Відбулося засідання гуртка "Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв"

Відділення програмування Гурток Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв

07 вересня 2020

07 вересня 2020 р. відбулося перше засідання наукового гуртка "Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв". Метою зустрічі було обговорення плану роботи гуртка у 2020-2021 н.р. До гуртка завітали 18 студентів, які здобувають ОКР "Молодший спеціаліст" та ОС "Бакалавр". Це студенти, які вже третій рік поспіль цікавляться роботохнікою та інтернет речами.

Метою гуртка «Робототехніки та основ кіберзахисту ІоТ пристроїв» є оволодіння практичними навичками технічного конструювання, знайомство з елементами радіо-конструювання, вивчення понять конструкції і основних властивостей (жорсткості, міцності, стійкості), навички взаємодії в групі. Студенти працюють з мікросхемою Arduino і наборами датчиків і виконавчих пристроїв. За допомогою них вони можуть запрограмувати деякий власноруч створений пристрій на виконання певних функцій.

Завдання роботи гуртка:

 • стимулювання мотивації студентів до отримання знань, допомога у формуванні творчої особистості;
 • розвиток інтересу до техніки, конструювання, програмування, високих технологій;
 • розвитку конструкторських, інженерних та обчислювальних навичок;
 • формування вміння самостійно вирішувати технічні завдання в процесі конструювання моделей.

Керівник гуртка Кот Василь Васильович, к.т.н., підсумував роботу гуртка за попередні роки і запропонував працювати у цьому році над дослідженнями, які пов'язані з іншими спеціальностями, що дозволить з практичної точки зору засвоїти програмування пристроїв на базі Arduino.

Основними результатами гурткової діяльності є розвиток багатогранної творчої особистості, яка здатна до вирішення проблемних ситуацій, вміє досліджувати проблему, аналізувати наявні ресурси, висувати ідеї, планувати рішення і реалізовувати їх. Робота гуртка організовується таким чином щоб формувати у їх членів наступні вміння та навички:

 • самостійно і творчо реалізовувати власні задуми;
 • підвищення свого освітнього рівня і рівня готовності до продовження навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • навички взаємо - і самооцінки, навички рефлексії;
 • сформованість уявлень про світ професій, пов'язаних з робототехнікою, і вимоги, які висуваються різними затребуваними професіями, такими як інженер-механік, конструктор, архітектор, програміст, інженер-конструктор з робототехніки;
 • визначати, розрізняти і називати деталі конструктора;
 • здатність реалізовувати моделі засобами обчислювальної техніки;
 • конструювати за умовами, заданих викладачем, за зразком, за кресленням, за заданою схемою та самостійно будувати схему;
 • володіти основами розробки алгоритмів і складання програм управління роботом;
 • вміти проводити налагодження конструкції робота;
 • орієнтуватися в своїй системі знань: відрізняти нове від уже відомого;
 • переробляти отриману інформацію: робити висновки в результаті спільної роботи групи, порівнювати і групувати предмети та їх образи;
 • вміти встановлювати взаємозв'язок знань з різних навчальних предметів для вирішення прикладних навчальних завдань з робототехніки;
 • вміти працювати за запропонованими інструкціями;
 • вміти викладати думки в чіткій логічній послідовності, відстоювати свою точку зору, аналізувати ситуацію і самостійно знаходити відповіді на питання шляхом логічних міркувань.
 • визначати і формулювати мету діяльності на занятті з допомогою викладача;
 • вміти працювати в парі і в колективі;
 • вміти працювати над проектом в команді, ефективно розподіляти обов'язки.

Оксана Куделя, голова цк програмування

та інформаційних дисциплін