Перейти в LCLOUD

Навчальна хмара (НХ) – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї комп’ютерної програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об’єкти програми (інформаційні блоки, вебформи, форуми, шаблони та інші) для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мові інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

Метою створення НХ є змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

LCloud дозволяє вирішити ряд завдань:

 • презентація ЕНК (електронного навчального курсу);
 • доступ учасників освітнього процесу коледжу до ЕНК у визначений період;
 • робота студентів з навчальними матеріалами дистанційно;
 • онлайн консультації від викладачів;
 • діагностика рівня знань здобувачів освіти;
 • проходження вебанкетування з метою покращення роботи навчальної хмари.

Система lCloud (https://rcnubip.lcloud.in.ua/) – сучасна CRM-система для керування розкладом занять, створення комплексу єдиного навчально-методичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного журналу, відомостей про студента та його рейтинг, проведення онлайн-тестування тощо.

Навчальна хмара lCloud виконує наступні функції:

 • вхід у НХ;
 • відомості про рейтинг студентів;
 • формування відомостей різних форм контролю;
 • електронна залікова книжка;
 • керування розкладом занять;
 • внесення, збереження, редагування, знищення інформації;
 • налаштування облікових записів користувачів;
 • внесення навчальних планів та їх виконання;
 • створення комплексу єдиного навчально-методичного забезпечення;
 • контроль за виконанням педнавантаження викладачів;
 • портфоліо викладача;
 • ведення електронний журнал групи;
 • проведення онлайн-тестування;
 • відвідування студентами занять тощо

Після її впровадження можна виділити переваги lCloud як для викладачів так і для здобувачів освіти.

Для викладачів:

 • підвищення ІТ компетентності викладача;
 • розробка нового освітнього контенту та покращення існуючого;
 • зміна підходів до підвищення кваліфікації;
 • створення комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни;
 • проведення онлайн-тестування здобувачів освіти;
 • ведення обліку навчання студентів;
 • контроль за виконанням свого педнавантаження;
 • формування портфоліо викладача;
 • електронне заповнення відомостей заліків та екзаменів, залікових книжок;
 • економія затрат часу на заповнення заліково-екзаменаційної документації;
 • постійний контроль завідувача відділення за процесом заповнення документації, що супроводжує освітній процес;
 • електронний рейтинг студентів, викладачів тощо.

Для студентів:

 • формування навички – вміння вчитися;
 • використання різноманітних засобів дистанційної освіти;
 • синхронний і асинхронний режим роботи;
 • раціональне і ефективне використання свого часу;
 • можливість навчання у будь-який час і у будь-якому місці;
 • навчатися у своєму темпі;
 • доступність навчальних матеріалів;
 • мобільність;
 • індивідуальний підхід.

Розробники навчальної хмари сприяють впровадженню свого програмного продукту у навчальний процес. Для цього ними розроблено масовий відкритий онлайн курс, який складається з відеороликів, де презентуються етапи впровадження та функції навчальної хмари. Ці відеоуроки викладено на сторінці популярного відеохостингу, що дозволяє учасникам освітнього процесу опрацьовувати їх у будь-якому місці, де є доступ Інтернету, та у зручний час.

Про роботу з навчальною хмарою

можна дізнатися на каналі

YouTube