,

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2019 року.

Закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011 р. за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем; Національний університет водного господарства та природокористування в 2018 р. - аспірантура.

Викладає дисципліни:

– Об'єктно-орієнтоване програмування;

– Організація комп'ютерних мереж;

– Вебтехнології та вебдизайн;

– Вебпрограмування.

 

 

 

 1

БОМБА Андрій Ярославович

Доктор технічних наук, професор, академік Української нафто-газової академії, академік Академії наук вищої школи, відмінник освіти України. У коледжі працює з 2019 року.

У 1972 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “математика”. Навчався в аспірантурі при Інституті математики Академії наук УРСР і у 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Асимптотичний метод розв’язання задач масопереносу розчинних речовин при фільтрації в пористих середовищах» у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2005 році у Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (м. Київ) успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу «фільтрація-конвекція-дифузія» з післядією» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи.

Перебував на стажуванні: у відділенні математичних проблем механіки Інституту проблем механіки АН СРСР (м. Москва), на факультеті кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка, на кафедрі інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська Політехніка».

Автор наукових публікацій, монографій, неодноразовий учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.


НАДОЗІРНИЙ Святослав Вікторович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, працює у коледжі з 2020 року.

У 2002 році закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Технологія будівельних виробів, конструкцій і матеріалів». З 2002 року до 2019 року працював у ЗАТ «Реноме» провідним інженером відділу сервісного обслуговування  банківської техніки департаменту інформаційних технологій. З 2007 року призначений начальником цього відділу. З 2015 року – начальником відділу ІТ безпеки та впровадження. З 2019 року працює на посаді заступника начальника відділу інформаційних технологій приватного підприємства «Комтехсервіс».

Викладає дисципліни:

– Проектування програмного забезпечення;

– Нейронні мережі;

– Системи штучного інтелекту.

 E-mail: nadozirny.s@gmail.com

Методичні матеріали:
- Нейронні мережі. Навчальний посібникдля здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення;
- Розробка технологічних процесів для захисту інформації і їх автоматизація за допомогою BPM-платформ.Методичні матеріали до самостійного опрацювання навчального матеріалу для здобувачів освіти першого (бакалаврського рівня);
- Архітектура та проектування програмного забезпечення. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.

 

ЧЕРНЯК Вадим Андрійович,

спеціаліст. Методист відділення. У коледжі працює з 2020 року.

Закінчив Тернопільський національний економічний університет, 2018 р. за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»; Тернопільський національний економічний університет, 2019 р. за спеціальністю «Кібербезпека».

 Викладає дисципліни:

– Основи захисту інформації;

– Захист інформації та кодування.

E-mail: vadsk1998@gmail.com

 

Досвід роботи викладача:

• член громадської організації IT cluster Rivne;

• Алгоритм протидії скануванню програмних засобів на основі електронного ключа. Кібербезпека та комп’ютерно-інтегровані технології (КБКІТ – 201 Матеріали наукової конференції. Тернопіль. 2019;

• Алгоритми протидії несанкціонованому скануванню програмних засобів. Прикладні науково-технічні дослідження: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ. 2019.

 

ВІДОМОСТІ про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 125 Кібербезпека