Засідання педагогічної ради  ВСП "Рівненський  фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

Коледж

29 червня 2022

29 червня 2022 року відбулося засідання педагогічної ради Відокремленого структурного підрозділу "Рівненський  фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України".

На порядку денному було розглянуто такі питання: 1. Про хід виконання рішень попередніх педрад. Звіт роботи педагогічної ради за рік. Інформує: Т. Кристопчук, секретар педагогічної ради. 2. Про підсумки діяльності колективу коледжу за період з 13.04.2022 до 29.06.2022. Доповідає: Я.Корсун, директор коледжу. 3. Про підсумки проведення Державної підсумкової атестації студентів у 2021-2022 навчальному році. Доповідає: В. Царук, заступник директора з навчальної роботи. 4. Проєкт педагогічного навантаження на 2022-2023 навчальний рік. Доповідає: В. Царук, заступник директора з навчальної роботи. 5. Різне.

Кристопчук Т.Є., секретар педагогічної ради, прозвітувала про виконання  рішень попередніх педрад. Зазначалося, що упродовж 2021-2022 н.р. педагогічна рада коледжу забезпечувала такі напрями діяльності закладу, як: 1.Організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи коледжу, розгляд підсумків діяльності колективу коледжу за певний період, випуск і переведення студентів, аналіз освітнього процесу в коледжі. 2.Науково-педагогічний: обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду, форми науково-методичної діяльності.

На засіданнях педагогічної ради коледжу розглядалися питання, як: Планування та режим роботи коледжу. Організація і проведення вступної кампанії. Фінансовий стан коледжу. Профорієнтаційна робота. Організація освітнього процесу в коледжі. Адаптація студентів нового набору до освітнього процесу в коледжі. Методична робота. Стипендіальне забезпечення. Результати навчальних досягнень студентів з дисциплін, з яких проводилась державна підсумкова атестація у формі національного мультипредметного тестування ЗНО онлайн 2022 р. Організація поточного, семестрового контролю та атестація здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій. Роль бібліотечно-інформаційного центру у формуванні творчої активності студента. Про навчально-матеріальну базу коледжу. Сучасні аспекти формування громадянина-патріота під час викладання дисципліни «Захист Вітчизни». Про роль органів студентського самоврядування у створенні безпечного освітнього середовища. Виконання законодавства в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Корсун Я.П., директор коледжу, акцентував на підвищенні викладачами коледжу кваліфікації з теми «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі». Навчання проводили викладачі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, декан факультету Олена Глазунова, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій. Наголошувалося на проведенні викладачами коледжу  відкритих занять, зокрема, за звітний період було проведено 20 відкритих занять. Проведено і взято участь у 14 заходах Всеукраїнського рівня та у коледжі. Зверталась увага на організацію та проведення волонтерської діяльності. Не залишилась поза увагою участь випускників коледжу у Дні відкритих дверей за спеціальностями.

Царук В.Ю., заступник директора з навчальної роботи, доповів про підсумки проведення Державної підсумкової атестації студентів у 2021-2022 навчальному році. Визначено склад екзаменаційної комісії для проведення комплексу екзамену зі спеціальності. Визначено результати комплексного екзамену та захисту дипломних робіт. Подано інформацію про випускників коледжу у 2022 році. На розгляд членів педагогічної ради подано проєкт педагогічного навантаження  викладачів на 2022-2023 навчальний рік.

Про результати Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний Оскар – 2022» доповіла Балдич Л.В., методист коледжу.  Наголошувалося на тому, що Конкурс проходив у два етапи. На заключний етап конкурсу надійшло 130 конкурсних робіт із 157 закладів фахової передвищої освіти. Призові місця здобули роботи таких викладачів, як: Якимчук І., Петрова О., Медвідь М., Балдич Л., Стрик П.

Про встановлення ліміту стипендіатів за підсумками ІІ семестру 2021-2022 навчального року доповів Талімончук О., заступник директора з виховної роботи. Запропоновано встановити ліміт стипендіатів за результатами другого семестру 2021-2022 навчального року на рівні 45% залежно від кошторисних призначень.

Засідання педагогічної ради пройшло у форматі офлайн.

На засіданні педагогічної ради відповідно до питань порядку денного було прийнято рішення, одноголосно схвалені членами педагогічної ради.

 

Т. Кристопчук, секретар педагогічної ради