Навчання просторовому плануванню: сьогодення і перспективи

Технічне відділення

03 січня 2023

Саме під такою назвою нещодавно відбулася організована Програмою USAID АГРО конференція представників закладів вищої освіти України, які готують фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Учасниками заходу були викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін.

Метою заходу було обговорення кращих практик підготовки фахівців для цілей просторового планування, а також представлення провідними закладами освіти України власного досвіду навчання навичкам просторового планування, які необхідні для забезпечення сталого розвитку територій, а також ефективного управління відновленням громад, які постраждали внаслідок бойових дій.

Відзначимо, що ключові презентації в рамках конференції були зроблені деканом факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, професором Тарасом Євсюковим та завідувачем кафедри землевпорядного проектування, професором Андрієм Мартином.

Під час заходу виступаючі, підкреслили,  просторове планування територій громад має фундаментальне значення для повоєнного відновлення України. Оптимізація управління земельними ресурсами, пошук нових логістичних можливостей, створення промислових зон чи відновлення зруйнованої інфраструктури – усе це бере початок від просторового планування територій громад. У зв’язку з цим перед вищими навчальними закладами постає завдання підготовки кваліфікованих фахівців, які зуміють розробити та впровадити просторове планування кожної громади.

Крім того, завідувач кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури, професор Ольга Петраковська у своєму виступі зупинилася на інтеграції завдань містобудування та землеустрою. І це зумовило перегляд освітніх програмах перш за все фахівців із землеустрою, будівельників та архітекторів. І як голова підкомісії 193 «Геодезія і землеустрій» науково-методичної комісії МОН, вона зазначила, що при розробці стандарту освітнього ступеня бакалавр, комісія спрацювала на випередження і вже заклала у стандарт освіти основи, що необхідні для міждисциплінарного розуміння тих завдань, що необхідні для розробки комплексних планів територіального розвитку громад.

Також учасників конференції ознайомили з досвідом впровадження кращих практик просторового планування закладами вищої освіти в навчальний процес.

Після обговорення та дискусії учасники конференції дійшли згоди, що нині виникає необхідність підготовки нових навчальних посібників із комплексного планування території громад, що орієнтовані на здобувачів освітнього ступеня бакалавра та магістра зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», слухачів курсів підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та слухачів курсів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. По-друге, існує потреба посилити спроможність діючих закладів вищої освіти здійснювати підготовку здобувачів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» через тренінги та короткострокове навчання. По-третє, зробити вивчення просторового планування невід’ємною складовою забезпечення якості вищої освіти у сфері геодезії та землеустрою і відзначати (добровільно) ті заклади освіти, які розпочали впровадження методології і матеріали з просторового планування в освітній процес. По-четверте, запровадити постійну практику регулярних зустрічей (конференцій) представників закладів вищої освіти України, які готують фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», з презентацією кращих практик просторового планування, впроваджених в освітні програми закладів вищої освіти та долучати до таких зустрічей професійні землевпорядні організації.

Неля Русіна, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін