навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

І курс

Інформаційні технології і засоби освітньо-наукової діяльності

Теорія ймовірності та математична статистика

Мікроекономіка

Історія економіки та економічної думки

Облік зовнішньо-економічної діяльності

Оподаткування фізичних і юридичних осіб

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Аналіз господарської діяльності

Макроекономіка

Міжнародна економіка

Статистика

Економіко-математичне моделювання

Фінансове право

Фінансовий облік І

Облік в установах державного сектору

Облік і звітність в оподаткуванні

Виробнича практика

ІІ курс

Фінансовий облік ІІ

Технологія зберігання, переробки та стандартизація с/г продукції

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

Навчальна практика з обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Навчальна практика з технології зберігання, переробки та стандартизації с/г продукції

Облік у банках

Бухгалтерський облік у галузях національного господарства

Маркетинг

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті

Аудит

Управлінський облік

Університетська освіта та соціальні комунікації

АРМ-бухгалтера

Звітність підприємств

Міжнародне оподаткування

Основи методології наукових економічних досліджень