Історичні та науково-популярні видання. Нові надходження

Бібліотечно-інформаційний центр Нові надходження БІЦ

20 липня 2021

 1. Бондарчук, Андрій. Україна. Голодомор 1946-1947 років : непокараний злочин, забуте добро / А. Бондарчук. - Київ : Орієнтир, 2017. - 608 с.

Книга є спробою подати голодомор 1946-1947 років при допомозі вчених, свідків, документів, як цілісну трагічну подію у її проявах, а три совєцькі голодомори - як складову політики, спланованої системою нищення України, упокорення духу українського народу Московією, царською, комуністичною, сучасною російською імперією і його незнищенність, високі моральні якості населення Західної України в нелегкі часи.

 

 1. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жов. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ, 2016. - 224 с.

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація", яку було проведено у Києві 4 жовтня 2016 р. спільними зусиллями Українського центру вивчення історії Голокосту, Українського інституту національної пам’яті та ін. Конференція стала можливою у результаті співпраці урядових органів, державних академічних установ, громадських інституцій та міжнародних організацій у справі гідного вшанування пам’яті ромських жертв Бабиного Яру та багатьох інших ромських громад, які загинули під час війни та окупації. Видання розраховано на всіх, кого цікавить доля етнічних груп на теренах України в роки Другої світової війни, проблеми колективної пам’яті, історії геноциду

 

 1. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часопис. № 1 (16) / літ. ред. О. Пазюк. - Київ, 2018. - 163 с.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Часопис має на меті сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних й цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього

 

 1. Гон, Максим. ROWNE: обриси зниклого міста / Максим Гон. - 2-е вид. - Рівне : Волинські обе-реги, 2019. - 160 с.

Це перша книга з історії єврейської общини Рівного у міжвоєнний період. Її видано ГО «ЦСПП «Мнемоніка» в межах проекту «Палімпсести пам’яті» за підтримки Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні.  У книзі висвітлено життєдіяльність однієї з національних громад, яка в десятиліття, що пролягли між двома світовими війнами, становила більшість населення Рівного – євреїв. Герої книги – як відомі в Рівному й на Волині громадсько-політичні діячі, меценати, так і ті містяни, яким щодня доводилося боротися з бідністю. Книга адресована історикам, краєзнавцям, етнополітологам, всім тим, хто цікавиться минувшиною Рівного й вітчизняною історією загалом.

 

 1. Жулинський М. Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. л-ри / Микола Жулинський. - Київ : Наукова думка, 2010. - 560 с.

У збірнику статей представлено роздуми автора над національно-культурними міфами та реаліями українського суспільства, перспективою його національного самовизначення, розкрито ідей-но-естетичні пошуки української літератури. Книга розрахована на літературознавців, істориків, аспірантів, студентів, викладачів, учнів старших класів, усіх, хто небайдужий до українського слова і долі нації.

 

 1. Одемчук О. Нове життя для залежних людей / О. Одемчук. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. - 256 с.

Книга для людей, що потрапили в будь-яку залежність і хотіли б її позбцтися. Найперше автор аналізує проблеми, які спричиняють залежності; далі описується становище залежної людини й розглядаються наслідки такого способу життя. Центральне місце в книзі посідають теми, що стосуються питань звільнення від залежності

 

 1. Піддубний О. Ю. Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій : монографія / О. Ю. Піддубний. - Київ : Ірідіум, 2014. - 352 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню правовідносин у сфері біотехнологій, формулюванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення правового забезпечення в даній сфері. Окремий розділ займає систематизація правовідносин,розглянуто також особливості реалізації правовідносин, механізму правового регулювання, регулювання інноваційної діяльності, біологічної безпеки та юридичної відповідальності за правопорушення у сфері біотехнологій. У науковій роботі досліджуються теоретичні основи правового регулювання правовідносин у сфері біотехнологій як комплексної інтегрованої спільності правовідносин, що регулюються різними галузями права, серед яких передусім можна виділити екологічне, природоресурсне і адміністративне.

 

 1. Розлуцький, Назар. Нотатник мобілізованого / Н. Розлуцький. - Київ : Темпора, 2018. - 234 с.

Цю книгу я розпочав писати ще в армії на телефон. Чому так незручно ? бо розділи з неї я повинен був пересилати своєму фронтовому побратиму.... Річ у тому, що волонтерська організація «Сестри Перемоги», з якою співпрацював мій побратим, мала намір видати велику книгу про 55-ту артилерійську бригаду в нинішній російсько-українській війні. Мені ж була відведена роль кореспондента у другому артилерійському дивізіоні, в якому я й служив протягом перебування в АТО.

 

 1. Росовецький, Станіслав. Шевченко. Сучасна біографія / С. Росовецький. - Київ : Дух і література, 2020. - 472 с.

Для шанувальників Тараса Шевченка ця книжка стане джерелом щирих співпереживань, несподіваних біографічних відкриттів, а також — естетичної насолоди від доторку до творів митця, від його своєрідного гумору. Для нешанувальників, у кого неприязнь до українського генія викували радянська й пізніша школи, буде приємно побачити іншого Шевченка: в ситуаціях, хоч і вельми сумнівних із погляду моралі, але таких, що виявляють його пронизливу житейську відвертість і руйнують численні стереотипи культу поета. І ще — уважний читач зможе переконатись — як не далека миколаївська Росія від нинішньої, усе те, що відбувалося з українцями в середині XIX століття, відлунює і в столітті XXI-му

 

 1. Українські жінки у горнилі модернізації / ред. О. Кісь ; Укр. асоціація дослід. жін. історії, Ін-т народознавства НАН України. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 302 с.

Історична розвідка про соціальне становище українського жіноцтва від дев’яти дослідниць. За підтримки Інституту народознавства НАН України.

 

 1. Штепа, Павло. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа. - 5-е вид. - Дрогобич : Вид. фірма "Відродження", 2005. - 408 с.

У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття незалежності, створення української держави, пророкує їхнє переможне завершення. Ця книга є скороченим варіантом видання 1968 року, що здійснене в Торонто (Канада). Зокрема, вилучено ряд використаних автором матеріалів тогочасної радянської преси, які спростовані плином часу, втратили свою актуальність. Книга розрахована як на фахівців – істориків, політологів, так і на широкого масового читача.

 

 1. Штепа, Павло. Українець і москвин: дві протилежності = Ukrainians versus moscovites (Two Antipodes) / П. Штепа. - 3-е вид.. - Дрогобич : Вид. фірма "Відродження", 2010. - 685 с.

У цій книзі Павла Штепи - автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно-конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретацій історичних та ін. фактів, безкомпромісністю авторської позиції. Тому - залежно від ставлення до української ідеї - воно викличе гарячий схвальний відгук в одних читачів і обурення в інших. Видання книги «Українець і москвин» є відповіддю на нескінченний потік антиукраїнських публікацій у Росії й Україні та на такі ж висловлювання багатьох російських політиків і московських п'ятиколонників на українській землі. Адресоване науковцям, політикам, студентам, широкому загалові читачів.

Людмила Бурячинська