Виставка педагогічного досвіду і творчості молоді у коледжі

Коледж

07 травня 2018

З 02 травня до 07 травня 2018 року у коледжі проходила традиційна Виставка педагогічного досвіду і творчості молоді, яка сприяє зростанню професійної компетентності педагогічних працівників, виявленню та поширенню перспективного педагогічного досвіду та інноваційних форм і методів освітньої діяльності у коледжі. Вона була присвячена 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Викладачі і студенти презентували виставкові експонати в методичному кабінеті коледжу.

03 травня пройшов огляд робіт, представлених на виставку, визначення кращих експонатів та підведення підсумків виставки.

Огляд робіт провели: Царук Василь Юрійович, заступник директора з навчальної роботи, Талімончук Олександр Григорович, заступник директора з виховної роботи, Качановський Олег Ігорович, заступник директора з виробничої роботи, Балдич Людмила Володимирівна, методист коледжу, завідувачі відділень; голови циклових комісій представляли роботи викладачів своїх комісій.

Участь у виставці взяли викладачі семи циклових комісій коледжу. Загальна кількість представлених робіт 451, з них 172 методичні розробки і 15 творчі роботи викладачів художньо-естетичного спрямування а також 37 пошуково-дослідницьких і 227 художньо-естетичних творчих студентських робіт.

Найбільшу кількість робіт представили викладачі циклових комісій:

  • загальноосвітніх дисциплін – 115 робіт (22 методичні роботи викладачів, 3 дослідницько-пошукові роботи студентів, 90 творчих робіт студентів), голова циклової комісії Тригубець Л. Р.;
  • землевпорядних дисциплін – 64 роботи (24 методичні роботи викладачів, 5 творчі роботи викладачів, 15 дослідницько-пошукові роботи студентів та 20 студентських робіт художньо-естетичної творчості), голова циклової комісії Русіна Н. Г., к. п. н.;
  • гуманітарних дисциплін – 60 робіт (15 методичні роботи викладачів, 46 творчі роботи студентів), голова циклової комісії Маляр О. П.

Найбільшу кількість методичних робіт представили викладачі циклової комісії економічних дисциплін – 38 робіт, голова циклової комісії Олійник Г.А.

На виставку було представлено викладачами циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін веб-ресурс коледжу, який розроблено у 2017 році, автори роботи Якимчук І. О., завідувач відділення програмування, Присяжнюк О. В., к. т. н., адміністратор сайту.

У 2017-2018 навчальному році викладацький колектив коледжу плідно займався методичною роботою, спрямовуючи її на використання інформаційно-комунікаційних технологій та підготовку сучасних засобів навчання.

Варто зазначити, що у кожній комісії були викладачі, які представили методичні розробки, що є інноваційними.

Серед викладачів циклової комісії будівельних дисциплін:

Шаперчук Степан Віталійович. Технологія і організація будівельного виробництва. Формування ланок під час виконання будівельно-монтажних робіт. Методичні рекомендації для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія;

Сорока Тетяна Петрівна. Основи кольоровознавства і колористика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 3 курсу спеціалізації «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»;

Петриковська Алла Анатоліївна. Будівельні конструкції. Робочий зошит для аудиторного опрацювання навчального матеріалу дисципліни для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Серед викладачів циклової комісії гуманітарних дисциплін:

Лисяк Оксана Миколаївна. 1. Англійська мова за професійним спрямуванням. Методична розробка для студентів економічних спеціальностей; 2. Застосування інноваційних підходів до вивчення англійської мови у коледжі. Методична розробка;

Троцюк Вікторія Віталіївна. Українська література. Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів.

