Адміністративна рада коледжу розглянула актуальні питання функціонування закладу освіти в умовах воєнного стану

Коледж

06 червня 2022

06 червня 2022 року під головуванням Ярослава Корсуна відбулося засідання адміністративної ради коледжу. Питання порядку денного торкалися як завжди багатьох сфер життєдіяльності, проте лейтмотив – діяльність в умовах воєнного стану.

Актуальні питання сьогодення, нормативно-законодавчої сфери, функціонування закладу освіти в умовах воєнного стану, звітування заступників директора з навчальної роботи - такими сьогодні були основні напрями роботи адміністративної ради коледжу.

Одним з перших виступив Рафальський Олег, керівник фізичного виховання, озвучив і прокоментував матеріали статті «Вектор – діяльнісний підхід», автор Валентина Олійник, газета «Освіта України» від 16.05.2022 № 18-19. Він також доповів про стан викладання фізичної культури та фізичного виховання у ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України". Як зазначив Олег Антонович: у студентів низька мотивація до занять спортом через війну рф з Україною.

Корсуна Я. П., директор коледжу, зачитав перелік питань, на які заступники директора давали відповіді. Першочерговими були запитання до Царука В. Ю., заступника директора з навчальної роботи. Він прозвітував про пророблену роботу з початку війни. Запитання задавали Корсун Я. П., Качановський О. І., Талімончук О. Г., Бусленко Г. М., Бурячинська Л. В., Пастушенко Н. В., Люльчик В. О. Запитання стосувалися відповідності комп’ютерної техніки і програмного забезпечення вимогам часу, контролю за освітнім процесом в умовах воєнного стану; змін, які необхідно внести в робочі програми та організацію освітнього процесу у зв’язку із воєнним станом, роботи бібліотечної ради, проведення акредитації та переоформлення сертифікатів про акредитацію.

Далі важливим визначили процес практичного навчання  та роботу приймальної комісії ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіП України". Качановський О. І., заступник директора з виробничої роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, прозвітував про пророблену роботу. Запитання задавали: Ковальчук С. В., Балдич Л. В., Мартинова І. М., Демидко Г. Ю., Гулюк С. І., Якимчук І. О. Запитання стосувалися проблем вступної кампанії, проведення профорієнтаційних заходів, організації начальних практик в онлайн режимі та змішаному форматі, розширення бази для проведення технологічних і виробничих практик з різних спеціальностей, активізацію роботи навчальних лабораторій коледжу.

Не менш важливим є виховання молоді в умовах воєнного часу. Талімончук О. Г., заступник директора з виховної роботи, прозвітував про пророблену роботу. Запитання задавали: Ковальчук С. В., Кучерук О. М., Панасюк В. О., Яткевич І. П., Рафальський О. А., Люльчик В. О. Запитання стосувалися проживання студентів у гуртожитку та контролю поведінки здобувачів освіти в нічний час, економії енергоносіїв, формування рейтингу студентів для призначення стипендії за результатами навчання, патріотизму здобувачів освіти.

А про підготовку до проведення ремонтних робіт та зміцнення матеріально-технічної бази коледжу доповів Ковальчук С. В., заступник директора з адміністративно-господарської роботи. Він прозвітував про пророблену роботу. Запитання задавали: Корсун Я. П., Талімончук О. Г., Пастушенко Н. В., Бусленко Г. М., Якимчук І. О. Запитання стосувалися організації проведення ремонтних робіт у гуртожитку, у корпусі коледжу та підготовки сховищ та укриттів до повноцінного використання з початку нового року.

Людмила БАЛДИЧ, секретар адміністративної ради