Обговорення нового державного стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Технічне відділення

18 березня 2023

Після прийняття у червні 2019 року Закону України «Про фахову передвищу освіту» стартував процес створення державних стандартів за усіма спеціальностями. Для їх розробки та подальшого впровадження Міністерством освіти і науки України було створено сектор фахової передвищої освіти та затверджено визначений на конкурсній основі, персональний склад робочих груп, до якої від ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» увійшов викладач землевпорядних дисциплін Вадим Люльчик, який і представив присутнім новий стандарт.

Особливо приємно відзначити, що розроблявся стандарт у співпраці з нашими постійними стейкхолдерами, випускниками коледжу минулих років Сергієм Таргонієм, начальником управління земельних ресурсів виконавчого комітету Рівненської міської ради, Надією Ващишиною, інженером-землевпорядником приватного підприємства «Земельний наділ», а фахову експертизу в складі комісії, затвердженої міністерством освіти і науки України, проводив наш випускник, зараз директор проектно-виробничого приватного підприємства-фірми «Конвест-проект» Вадим Волкошовець.

На зустрічі були присутні заступник директора коледжу з навчальної роботи Василь Царук, заступник директора з виробничої роботи Олег Качановський, завідувач технічного відділення Сергій Шалай, гаранти освітніх програм Неля Русіна, Неля Кийко, Тарас Сасовський, Ірина Чорна, викладачі землевпорядних дисциплін, студенти 21-З, 22-З, 31-З та 5-ЗБ груп, представники студентської ради коледжу. Особливої актуальності зустрічі надало також те, що саме зараз в коледжі триває тиждень землевпорядних дисциплін, і всі учасники освітнього процесу щодня чекають нових заходів і івентів.

Робота над стандартом тривала більше двох років, звісно на тривалість процесу впливали і карантин, оголошений у зв’язку з пандемією Covid-19, і оголошення військового стану, але, незважаючи на перешкоди, робота була завершена і Наказом № 137 від 10 лютого 2023 року Міністерство освіти і науки України затвердило стандарт фахової передвищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Цей документ складається з преамбули, 9 розділів та пояснювальної записки і визначає систему загальних і фахових компетентностей випускників закладів фахової передвищої освіти, програмні результати навчання, форми проведення кваліфікаційної атестації, визначає терміни підготовки фахівців на базі базової та повної середньої освіти, встановлює обсяги дисциплін вільного вибору студентів.

Звісно, перед науково-педагогічним та студентським колективом коледжу це поставило ряд завдань, до вирішення яких слід негайно приступити. Це і розробка нової освітньо-професійної програми, навчального плану, внесення змін до робочих навчальних програм, формування за новими принципами індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти.

Всі напрямки роботи були розподілені між викладачами циклової комісії землевпорядних дисциплін та представниками студентської ради відділення, зокрема студенти взяли на себе, під кураторством гаранта освітньої програми Нелі Кийко, зобов’язання розробити та провести в своєму середовищі, а також серед викладачів і роботодавців, опитування щодо пропозицій внесення змін до освітньої програми з врахуванням сучасних досягнень науки і техніки та вимог роботодавців.

Вчасне впровадження вимог нових державних стандартів є запорукою вдалого проходження акредитації освітньо-професійної програми Державною службою якості освіти в майбутньому, і колектив циклової комісії землевпорядних дисциплін розпочав роботу в цьому напрямку.

Неля Русіна, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін

Вадим Люльчик, викладач землевпорядних дисциплін