Серед викладачів циклової комісії економічних дисциплін:

Матвійчук Любов Анатоліївна. Наскрізна задача для проведення навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» спеціальності 071 Облік і оподаткування;

Чернега Ірина Григорівна. Облік і звітність у бюджетних установах. Інформаційно-довідкові матеріали для виконання практичних завдань та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування;

Мартинова Ірина Миколаївна. Комерційне товарознавство. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Серед викладачів циклової комісії землевпорядних дисциплін:

Петрова Ольга Миколаївна. Основи сільськогосподарського виробництва. Інтегрований електронний комплекс;

Лагогднюк Роман Анатолійович. Рудько Ольга Миколаївна. Використання мобільних технологій «PLICKERS» та «КАНООT» для студентів інтерактивного компетентнісно-орієнтованого навчання студентів;

Русіна Неля Григорівна. Використання кейс-методу у професійній підготовці майбутніх землевпорядників.

Серед викладачів циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін:

Матвійчук Тетяна Адамівна, Якимчук Ірина Олександрівна. Інформаційні технології. Навчально-практичний посібник для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. Інтегрований електронний комплекс;

Куделя Оксана Олексіївна. Конструювання програмного забезпечення. Навчальний посібник для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення;

Юпаткіна Наталія Ярославівна. Основи програмування та алгоритмічні мови. Навчальний посібник для проходження навчальної практики студентами спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.

Серед викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін:

Юхимчук Юлія Петрівна. Формування та розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення математичних дисциплін. Методична розробка;

Шелепенко Олексій Ігорович. Хімія. Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних робіт з предмета;

Капітула Ігор Карпович. Біологія. Навчальний посібник.

Серед викладачів циклової комісії юридично-соціальних дисциплін:

Матковська Ірина Дмитрівна. Права людини в сфері охорони здоров’я. Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 081 Право;

Купчишина Тетяна Володимирівна, Навозняк Людмила Михайлівна, Гулюк Сергій Іванович. Національно-патріотичне виховання студентської молоді. Методична розробка;

Чорнобрива Ольга Вікторівна. Організація роботи з кадрами. Опорний конспект лекцій у схемах з дисципліни для студентів спеціальності 081 Право.

 Найкращими серед студентських робіт комісія визнала такі:

Вироби з паперу: Хмарочос «Емпайр-Стейт-Білдінг», «Вежа Єлизавети» автор Добровольський Василь, студент 31-Д групи.

Вироби з паперу «Куб-тунель» (20 шт.), автори студенти 31-Д групи.

Портрет Т. Шевченко, вишитий бісером, автор Бондар Віта, студентка 31-Д групи.

Шкатулка у стилі декупаж, вироби у стилі стрінг арту, автор Піддубна Юлія, студентка 11-Д групи.

«Кошик», виготовлений плетінням паперових трубочок, автор Маєвська Зоряна, студентка 21-О групи.

Портрет Т. Шевченко, вишивка бісером, автор Ворожбит Тетяна, студентка 21-З групи.

Картина, вишита бісером у стилі 5Д, «Лебеді», автор Бубська Софія, студентка 32-З групи.

Ключниця «Мудра Сова», виріб з паперових трубочок, автор Смикало Василь, студентка 21-З групи.

Картина, вишита бісером, «Мій братик», автор Чеботарьова Інна, студентка 21-З групи.

Ляльки-мотанки «Чотири пори року», автор Теслюк Олександра, студентка 11-П групи.

Картина, вишита бісером, «Зимова казка», автор Пекар Юлія, студентка 42-Ю групи.

Картина у техніці «батік» «Літня краса», автор Радько Катерина студентка 21-Ю групи.

Пано, виконане у стилі стрінг арт, «Ми любимо ВСП «РК НУБіП України», автор Григор’єва Тетяна, студентка 43-Ю групи.

На виставку також було представлено роботи учасників конкурсу «Лідер коледжівської освіти», у яких відображена організаційна, навчальна, методична і громадська робота та перспективний педагогічний досвід, що стосується надбань 2017-2018 н. р., загальною кількістю 41 у таких номінаціях:

  1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти – 3 роботи;
  2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти – 7 робіт;
  3. Викладач – лідер коледжівської освіти – 7 робіт;
  4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти – 6 робіт;
  5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти – 6 робіт;
  6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти – 12 робіт.

Робота щодо визначення переможців конкурсу продовжується.

 Людмила Балдич, методист коледжу