Студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» опановують навички теодолітного знімання

Земельно-правове відділення

08 листопада 2023

У підготовці студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» чільне місце займає саме практичне навчання, де вони закріплюють теоретичні знання отримані на лекціях.

У студентів 21-З та 22-З груп  розпочалася перша навчальна практика «Теодолітне знімання», яка знайомить їх з основними  положеннями геодезичного знімання. Завдання практики: набуття умінь і навичок під час виконання геодезичних робіт під час здійснення теодолітного знімання, а також камерального обробітку отриманих результатів знімання.

Під  керівництвом викладачів-практиків  В.О. Люльчика та О.М. Петрової  студенти навчяться:

- проводити рекогностування і закріплення точок теодолітного ходу;

- виконувати основні перевірки геодезичних приладів;

- вимірювати горизонтальні кути і довжини ліній, визначати кути нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий журнал (абрис);

- виконувати прив’язку теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі, вирішувати обернені геодезичні задачі;

- вираховувати загальну площу за координатами з використанням мікрокалькуляторів та комп’ютерів;

- вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів;

- оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи;

- оформляти технічний звіт за теодолітним зніманням.

Зазначимо, що для студентів другого курсу – це їх перша навчальна практика. Під час якої вони отримують досвід колективної роботи, роботи у бригаді, виконуючи побригадно індивідуальні завдання. Від злагоджених дій членів бригади та організаційних навиків бригадира будуть залежати якість технічного звіту і оцінка за практику.

Ольга Петрова, викладач землевпорядних дисциплін