Розпочато он-лайн навчання майбутніх програмістів в міжкафедральній навчальній лабораторії на базі рівненського коледжу розпочато

Відділення програмування

14 вересня 2017

 На факультеті інформаційних технологій успішно завершено настановчу сесію для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», які навчаються на базі міжкафедральної навчальної лабораторії у Рівненському коледжі. Всі лекції студенти слухали в он-лайн режимі. Викладачі використовували наявне на факультеті та в коледжі обладнання для організації трансляцій. Студенти мали можливість спілкуватися з викладачем, бачити на екрані викладача та презентований ним навчальний матеріал. Викладачі також демонстрували студентам електронні навчальні курси, які призначені для дистанційної роботи з ресурсами, завданнями, проектними роботами, які розміщені на платформі elearn.nubip.edu.ua за усіма дисциплінами першого семестру 1 –го курсу.

Викладачі висвітлили суть своїх навчальних дисциплін, зареєстрували студентів на електронні навчальні курси, розповіли про особливості використання ЕНК, теоретичний і практичний матеріали, завдання для самостійної роботи та здачі підготовлених практичних/лабораторних завдань, а також про можливість отримання on-line консультацій при вивченні поданого у курсі теоретичного і/чи практичного матеріалу.

На думку декана факультету інформаційних технологій Олени Глазунової лекції прочитані на достойному рівні, студенти отримали повний доступ до ресурсів навчального порталу, і попереду кропітка робота вже у оф-лайн режимі: консультування студентів, допомога у виконанні складних завдань, коментування виконаних студентами лабораторних робіт тощо. Завідувач відділенням програмування Рівненського коледжу Ірина Якимчук відзначила чіткий графік проведення занять, повну технічну готовність до е-навчання з боку коледжу, готовність студентів навчатися за сучасними дистанційними технологіями.

     Велика подяка фахівцям центру дистанційних технологій навчання факультету інформаційних технологій та Рівненського коледжу за технічний та організаційний супровід трансляцій.

Наталія Попрозман,
заступник декана факультету інформаційних технологій НУБІП України

Метеріал із сайту НУБІП України https://nubip.edu.ua/node/36099