Науково-методичний семінар «Школа педагогічної майстерності»

Коледж

14 вересня 2023

13 вересня 2023 року науково-педагогічні працівники коледжу прийняли участь у науково-методичному семінарі «Школа педагогічної майстерності». Захід відбувся у змішаній формі (очно-дистанційній) на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Мета семінару полягала у підвищенні якості освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році, посиленні теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів, зростанні рівня психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників зі стажем до 3-х років, ознайомленні членів колективу з передовим педагогічним досвідом, налагодженні співпраці науково-педагогічних працівників у справі гуманізації і гуманітаризації професійної підготовки студентів в умовах воєнного стану.

Ректор НУБіП України, академік НАПН України, академік НААН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Ніколаєнко Станіслав Миколайович ознайомив науково-педагогічних працівників зі стратегічними напрямами розвитку освіти в умовах воєнного стану; мобілізував колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності в умовах воєнного стану.

Кандидат педагогічних наук, доцент Рудик Ярослав Михайлович охарактеризував виклики та проблеми організації навчання в умовах воєнного стану; розкрив можливості навчального закладу для реалізації змішаного навчання; ознайомив науково-педагогічних працівників з документами, що регламентують організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації Осадченко Інна Іванівна розкрила сутність та особливості інноваційних форм та методів навчання під час війни; надала практичні рекомендації щодо застосування інноваційних форм та методів навчання.

В. о. завідувача кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент Мартишок Ірина Анатоліївна обґрунтувала значення окремих видів діяльності в умовах освітнього закладу для збереження психічного благополуччя особистості в часі воєнного та повоєнного стану у країні.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Омельченко Людмила Миколаївна розкрила сутність поняття «стресостійкість», надала практичні поради щодо оцінки ситуації взаємодії, у якій перебуває науково-педагогічний працівник чи студент, ознайомила із практиками психологічної самодопомоги при стресових ситуаціях.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій Базелюк Василь Григорович розкрив сутність і структуру поняття «професійна компетентність викладача», надав практичні поради щодо реалізації компетентності в умовах воєнного стану.

Асистент кафедри психології, аспірант за спеціальністю 053 «Психологія» Дудник Юрій Ігорович обґрунтував напрями удосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти в умовах воєнного та повоєнного стану у країні.

 

Любов ПРОТАСЕВИЧ,

секретар адміністративної ради