Проведення акредитаційної експертизи ОПП "Менеджмент" ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

Економічне відділення Коледж

16 листопада 2022

Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України №01-10/112 від 08 листопада 2022р. «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент у ВСП «РФК НУБіП України» було затверджено експертну групу, у складі:

1. Тимохова Галина Борисівна – доцент кафедри економіки та права Харківського гуманітарного університету «народна українська академія», к.е.н., доцент, голова комісії;

2. Шулякова Оксана Василівна – завідувач відділення економіки та менеджменту Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»;

3. Зеленюк Людмила Миколаївна – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Рівненській області.

Робота експертної групи була розпочата 08 листопада 2022 року та триватиме до 23 листопада 2022 року. Перебування в навчальному закладі експерта – представника територіального органу Державної служби якості освіти України заплановано з 16 листопада 2022 року до 18 листопада 2022 року.

16 листопада 2022 року до коледжу прибув експерт групи акредитаційної  експертизи Зеленюк Людмила Миколаївна, головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Рівненській області в рамках проведення у ВСП «РФК НУБіП України» акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент. 
Людмила Миколаївна розпочала ознайомлення з навчально методичною базою нашого коледжу та дослідження відповідей на питання, підготовлені відповідно до чек-листу, а саме:
1. Чи забезпечено реалізацію освітньо-професійної програми відповідним матеріально-технічним обладнанням?
2. Чи здійснюються заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази?
3. Чи забезпечено реалізацію освітньо-професійної програми спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерними та прикладними програмами, мультимедійним обладнанням тощо?
4. Чи містить соціальна інфраструктура закладу фахової передвищої освіти спортивний зал або спортивний майданчик, їдальню, медичний пункт, гуртожиток?
5. Чи забезпечено здобувачам фахової передвищої освіти доступ до мережі Інтернет, зокрема й бездротовий доступ?
6. Чи забезпечено викладачам і здобувачам фахової передвищої освіти доступ до віртуального освітнього середовища?
7. Чи укомплектовано бібліотеку підручниками, посібниками, фаховими періодичними виданнями для реалізації освітнього процесу за освітньо-професійною програмою?
8. Чи забезпечує заклад фахової передвищої освіти здобувачів освіти необхідною інформаційною і технічною підтримкою для успішної реалізації освітньо-професійної програми?
9. Чи забезпечує заклад фахової передвищої освіти доступність навчальних приміщень для осіб з особливими потребами?
10. Чи затверджено шляхи реалізації практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, яку передбачає освітньо-професійна програма?
11. Чи розроблено закладом фахової передвищої освіти заходи, що сприяють розвитку здобувачами фахової передвищої освіти загальних компетентностей?
12. Чи забезпечений навчальний план програмами навчальних дисциплін або силабусами та індивідуальними планами здобувачів фахової передвищої освіти?
13. Чи формується база робіт здобувачів фахової передвищої освіти у межах освітньої програми?
14. Чи достатня кількість, рівень професійної та/або академічної кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників для забезпечення успішної реалізації освітньо-професійної програми?

Робота експортної групи продовжується.

Дякуємо всім, хто знаходить можливості й сили забезпечити нашій молоді доступ до якісної освіти в такий складний для країни час!

Василь Царук, заступник директора з навчальної роботи