Підсумки ІХ Інтернет-конференції «Світ аграрних професій: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС»

Технічне відділення

25 листопада 2022

25 листопада 2022 року відбулася ІХ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Світ аграрних професій: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС».

Робочі секції конференції  – історія професії та наукових дисциплін; сучасні аспекти аграрної галузі; європейські орієнтири; партнерство науки і бізнесу.

У конференції взяло участь 74 учасника (29 викладачів і 45 студентів) з 14 навчальних закладів. Було надіслано  54  тези.

 

№ п/п

Назва навчального закладу

Кількість робіт (тез)

Загальна кількість викладачів

Загальна кількість студентів

1

Тилігульський аграрний фаховий коледж, Одеська область

3

3

3

2

ВСП «Фаховий коледж геодезії та землеустрою Поліського національного університету»

2

2

2

3

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

1

1

-

4

Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України»,

1

1

1

5

ВСП «Бобровицький фаховий коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової НУБіП України»

1

1

1

6

ВСП «Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

1

1

1

7

ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України

5

2

5

8

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

3

1

2

9

Прилуцький технічний фаховий коледж

1

1

1

10

ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»

4

3

3

11

Національний університет «Львівська політехніка»

1

 

1

12

Академія адвокатури України

1

 

1

13

Національний  університет біоресурсів і природокористування України

1

1

14.

ВСП «РФК НУБІП України

27

13

24

Всього

54

29

45

 

У своїх матеріалах учасники представили різні історичні витоки аграрних професій, ознайомили з видатними особистостями різних сфер  сільського господарства.

Питання органічного сільськогосподарського виробництва, технології точного землеробства,  впровадження нанотехнологій у АПК,  роль геопорталів в управлінні  земельними ресурсами України ставали основою досліджень викладачів і здобувачів освіти з напряму «Сучасні аспекти аграрної галузі». Крім того дослідники приділи значну увагу сучасному стану та проблемам розвитку земельних відносин. Секція зібрала найбільшу  кількість тез – 27.

Доробки секції «Європейські орієнтири»  були присвячені досвіду світовому досвіду ведення агровиробництва, світовим моделям підтримки сільського господарства та ринку земель, екологічного законодавства та «розумним» містам.

Четверта секція конференції «Партнерство науки і бізнесу» об’єднала ряд статей про співпрацю навчальних закладів із підприємствами, бізнес структурами щодо проведення технологічної практики. Окремо можна відзначити цікаві роботи, що були присвячені веденню екологічному вихованню студентів.

За матеріалами конференції  надруковано у збірнику  матеріалів  та  надіслані  сертифікати учасникам.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

Неля Русіна, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін.