Відбулося чергове засідання гуртка «Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв»

Відділення програмування Гурток Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв

10 грудня 2020

Відбулося чергове засідання наукового студентського гуртка «Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв» відділення програмування під керівництвом викладача Кота В. В., к.т.н.

Засідання гуртка було присвячене цікавій проблемі проектування траєкторій переміщень роботів, об’їзд ними перешкод. Сьогодні активними учасниками стали студенти-бакалаври, адже крім програмування вони вчаться підвищувати свою обізнаність у сфері інформаційних технологій на основі конструювання і програмування пристроїв Arduino, кіберзахист цих пристроїв, сприяння розвитку технічної творчості, розвиток інноваційної діяльності в освітніх установах.

Основними завданнями роботи гуртка є:

  • стимулювання мотивації студентів до отримання знань, допомога у формуванні творчої особистості;
  • розвиток інтересу до техніки, конструювання, програмування, високих технологій;
  • розвитку конструкторських, інженерних та обчислювальних навичок;
  • формування вміння самостійно вирішувати технічні завдання в процесі конструювання моделей.

Основними результатами гурткової діяльності є розвиток багатогранної творчої особистості, яка здатна до вирішення проблемних ситуацій, вміє досліджувати проблему, аналізувати наявні ресурси, висувати ідеї, планувати рішення і реалізовувати їх.

За допомогою конструктора Smart Car Kit 2WD на базі мікроконтролера Arduino UNO студентами був реалізований робот 2WD, а також написана для нього програма, яка дозволяє йому уникати перешкоди з використанням датчика відстані.

Також на засіданнях гуртка значна увага була приділена проблемам захисту програмного забезпечення роботів та ІоТ пристроїв.

Гурток дуже зацікавив студентів і в подальшому будуть створені ще цікавіші моделі роботехнічних пристроїв на базі мікроконтролера Arduino.

Василь Кот, викладач, к.т.н.