Відкрите засідання гуртка «Рідне слово»

Групи загальноосвітньої підготовки

14 листопада 2017

14 листопада відбулося відкрите засідання гуртка «Рідне слово». Організатори: Сорока М.В. та Кристопчук Т.Є., викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін. Тема «Становище української мови в Україні, історія і сучасність». У засіданні взяли участь студенти 11-Ю, 12-Ю, 11-О, 32-О груп. Студенти підготували презентації та декламували вірші про мову.

Мовнi проблеми є актуальними в будь-якому суспiльствi. Новiтня iсторiя свiдчить, що фундаментальнi, доленоснi проблеми свободи, незалежностi, прав людини не можуть бути вирiшенi без уладнання мовних питань. Мало того – саме з боротьби за мову здебiльшого починається боротьба народiв за свої права.

Пiзнання мови – це пiзнання народу, його єства, його душi, його витокiв та iсторичних шляхiв– усього того, чим народ цiкавий для iнших народiв. Адже народи, як i окремi люди, виявляють iнтерес i повагу лише до того, хто являє собою особистість – своєрiдну й неповторну. Годi розраховувати на пошану iнших тому, хто не має поваги сам до себе. А хiба втрата рiдної мови, зневага до неї не є виявом утрати своєї гiдностi?

Отож, не лише клянiмося в любовi до рiдної мови, не лише плачмо над її долею, а працюймо для неї, вивчаймо, заглиблюймось у її походження й iсторiю, поширюймо, пропагуймо її.

Мирослава Василівна Сорока, викладач гуманітарних дисциплін