Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021»

Відділення програмування Гурток Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв

28 жовтня 2021

Сформований електронний збірник наукових праць за матеріалами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021». Хмельницький – 2021. – 281с.         

У збірнику наукових праць подані перспективні практичні розробки аспірантів, студентів та здобувачів в області сучасних інформаційних технологій. Розглянуто актуальні проблеми комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, прикладної математики й інженерії програмного забезпечення, приведено ряд робіт з впровадження інформаційних технологій у виробництво та управління. Висвітлено перспективні розробки сучасних систем пошуку, обробки й захисту інформації, медійних та комунікаційних системи.

У збірнику, під керівництвом к.т.н. Собко В. Г., опубліковані роботи студентів відділення програмування спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” ОС "Бакалавр" групи 7-ІПБ Беспаленка Богдана (Веб-сайт замовлення маркувальної продукції) та Федчука Максима (Веб-сайт замовлення продуктів харчування).

Збірник наукових праць студентів АПКН-21 з тезами  розміщено за посиланням  https://kn.khmnu.edu.ua/fs/3-6-35.pdf  

Валентина Собко, викладач програмування та інформаційних дисциплін, к. т. н.